Program Rozwoju Instytucjonalnego – zakończony etap diagnozowania

W ramach przygotowywanej dokumentacji aplikacyjnej do w ramach w ramach programu „Rozwój Lokalny” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 tzw. Funduszy Norweskich, zakończyliśmy etap diagnozowania sytuacji w Złotowie na potrzeby opracowania Programu Rozwoju Instytucjonalnego. W wyniku realizacji całego procesu diagnozowania zostały wykonane następujące prace:

·         Wykonana diagnoza PRI przy pomocy Arkuszy Diagnostycznych,

·         Uzupełniona matryca potencjałów i deficytów instytucjonalnych (do PRI),

·         Wykonana samoocena działalności jednostki przy pomocy formularza opracowanego prze OECD.

W kolejnym etapie prac będziemy pracować nad określeniem celów, które pozwolą na rozwiązanie zidentyfikowanych problemów.

Ostatnia modyfikacja treści: 2020-08-10 14:25:48
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner