Program Rozwoju Instytucjonalnego – zakończony etap wyznaczanie celów

W ramach przygotowywanej dokumentacji aplikacyjnej do w ramach w ramach programu „Rozwój Lokalny” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 tzw. Funduszy Norweskich, zakończyliśmy etap wyznaczania celów w ramach Programu Rozwoju Instytucjonalnego. 

W proces prac na tym etapie zaangażowanych było łącznie ok. 20 osób – dwóch zespołów powołanych w celu opracowania dokumentacji aplikacyjnej.

Cele Programu Rozwoju Instytucjonalnego:

Cel nr I. Nabycie zdolności organizacyjnej budowania i urzeczywistniania strategii rozwoju gminy.

Cel nr II. Zwiększenie efektywności i usprawnienie funkcjonowania działalności bieżącej JST.

Cel nr III. Zwiększenie motywacji pracowników samorządowych w JST.

Cel nr IV. Zwiększenie motywacji nauczycieli do większego zaangażowania i podnoszenia kwalifikacji.

Cel nr V. Zapewnienie odpowiedniego poziomu kompetencji pracowników JST.

Cel nr VI. Przegląd i dostosowanie mechanizmów partycypacji do potrzeb mieszkańców.

Cel nr VII. Stworzenie warunków efektywnej współpracy w ramach trzech sektorów.

Cel nr VIII. Wypracowanie programu wdrażania standardów dostępności w JST.

W kolejnym etapie prac będziemy pracować nad określeniem konkretnych propozycji przedsięwzięć. Na tym etapie będziemy Państwa prosić o zaangażowanie i włączenie w prace nad projektem. Wszelkie informacje o sposobach włączenia mieszkańców będziemy publikować na bieżąco. Z pewnością przeprowadzimy szeroki proces zbierania pomysłów na przedsięwzięcia. Więcej informacji wkrótce.

Ostatnia modyfikacja treści: 2020-08-10 14:26:46
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner