Pozyskane środki zewnętrzne

Przebudowa drogi gminnej nr 120014P w Złotowie

Remont mogił na cmentarzu wojennym w Złotowie

Partnerstwo miast średnich Pomorza i północnej Wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług

KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA OSÓB NIESAMODZIELNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZŁOTOWIE

Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 2018

Dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego SENIOR+ na lata 2015-2020 Edycja 2015

Dofinansowanie z BGK - budowa budynku komunalnego przy ul. Kościelnej

Dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego SENIOR+ na lata 2015-2020 Edycja 2016

Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja oświetlenia, montaż OZE

Dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego SENIOR+ na lata 2015-2020 Edycja 2017

Dofinansowanie z BGK - budowa budynku komunalnego - Pl. Kościuszki 15

Dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego SENIOR+ na lata 2015-2020 Edycja 2018

Edukacja ekologiczna w ramach imprezy miejskiej Euro Eco Festival Złotów 2017

Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Złotowie

Tereny zielone

Szlakiem Znaku Rodła w Złotowie

Zdalna szkoła w Złotowie

Zdalna Szkoła +

Remont kaplicy przy ul. Staszica w Złotowie - WRPO 4.4.1

Dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego SENIOR+ na lata 2015-2020 Edycja 2019

Dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego SENIOR+ na lata 2015-2020 Edycja 2020

Poprawa warunków szatniowo sanitarnych oraz magazynowych na obiektach sportowych Gminy Miasto Złotów

Przebudowa drogi gminnej nr 120113P w Złotowie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Poprawa warunków funkcjonowania Złotowskiego Domu Kultury

Dostępna szkoła w Złotowie

„Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez działania podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa – z przyrodą w Złotowie za pan brat”

Cyfrowa Gmina

 

Ostatnia modyfikacja treści: 2022-04-11 07:56:07
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner