Zgłaszam awarię

Awaria oświetlenia

al. Piasta 1, 77-400 Złotów (pok. nr 14)
tel. 67 263 26 40 wew. 41, kom. 660 762 982  

Dyżury:

poniedziałek 7:00 – 16:00
wtorek – czwartek 7:00 – 15:00
piątek 7:00 – 14:00
Awarie oświetlenia można zgłosić w Systemie zgłaszania usterek i awarii oświetlenia w mieście Złotów  www.zlotow.fr.pl/lampy/

Awarie na Twoim osiedlu - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast”

ul. Norwida 5, 77-400 Złotów
do godziny 15.00: tel./fax 67 263 34 51, tel. 67 263 34 50, po godzinie 15.00 tel. 67 263 30 28
e-mail: biuro@smpiast.eu, www.smpiast.eu

Usterki i awarie można także zgłosić za pośrednictwem formularza on line: https://smpiast.eu/zgloszenia-usterek/

https://smpiast.eu/kontakt/

Pogotowie energetyczne ENEA S.A. Posterunek Energetyczny

ul. Szpitalna 34, 77-400 Złotów
Nr alarmowy 991 (nie dotyczy oświetlenia ulicznego)

Pogotowie wodociągowo – kanalizacyjne

Zgłaszanie awarii sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, deszczowych (całodobowo)
Numer alarmowy: 67 263 25 25

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Złotowie

ul. Wodociągowa 1A, 77-400 Złotów
tel./faks: 67 263 25 25, 67 263 34 20, 67 263 34 30
e-mail: sekretariat@wodociagi.zlotow.pl
www.wodociagi-zlotow.pl

Pogotowie gazowe DUON Dystrybucja S.A.

Biuro Obsługi Technicznej - Złotów
ul. Studzienna 10, 77-400 Złotów
tel. 67 265 10 59, kom. 607 661 937, e-mail: krzysztof.wodz@partner.duon.pl

Pogotowie ciepłownicze ENGIE Złotów Spółka z o.o. w Złotowie

ul. Za Dworcem 3, 77-400 Złotów
Pogotowie techniczne: tel. 67 263 29 69, 67 263 28 46, faks: 67 263 31 07

Telefon całodobowy: 506 458 735

Zgłaszanie bezdomnych oraz padłych zwierząt znajdujących się na terenie miasta - Urząd Miejski w Złotowie

al. Piasta 1, 77-400 Złotów (pok. nr 14)
tel. 67 263 26 40 wew. 41, kom. 606 757 732 (Komendant SM w Złotowie), kom. 660 762 982

Dyżur:

poniedziałek 7:00 – 16:00
wtorek – czwartek 7:00 – 15:00
piątek 7:00 – 14:00

 

W dni ustawowo wolne od pracy oraz poza godzinami pracy Urzędu zgłoszenia o zwierzętach przebywających na terenach ogólnie dostępnych w obrębie Gminy, co do których istnieje przypuszczenie, że są bezdomne, zgodnie z obowiązującym Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotowa dokonuje Komenda Powiatowa Policji w Złotowie ( nr tel. 477 743 200, e-mail: dyzurny.zlotow@po.policja.gov.pl).

W przypadku zwierząt padłych zgłoszenia ich usunięcia należy dokonywać do NOVAGO sp. z o.o. w Złotowie telefoniczne na numer (67) 263 30 11 (tel. czynny całą dobę).

Schronisko dla zwierząt

ul. Na Leszkowie 8, Piła 64-920
tel. 500 805 362
e-mail: biuro@schronisko.pila.pl

www.schronisko.pila.pl

 

Ostatnia modyfikacja treści: 2023-05-12 09:05:47
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner