Widokówka ze Złotowa

Kliknij, aby powiększyć plakat

Złotów jest miastem znanym ze swojej ekologii i warunków sprzyjających zdrowemu trybowi życia, z lasów oraz jezior a także wieloletniej specjalizacji w rehabilitacji. Miasta dba o to, by można było tu powracać do pełni zdrowia, mieszkać a także inwestować w biznes nastawiony na rozwijającą się zdrowotną branżę rynku.

Złotów to 18-tysięczne miasto powiatowe położone nad rzeką Głomią, w północnej części województwa wielkopolskiego, w odległości 35 km od Piły, 80 km od Bydgoszczy, 120 km od Poznania. Leży w sercu historycznej Krajny, między Wielkopolską i Pomorzem. Złotów jest siedzibą władz powiatu złotowskiego, wielu instytucji publicznych, finansowych, placówek szkolnictwa podstawowego, zawodowego, licealnego i policealnego. Funkcjonują tu znane w Europie ośrodki rehabilitacyjne. Miasto jest także centrum usługowo-handlowym i lokalnym węzłem transportowym. Krzyżują się tu dwie drogi wojewódzkie: nr 188 z Piły do Człuchowa i nr 189 z Jastrowia do Więcborka oraz linia kolejowa Piła – Chojnice.

  • Historia

Złotów, pod nazwą „Wielatów”, pojawia się po raz pierwszy w źródłach pisanych w testamencie króla polskiego Kazimierza Wielkiego w 1370 roku. Prawa miejskie otrzymał prawdopodobnie w końcu XIV w. Przez wieki stanowił własność możnych rodów: Kościeleckich, Łabyskich, Potulickich, Grudzińskich i Działyńskich.

Najstarszym dokumentem Złotowa pochodzącym z kancelarii miejskiej jest list burmistrza i rajców Złotowa do rady miejskiej Gdańska z 1446 roku. Na początku XVII w. Jan Potulicki wzniósł w Złotowie zamek w stylu renesansowym, który w 1657 r. podczas „potopu” został zniszczony przez wojska szwedzkie. Scenę oblężenia zamku przedstawia miedzioryt wykonany przez kwatermistrza armii szwedzkiej Ericha Dahlberga. 

Kliknij, aby powiększyć rycinę

W 1665 roku ówczesny dziedzic Złotowa Andrzej Karol Grudziński wydał dokument potwierdzający dotychczasowe prawa i nadający miastu nowe przywileje.

Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku Złotów znalazł się w granicach państwa pruskiego. Przez wieki żyli tu Polacy, Niemcy i Żydzi, a mieszkańcy reprezentowali trzy religie: katolicką, protestancką i judaistyczną. Złotowskie stanowiło w rejencji kwidzyńskiej powiat o najwyższym odsetku obywateli podających język polski jako ojczysty. W 1902 roku założono w Złotowie polski Bank Ludowy, a w 1906 polską spółdzielnię „Rolnik”.

Po I wojnie światowej Ziemię Złotowską przyznano Niemcom i po zmianach administracyjnych stała się częścią rejencji pilskiej. Od 1923 r. Złotów był stolicą V Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech, którego zasługą było utrzymanie polskości na ziemiach włączonych do Niemiec. W 1945 roku miasto wróciło w granice państwa polskiego.

  • Herb Złotowa

Herbem Złotowa jest jeleń, kroczący między drzewami – iglastym i liściastym. Zgodnie z legendą to jeleń właśnie wskazał rycerzom drogę do zamku rozbójników napadających na podróżnych wędrujących przez okoliczne lasy. Wizerunki jelenia można zobaczyć na wielu budynkach w mieście, w tym  na fasadzie ratusza miejskiego (aleja Piasta 1), budynku restauracji (ul. Domańskiego 5), aresztu śledczego (dawny budynek sądu przy placu Kościuszki 3) i Liceum Ogólnokształcącego (ul. Bohaterów Westerplatte 9). Ponadto rzeźby jelenia naturalnej wielkości znajdują się na rondzie w pobliżu ratusza miejskiego oraz na terenie Półwyspu Rybackiego przy zegarze słonecznym.

Jeśli masz ochotę drogi czytelniku zobaczyć wszystkie herby i poznać historie z nimi związane, zachęcamy do podróży Szlakiem Herbowym.

  • Przyroda 

Złotów posiada znakomite warunki naturalne do uprawiania turystki, zarówno weekendowej, jak i kwalifikowanej. Miasto otoczone jest rozległymi lasami z bogatą fauną i florą. Istnieją tu malownicze miejsca do uprawiania sportów wodnych i wędkarstwa.

Powierzchnia aglomeracji wynosi 11,58 km², z tego wody powierzchniowe stanowią 9%, obszary leśne 18%, a tereny zielone łącznie 10%. Na terenie miasta znajduje się pięć jezior: Baba, Burmistrzowskie, Miejskie, Proboszczowskie i Zaleskie. Przez miasto przepływa rzeka Głomia, lewy dopływ rzeki Gwdy.

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie

W granicach miasta ustanowiono 25 pomników przyrody, w tym skupisko 17 pomnikowych dębów szypułkowych na Górze Żydowskiej. Złotów to miasto ekologiczne z licznymi parkami, skwerami oraz terenami zielonymi.

Ciekawą propozycją aktywnego spędzenia wolnego czasu  jest wizyta w Zwierzyńcu, kompleksie leśnym o założeniu parkowym o powierzchni 90 ha, z licznymi ścieżkami dydaktycznymi. W zlokalizowanej w parku siedzibie Nadleśnictwa Złotów działa Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej i Ekologicznej wraz z zagrodą dla zwierząt, wolierą oraz arboretum leśnym. 

Atrakcyjnym miejscem aktywnego wypoczynku jest promenada nad Jeziorem Miejskim, na którą składają się: ciąg pieszo-rowerowy o długości 4 km, pomosty rekreacyjne, kładki oraz platforma widokowa. Na Półwyspie Rybackim zlokalizowane są tablice informacyjno-edukacyjne dotyczące historii miasta, natomiast wzdłuż Jeziora Baba biegnie przyrodnicza ścieżka edukacyjna.

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie

Nad Jeziorem Zaleskim znajdują się plaże z pomostami rekreacyjnymi. Akwen ten jest również przeznaczony do uprawiania sportów motorowo-wodnych. Zapoznajcie się jednak z TYM ARTYKUŁEM, aby wiedzieć, w których miejscach obowiązuje zakaz używania jednostek pływających z napędem motorowym oraz skuterów wodnych.

 

Ostatnia modyfikacja treści: 2019-08-27 12:54:17
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner