Konsultacje

Komunikat dla NGO!
Idąc śladem lat ubiegłych serdecznie zapraszam organizacje pozarządowe – stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, grupy nieformalne, działające na terenie Gminy Miasto Złotów oraz na rzecz jej mieszkańców do włączenia się w proces tworzenia projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

Ostatnia modyfikacja treści: 2022-10-21 13:14:21
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner