Program Rozwoju Lokalnego – zakończony etap diagnozowania

W ramach przygotowywanej dokumentacji aplikacyjnej programu „Rozwój Lokalny” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 tzw. Funduszy Norweskich, zakończyliśmy etap diagnozowania sytuacji w Złotowie na potrzeby opracowania Programu Rozwoju Lokalnego. W wyniku realizacji całego procesu diagnozowania zostały wykonane następujące prace:

·         Ocena konkurencyjności miasta w oparciu o MRL,

·         Pogłębione analizy obszarów: demografia, rynek pracy, gospodarka, finanse JST, gospodarka przestrzenna,

·         Badania młodzieży, przedsiębiorców, mieszkańców; wywiady z liderami i kierownikami instytucji,

·         Mapowanie interesariuszy,

·         Analiza struktury problemów,

·         Analiza SWOT_SRGG identyfikacja produktów miasta i kluczowych czynników rozwoju.

W proces prac na tym etapie zaangażowanych było łącznie ok. 60 osób – członków wszystkich trzech zespołów powołanych w celu opracowania dokumentacji, w tym Kluczowi Interesariusze.

W kolejnym etapie prac będziemy pracować nad określeniem wizji miasta oraz celów, które pozwolą na rozwiązanie zidentyfikowanych problemów. Na tym etapie będziemy Państwa prosić o zaangażowanie i włączenie w prace nad projektem. Wszelkie informacje o sposobach włączenia mieszkańców będziemy publikować na bieżąco.

Ostatnia modyfikacja treści: 2020-08-10 14:23:13
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner