Wybiegi dla psów

Dla wszystkich właścicieli psów w Złotowie stworzone zostały wybiegi dla psów, na których nasz pupil może się wybiegać i wyszaleć z innymi czworonogami.

Na wybiegach dla psów obowiązuje regulamin. Osoby wprowadzające psy ponoszą pełną odpowiedzialność za ich zachowanie na zasadach przewidzianych w przepisach prawa. Na terenie wybiegu dopuszcza się zwolnienie psa z uwięzi bez nałożonego kagańca, ale tylko w warunkach uniemożliwiających psu opuszczenie wybiegu i tylko w obecności opiekuna wewnątrz obiektu. Nie wolno wpuszczać na teren wybiegu psów ras uznawanych za agresywne, ich mieszańców oraz innych czworonogów zagrażających otoczeniu.


Opiekunowie psów zobowiązani są do:
– niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawianych przez psy,
– zamykania bramy wejściowej,
– właściwego i zgodnego z przeznaczeniem korzystania z zamontowanych urządzeń służących do zabaw dla psów, ławek, pojemników i dystrybutorów na worki,
– niezwłocznego zgłaszania Straży Miejskiej (tel. 606 757 732, 606 757 953) lub do Urzędu Miejskiego tel. 67 263 26 40 wew. 41 wszelkich uszkodzeń (awarii) zamontowanej infrastruktury, a w szczególności ogrodzenia i bramy wejściowej.

Osoby nieletnie mogą przebywać na terenie wybiegu tylko pod opieką dorosłych.

 

Ogrodzone wybiegi dla psów w Złotowie:

Wybieg za lodowiskiem

ul. Moniuszki
współrzędne: 53.36195385579231, 17.043383788295404

Link do mapy: https://goo.gl/maps/CQgnDKNNjeaayMCR7

Wybieg dla psów za lodowiskiem miejskim. Jest to ogrodzony zadrzewiony  teren. Wyposażony w ławkę dla właścicieli, kosze psie odchody. Teren przedzielony jest na 2 strefy – wybieg oraz ogrodzoną toaletę.

Wstęp bezpłatny, dostępny całą dobę.

 

Sienkiewicza

ul. Sienkiewicza
współrzędne: 53.35854385842052, 17.041699079895874

Link do mapy: https://goo.gl/maps/Xm1eoFYH5ZHp7VAb6

Wybieg grodzony położony wzdłuż płatnego parkingu przy ul. Sienkiewicza. Na terenie wybiegu znajdują się ławki dla właścicieli, kosze na psie odchody oraz oraz poidełko. Wybieg podzielony na dwie części.

Wstęp bezpłatny, dostępny całą dobę.

 

Park Słoneczny

ul. Słoneczna
współrzędne: 53.372182768067866, 17.027149204147342

Link do mapy: https://goo.gl/maps/gLYkCQsG1Yo62KjG9

Wybieg usytuowany jest w Parku Słonecznym. Posiada ławki dla opiekunów, mini tor przeszkód i kosze na śmieci.

Wstęp bezpłatny, dostępny całą dobę.

Ostatnia modyfikacja treści: 2023-06-22 11:57:59
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner