Wraca pobór opłaty targowej

Kliknij, aby powiększyć plakat

W 2021 roku zgodnie z nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zawieszony był pobór opłaty targowej.

Rok 2022 przyniósł kolejne zmiany, wraca opłata targowa, jednak nie dla wszystkich, gdyż  ustawa z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. poz. 2290). zmienia art. 16 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.). wprowadzając  zwolnienie z poboru opłaty targowej dla:

1) osób i jednostek wymienionych w art. 15 ust. 1, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach;

2) rolników i ich domowników prowadzących w piątki i soboty handel w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. poz. 2290).

W związku z powyższym osoby, które chcą skorzystać ze zwolnienia muszą  udokumentować fakt bycia rolnikiem, prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Osoba zamierzająca prowadzić handel na terenie miasta Złotowa, musi uzyskać zgodę właściciela terenu, na którym handel ma być prowadzony oraz uiścić stosowną opłatę np. za zajęcie pasa drogowego.

Tak więc, aby handel uliczny na terenie miasta Złotowa był legalny, a handlujący nie narażał się na konsekwencje związane z postępowaniem niezgodnym z prawem, sprzedawca musi spełnić ww. warunki.

Zgodnie z art. 603 §1 Kodeksu wykroczeń, kto prowadzi sprzedaż na terenie należącym do gminy lub będącym w jej zarządzie poza miejscem do tego wyznaczonym przez właściwe organy gminy, podlega karze grzywny.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia, określonego w § 1, można orzec przepadek towarów przeznaczonych do sprzedaży, choćby nie stanowiły własności sprawcy.

Ostatnia modyfikacja treści: 2022-03-11 11:44:17
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner