Edycja 2023

Protokół ustalenia zbiorczych wyników z przeprowadzonych konsultacji do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2023 rok z dnia 19 października 2022 r.

Komisja stwierdza, że w głosowaniu wzięło udział 1 998 osób, ważnych głosów było 1 599.

Uprawnionych do głosowania było 17 361 osób (z czasowym meldunkiem), frekwencja wyniosła 9,2 %

 

Zadania, które zostaną zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 to:

  • „Montaż serialu fabularnego pt. Gra w butelkę i umieszczenie materiału w internecie”
  • „Festiwal Dobra”
  • „Złotowski piknik historyczny 1663-2023”Ku lepszej condycyi miasteczka Złotów – 360 lat temu”
  • „PANNA KOTA - działania na rzecz złotowskich kotów i zwierząt mieszkańców Złotowa”

 

 

Spośród 6 propozycji zadań zgłoszonych do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego do etapu głosowania zakwalifikowanych zostało 5.

1)      Montaż serialu fabularnego pt. Gra w butelkę i umieszczenie materiału w internecie na kwotę 75.000,00 zł,

2)      Festiwal Dobra na kwotę 74.950,00 zł,

3)      Złotowski Piknik Historyczny 1663-2023 "Ku lepszej condycyi miasteczka Złotów - 360 lat temu" na kwotę 75.000,00 zł,

4)      Tenis stołowy mieszkańcom Złotowa na kwotę 39.832,52 zł,

5)      PANNA KOTA - działania na rzecz złotowskich kotów i zwierząt mieszkańców Złotowa na kwotę 55.000,00 zł.

 

Głosowanie rozpoczęło się 26 września 2022 r. i trwało do 14 października 2022 r.

Do realizacji zostałyzakwalifikowane te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów ważnych, lecz nie mniej niż 200 głosów ważnych.

Głosować można było tylko elektronicznie za pomocą internetowego panelu konsultacyjnego Gminy Miasto Złotów, z użyciem karty w wersji elektronicznej dostępnej pod adresem:

https://zlotow.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski.

W przypadku gdy system internetowy portalu konsultacyjnego Gminy Miasto Złotów odrzucił głos, mieszkaniec powinien skontaktować się z Urzędem Miejskim w Złotowie w celu zweryfikowania swojej tożsamości i miejsca zamieszkania.

 

Specjalne stanowisko do głosowania

W czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej in. Cypriana Norwida w Złotowie przy ul. Grochowskiego 17 zostało utworzone specjalne stanowisko komputerowe do głosowania nad zadaniami do Budżetu Obywatelskiego na  2023 rok.

Ostatnia modyfikacja treści: 2022-10-20 08:07:10
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner