Pytania do Burmistrza

Zadane pytania i udzielone odpowiedzi:

Autobus miejski

Data: 2018-09-18

Zapytanie: Dzien dobry, gdzie sie podziewa autobus miejski? Bylo huczne przywitanie, probna jazda itd a na ulicach Złotowa go nie widac, jakiś rozklad jazdy, bilety... co z tym?

Odpowiedź:

Burmistrz Miasta Złotowa w odpowiedzi na Pani pytania dotyczące autobusu miejskiego informuje, że plan wprowadzenia komunikacji miejskiej w Złotowie nie uległ zmianie i nadal jest to zadanie priorytetowe dla miasta. Autobus elektryczny Ursus City Smile, który kursował w mieście w dniach 22 i 23 lutego br. był formą testu i oceny zapotrzebowania na miejską komunikację w Złotowie, a ankieta stworzona do oceny niniejszego przedsięwzięcia jednoznacznie wykazała oczekiwania mieszkańców, o czym świadczą wyniki -  96,1 % ankietowanych była za wprowadzeniem komunikacji miejskiej w Złotowie.

Obecnie jesteśmy na etapie poszukiwania możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ten cel, gdyż koszt jednego autobusu elektrycznego (a takie bierzemy pod uwagę ze względów ekologicznych, które wpisują się w strategię rozwoju i markę miasta) to około 2 mln zł, a w mieście będzie potrzebnych co najmniej 6 autobusów. Ponadto trwa poszukiwanie architektonicznego projektu dotyczącego budowy przystanków, gdyż wprowadzenie w mieście komunikacji miejskiej wiąże się z ich budową oraz przebudową dróg. Należy również wspomnieć, iż zgodnie z Ustawą o transporcie zbiorowym, do zadań organizatora komunikacji miejskiej należy:

1)  planowanie rozwoju transportu;

2) organizowanie publicznego transportu zbiorowego;

3) zarządzanie publicznym transportem zbiorowym,

co wiąże się m.in. z ustaleniem tras przejazdu czy rozkładu jazdy i wymaga dobrego przemyślania i analizy.

Nadmienia się, że w 2018r. dofinansowanie w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) - GEPARD - Bezemisyjny transport publiczny - przeznaczone jest na przedsięwzięcia dotyczące już istniejącego taboru (zakup nowych autobusów elektrycznych, szkolenie kierowców pojazdów publicznego transportu zbiorowego z obsługi bezemisyjnego taboru), co uniemożliwia złożenie wniosku o dofinansowanie w br.

Jednocześnie jesteśmy przekonani, iż niniejsze zadanie będzie realizowane niezwłocznie, gdyż naszym wspólnym celem jest dobro mieszkańca.

 

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Miasta Złotowa

Adam Pulit

Pytanie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Data: 2019-03-21 17:59:40

 

Zapytanie: Witam. Mam pytanie dotyczące ochrony środowiska. W złotowskim GS ROLNIK kupilem węgiel. Dostałem nawet certyfikat o dobrej jakości tego węgla. (Dotychczas tez kupowałem tam węgiel, lecz wczesniej tego certyfikatu nigdy nie dostałem). Lecz obecnie gdy palę tym węglem okazuje się, że "zasmradzam całą okolicę". Niedawno był u mnie kominiarz, który w jednoznaczny sposób stwierdził, że mój węgiel nie jest na 100% węglem polskim lecz weglem sprowadzonym zza wschodniej granicy. I stąd moje pytanie do burmistrza- do kogo ma się zglosić mieszkaniec Złotowa, gdy kupi rzekomo dobrej jakości polski węgiel a wegiel; ten po prostu zaatruwa okolicę. 
Pozdrawiam.

 

Odpowiadając na Pana wiadomość pragnę poinformować, iż od listopada 2018 r. obowiązują rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz. U. z 2018,
poz. 1890) oraz w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1892) w związku
z którymi paliwo stałe musi spełniać określone wymagania jakościowe, a sprzedawca musi wystawić świadectwo jakości i przekazać nabywcy kopię tego świadectwa, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Za złamanie przepisów grożą wysokie kary finansowe określone ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (tj. Dz. U. z 2018 r.,poz. 427 ze zm.).
Zgodnie z zapisami ww. ustawy został utworzony System Monitorowania i Kontrolowania Jakości Paliw, którym zarządza Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,  natomiast do przeprowadzania kontroli, zabezpieczania dowodów, pobierania i badania próbek oraz postępowania pokontrolnego
w zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o Inspekcji Handlowej.

W związku z powyższym uwagi co do jakości zakupionego opału należy zgłosić do Państwowej Inspekcji Handlowej.

Ponadto informuję, że decydując się na stosowanie węgla do celów grzewczych trzeba liczyć się
z powstawaniem gęstego, czarnego, duszącego dymu jak również sadzy, co stanowi uciążliwość
dla otoczenia, dlatego zachęcam do rozważenia zmiany sposobu ogrzewania na inne – niskoemisyjne źródło ciepła. W tym zakresie nasza gmina oferuje pomoc w dofinansowaniu przedsięwzięcia – szczegóły dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotowie: www.zlotow.pl w zakładce: Aktualności, w artykule: pn. „UWAGA! Rusza nabór wniosków na wymianę kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła”.

ZAPYTANIE W SPRAWIE PRZYCIĘCIA DRZEW PRZY ALEI PIASTA

Data: 08 -11 - 2020

Zapytanie: Panie burmistrzu mam prośbę aby po opadnięciu liści przyciąć gałęzie nachodzące na jezdnie przez cala ul aleja piasta jest przez to bardzo ciemno na tej ulicy i niebezpiecznie od początku ronda jelenia aż do skrętu na PKP te drzewa nie były jeszcze przycinane po przycięciu będzie całkiem inna ulica oświetlona i bezpieczna jest to jedna z głównych ulic zlotowa pozdrawiam

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie poprzez stronę https://zlotow.pl/Pytania_do_Burmistrza.html z dnia 8 listopada 2020 informuję, że z uwagi na reprezentacyjny charakter Al. Piasta co roku prowadzone są prace fitosanitarne na rosnących tam lipach. W roku ubiegłym cięcia pielęgnacyjne zostały wykonane w drugiej linii drzew rosnących przy chodniku i ścieżce rowerowej na odcinku od ul. Grochowskiego do ul. Norwida. W roku bieżącym do 30 listopada wykonane zostaną, selektywnie z uwagi na wiek drzew, prace przy lipach rosnących przy jezdni.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta Złotowa

Adam Pulit

                     

In vitro dla mieszkańców złotowa?

Data: 19.03.2021r.

Zapytanie: Dzień dobry Panie Burmistrzu. Na jednym z forów pojawił się temat jakoby miasto rozważało dofinansowanie in vitro dla mieszkańców Złotowa. Czy faktycznie tak jest i czy są na to szanse? 

Odpowiedź:

Dzień dobry,

dnia 08 marca 2021 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaproponował Gminie Miasto Złotów współpracę przy „Programie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa Wielkopolskiego”.

Po zapoznaniu się ze szczegółami programu, który jest dostępny na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pod adresem  https://.www.umww.pl/in-vitro postanowiłem zrobić rozpoznanie potrzeb na terenie Miasta w tym zakresie i obecnie dochodzą do mnie informacje o pozytywnym odbiorze tej propozycji. Osobiście jestem za poparciem tej inicjatywy, w związku z tym sprawę przekazuję do zaopiniowania Komisji Radnych Rady Miejskiej w Złotowie. Ostatecznie przekazanie środków będzie zależeć od decyzji Rady Miejskiej i nastąpi na podstawie przyjętej Uchwały Rady Miejskiej.

Mam nadzieję, że sprawa zostanie rozpatrzona pozytywnie i będziemy mogli wspierać osoby, które tego potrzebują.

Z poważaniem

Adam Pulit
Burmistrz Miasta Złotowa

Sklep przy ulicy Kujańskiej?

Data: 18.01.2023 r.

Pytanie:

Panie burmistrzu mam pytanie mieszkam na ul. Kujańska nie ma tu żadnego sklepu spożywczego za rzeka buduje się wszystko nasza ul jest zapomniana w ogóle mieszka tu mnóstwo ludzi czy nie można tu postawić sklepu dino czy coś są ludzie starsi nie ma na tej ulicy nic aż się żyć nie chce ulica w ogóle zapomniana.

Odpowiedź:

Dzień dobry, cieszę się, że jako mieszkaniec Złotowa włącza się Pan aktywnie w rozwój miasta i zwraca Pan uwagę na potrzeby innych.  W dzisiejszych czasach taka postawa jest godna naśladowania. Jako włodarzowi miasta zależy mi na poprawie komfortu życia w mieście, dlatego też podjąłem już stosowne kroki w przedmiotowej sprawie i prowadzę rozmowy z zainteresowanymi podmiotami – sieciami sklepów. Ostatecznie to od firmy zależy czy zdecyduje się na ulokowanie sklepu w tym miejscu. Nadmieniam, że jako samorząd dołożymy wszelkich starań, aby rozwinąć tą cześć miasta. Na bieżąco przekazywać będziemy wszelkie informacje o dostępnych terenach inwestycyjnych w mieście.

 

Z poważaniem

Burmistrz Miasta Złotowa

Adam Pulit

Rozwijające się osiedle przy ul. Jana Kocika i Brunona Radowskiego

Data: 2023-03-21 18:50:44

Zapytanie: Dzień dobry Panie Burmistrzu

Chciałabym zwrócić szczególną uwagę na dynamicznie rozwijające się osiedle przy ul. Jana Kocika i Brunona Radowskiego. Obecnie powstają tutaj gabinety stomatologiczne, paczkomat i sklep Biedronka. Mieszkańcy całego obszaru przy ul. Chojnickiej będą zaopatrywać sie właśnie w tym sklepie. I słusznie. Jednak za chwile pojawi sie ogromny problem z zapewnieniem bezpiecznego najmłodszym mieszkańcom tego osiedla korzystania z placu zabaw. Obecnie plac zabaw znajduje sie w bezpośrednim sąsiedztwie z droga osiedlowa ul. Kocika (5,4 m od drogi) bez wyodrębnionego chodnika, przez która będzie odbywał sie ruch pojazdów wielkogabarytowych zaopatrujących w towar Biedronkę oraz klientów zmierzających na parking od strony Kocika. Gabinety zwiększa ruch o ponad 100 pojazdow dziennie, a Biedronka i paczkomat, to ilość wręcz nie do oszacowania. Stąd moja ogromna prośba nad rozważeniem innego rozwiązania komunikacyjnego. Proszę rozważyć możliwość zjazdu do Biedronki bezpośrednio z ulicy Chojnickiej przez działkę nr 2/21. Aby tiry i samochody nie korzystały z drogi osiedlowej. Proponowane zagospodarowanie tej działki w nasadzenia krzewów i drzew nie zapewnią bezpieczeństwa dzieci na drodze. A bezpieczeństwo należy zawsze stawiać na pierwszym miejscu. Jestem przekonana, że Pan Burmistrz podejmie stosowne kroki w przedmiotowej sprawie.

ODPOWIEDŹ:

Dziękuję za zainteresowanie rozwojem obszaru ‘osiedla Chojnicka’ i wskazanie występujących
i potencjalnych problemów.

Informuję, że ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu po lewej (południowej) stronie ul. Chojnickiej wyznaczają zapisy obowiązujących na tym terenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa:

  1. w rejonie ulic Chojnickiej – Rogatki przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIII/149/2000
    z dnia 29 czerwca 2000 r.
  2. obejmującego działki położone przy skrzyżowaniach ul. Chojnickiej z ul. Rogatki i ul. Świerkową przyjętego uchwałą Rady Miejskiej nr XXXV/334/2014 z dnia 27 maja 2014 r.

Działka nr 2/21 obręb 0089 położona przy ul. Chojnickiej została w miejscowym planie (poz. 1) oznaczona symbolem ZP1 – tereny zieleni urządzonej – skwery i pasaże. Zapis §6 pkt 28 miejscowego planu wprowadza warunki zabudowy i zagospodarowania:

  • chodniki o nawierzchni utwardzonej (min. szerokość 3 m)
  • prawo do realizacji obiektów małej architektury
  • minimalną powierzchnię ekopozytywną – 70 % powierzchni terenu
  • obowiązek nasadzeń zieleni wysokiej i średniej.

Zatem zgodnie z powyższymi nie ma możliwości zaprojektowania dojazdu do terenów usługowych przez działkę nr 2/21.

Na omawianej działce jest w trakcie opracowania dokumentacja projektowa dla zieleńca, realizowana w ramach zadania pn. „Miejskie Parki Kieszonkowe – Aranżacja skwerów i terenów zielonych na terenie miasta Złotowa – Opracowanie dokumentacji projektowej pod przyszłe realizacje”, a projekt ten jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna i budżetu państwa
w ramach realizacji projektu pn. „Złotów – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-20”.

Ponadto właściciele lub użytkownicy nieruchomości, np. przedsiębiorcy, mają możliwość, zgodnie
z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, wystąpienia do zarządcy drogi
o wydanie decyzji na lokalizację zjazdu z drogi, w tym przypadku drogi wojewódzkiej.

Wskazuję również, iż nie jest mi znana dokładna lokalizacja marketu „Biedronka”, o którym wspomina Pani w zapytaniu.

Opisywany przez Panią teren wymaga uporządkowania. Dlatego też w budżecie Gminy Miasto Złotów na 2023 r. zabezpieczono kwotę 150.000,00 zł na kontynuację budowy chodników na osiedlu Chojnicka II. Wskazane problemy pomogą w określeniu przyszłej lokalizacji tych chodników.

Zespół miejski ds. przeprowadzenia wartościowania

Data: 2023-06-20 12:29:59

Pytanie:

Proszę uprzejmie o wyjaśnienie co to jest zespół miejski do spraw przeprowadzenia procesu wartościowania?

Odpowiedź: 21.06.2023 r.

W ramach realizacji Programu Rozwoju Instytucjonalnego z projektu nr 26/2021/RL pn. ”Złotów. Wielkopolskie Zdroje” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 Funduszy Norweskich, Urząd Miejski w Złotowie podpisał umowę pn. „Doskonalenie procesu zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie Miejskim w Złotowie ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ciągłości działania i systemu wynagradzania”. Realizacja przedmiotowej umowy zawiera między innymi przeprowadzenie procesu wartościowania stanowisk pracy pracowników Urzędu. Proces wartościowania przeprowadzi zespół, tzw. zespół miejski do spraw przeprowadzenia procesu wartościowania, wraz z wykonawcą przedmiotowej umowy – analitykiem, który przeprowadzi wywiady z pracownikami. W skład czteroosobowego zespołu miejskiego wchodzą pracownicy Urzędu cieszący się autorytetem, znający zadania urzędu, ustalający kategorie zaszeregowania.

Przejazd dla rowerzystów przy kościele pw. Św. Rocha

Data: 2023-06-25 23:25:39

Imię i nazwisko: Jagodziński Łukasz

E-mail: jagodzinskilukasz2@gmail.com

Zapytanie: Dzień dobry,
Dlaczego na rondzie Św Anny przy kościele Rocha nie ma przejazdu dla rowerzystów? Na wszystkich innych w mieście są. Są ścieżki rowerowe a przejazdu brak. Proszę o pochylenie się nad tą sprawą.
Pozdrawiam

Odpowiedź 30.06.2023:

Dzień dobry,

Zlokalizowane przy kościele pw. św Rocha rondo Harcerzy Złotowszczyzny nie jest drogą miejską, stanowi ciąg drogi wojewódzkiej nr 188 i powiatowej nr P1062. Zarządcy tych dróg odpowiadają za przyjęte na nich rozwiązania techniczne i organizację ruchu. W ramach Funduszy Norweskich opracowana została dla całego miasta Koncepcja Ścieżek Rowerowych. Zgodnie z tą koncepcją systematycznie będą one rozbudowywane i modernizowane.

Wobec powyższego zwrócę się do zarządców ul. Obr. Warszawy i Al. Mickiewicza o zmodernizowanie przejść i wytyczenie na nich przejazdów. Wysokie wjazdy/zjazdy?

Data: 2023-06-28 08:04:55

Imię i nazwisko: mieszkaniec

E-mail: molz1101@wp.pl

Zapytanie: Witam
Chcemy aby miasto Złotów było przyjazne osobom niepełnosprawnym. Wiec pomóżmy im w sprawnym poruszaniu się po chodnikach oraz przejazdach. Np. przy ul. Hubego przy przejściu dla pieszych wjazd na wysepkę ma około 8cm.Takich "wysokich wjazdów/zjazdów - krawężników " w Złotowie jest wiele. Może należy je zeszlifować aby było łatwiej. Łatwiej będzie zarówno osobom niepełnosprawnym, jak i rodzicom z wózkami, czy rowerzystom.
Inną sprawą jest - brak przejazdu dla rowerów na rondzie Harcerzy Złotowszczyzny - koło kościoła św Rocha. Jest to droga wojewódzka, ale może Burmistrz ma wpływ aby dodać tam przejazd rowerowy. Widoczność jest dobra, brak większych zagrożeń. Przejazd usprawni komunikację rowerową, która jest fajnie rozwinięta w mieście. Przy Urzędzie miasta jest ta sama droga i przejazd rowerowy jest.

Zgoda na publikację: Tak - wyrażam zgodę na opublikowanie treści mojego pytania na stronie internetowej "zlotow.pl"

 

Odpowiedź 04.07.2023

Dzień dobry,

Problem wysokich azyli jest mi znamy. W ramach Funduszy Norweskich przygotowuję obecnie postępowanie przetargowe na zaprojektowanie ścieżek rowerowych na kilku ulicach osiedla zawierającego się między za rzeką Głomią. Wskazany azyl został uwzględniony w tym zadaniu inwestycyjnym.

W przypadku przejazdów na drogach powiatowych i wojewódzkich zwrócę się do ich zarządców z prośbą o zmodernizowanie przejść i wytyczenie na nich przejazdów.

Pozdrawiam.

Ścieżka rowerowa Złotów-Kujan

Data: 2023-07-02 16:20:18

Imię i nazwisko: Maksymilian Korkus

E-mail: maksymiliankorkus@wp.pl

Zapytanie: Ścieżka rowerowa Złotów-Kujan.

Kiedy możemy się spodziewać sfinalizowania projektu ścieżki rowerowej Złotów-Kujan starym szlakiem kolejowym? To projekt, który podniesie atrakcyjność turystyczną naszego miasta.

 

Odpowiedź 11.07.2023

Dzień dobry,

wielokrotnie wyrażałem zainteresowanie nieodpłatnym przejęciem części mienia stanowiącego własność PKP SA na rzecz Gminy Miasto Zlotów. Wraz z innymi samorządowcami deklarowałem przejęcie  nieczynnej linii kolejowej biegnącej z miasta Złotów, poprzez Nową Świętą i Kujan aż do granicy Województwa Wielkopolskiego. Przedmiotowa linia prowadzi między innymi do Kujana, który jest w sezonie wiosenno-letnim dużą atrakcją turystyczną dla mieszkańców Złotowa i okolic. Na istniejącym nasypie kolejowym chcę wybudować w przyszłości ścieżkę rowerową, która umożliwi bezpieczne i przyjemne wycieczki w te rejony zwolennikom jednośladów, a co za tym idzie zwiększy bezpieczeństwo kierowców na pobliskiej drodze wojewódzkiej. Obecnie to Starosta Złotowski kontynuuje działania zmierzające do jej pozyskania na rzecz samorządu, gdyż przyszła ścieżka rowerowa ma mieć charakter ponadlokalny.


Pozdrawiam,
Adam Pulit
Burmistrz Miasta Złotowa

Czy jest w końcu szansa na sfinalizowanie komunikacji miejskiej?

Data: 2023-07-02 16:17:27

Imię i nazwisko: Maksymilian Korkus

E-mail: maksymiliankorkus@wp.pl

Zapytanie: Czy jest w końcu szansa na sfinalizowanie komunikacji miejskiej?

Chciałbym się dowiedzieć, czy sprawa komunikacji miejskiej w tak dużym i przede wszystkim rozległym mieście, w końcu się sfinalizuje? Emeryci mieszkający, chociażby na ulicy Kujańskiej i nieposiadający samochodu lub ze względów bezpieczeństwa „niewsiadający już za kółko” nie mają jak dotrzeć do części miasta, w której są zlokalizowane sieci handlowe. Brak marketu na tej ulicy jest nieporozumieniem. Dobrze, że w końcu otworzył się mały sklepik, który i tak nie rozwiązuje problemu. Wystarczy naprawdę jeden ekologiczny autobus miejski, który będzie okrążał miasto.

Odpowiedź 13.07.2023 r.

Odpowiadając na pytanie związane z komunikacją miejską informuję, że plan wprowadzenia komunikacji miejskiej w Złotowie nie uległ zmianie i nadal jest to zadanie istotne dla miasta. Stale poszukujemy możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ten cel, gdyż koszt zakupu jednego autobusu elektrycznego (a takie bierzemy pod uwagę ze względów ekologicznych) jest ogromny i wynosi około 4,5 mln zł, a w mieście będą potrzebne co najmniej 4 autobusy.

Nadmienia się, że wprowadzenie komunikacji miejskiej to nie tylko zakup autobusów, to również dostosowanie i wyposażenie infrastruktury drogowej w przystanki, miejsca postoju, wiaty, ławki, znaki, ewentualne dodatkowe oznaczenia i oświetlenie oraz wyposażenie stanowisk obsługi codziennej pojazdów.

Dokładamy wszelkich starań, aby taką infrastrukturę tworzyć poprzez budowę zatok autobusowych – dwie są już gotowe na ul. Kujańskiej.

Dysponujemy Koncepcją Uruchomienia Komunikacji Miejskiej w Złotowie(plan dostępny jest w Urzędzie Miejskim zachęcam do zapoznania się), jednakże obecnie realizujemy duży projekt „Złotów. Wielkopolskie Zdroje” finansowany z Funduszy Norweskich, dzięki któremu m.in. sfinansowana została dokumentacja uzbrojenia terenu inwestycyjnego, a dzięki uzbrojeniu terenu mamy szanse pozyskać inwestora i realne środki z jego działalności przeznaczyć na inne inwestycje chociażby uruchomienie komunikacji.

Chętnie spotkam się osobiście i porozmawiam o aktualnie trwających inwestycjach w mieście.

W Złotowie, właśnie z myślą o seniorach, działa cyklicznie-pilotażowo w ramach programu „TRANSPORT DLA SENIORA”, taksówka dla seniora, czyli bezpłatne przejazdy w granicach administracyjnych Gminy Miasta Złotów dla osób 60+, realizowany z projektu „Złotów Wielkopolskie Zdroje” finansowany z Funduszy Norweskich. Celem programu jest zapewnienie osobom 60+ bezpłatnych przejazdów do miejsc w których rozpatrywane są istotne dla nich sprawy. Do tej pory zorganizowaliśmy już 5 edycji programu. W listopadzie oraz grudniu planujemy kolejne uruchomienia programu, o czym poinformujemy na naszych stronach internetowych. Zachęcamy do śledzenia naszych mediów.

Natomiast co do marketu w tamtej części miasta to ostatecznie od firmy zależy czy zdecyduje się na ulokowanie sklepu w tym czy innym miejscu.  Jako włodarzowi miasta zależy mi na poprawie komfortu życia w mieście, dlatego też podjąłem już stosowne kroki w przedmiotowej sprawie i prowadzę rozmowy z zainteresowanymi podmiotami – sieciami sklepów. Nadmieniam, że jako samorząd dołożymy wszelkich starań, aby rozwinąć tą cześć miasta.

Doceniam ten głos i cieszę się, że jako mieszkaniec Złotowa włącza się Pan aktywnie w rozwój miasta i zwraca uwagę na potrzeby innych, co utwierdza mnie w przekonaniu, że jest to zadanie priorytetowe.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta Złotowa

Adam Pulit

Zagospodarowanie pasa zieleni przy ulicy Leśnej

Data: 2023-08-30 14:29:23

Imię i nazwisko: Marlewski Krzysztof

E-mail: kmarlewski@onet.pl

Zapytanie: Witam panie burmistrzu. Jestem mieszkańcem nowo wybudowanego budynku przy ulicy Lesnej mieszczącego się na działce nr 1216/10. Zwracam się z prosbą do Pana o możliwosć zagospodarowania pasa zieleni należącego do Urzędu Miasta celem stworzenia dodatkowego parkingu
do posesji. Zakres prac jaki chcemy wykonać to okrawężnikowanie obszaru i wysypanie terenu kamieniem ozdobnym. Piszę do pana gdyż jako wspólnota złożylismy pismo w tej sprawię do Urzedu miasta i dostalismy odmowę, a z tego co się orientuję to ten pas zieleni to teren zabudowy mieszkaniowej,
który na dodatek jest w obszarze osrodka usługowego, więc wydaje mi się, że nie powinno być żadnych przeciwskazań do zrobienia w tym miejscu parkingu chyba,że brak tu dobrej woli. Teren o którym piszę i tak kosimy my we własnym zakresie nie miasto a na dodatek nie możemy na nim parkować.

Odpowiedź 31.08.2023

W nawiązaniu do e-maila z dnia 30.08.2023 r informuję, że podtrzymuję wyrażone w piśmie z dnia 13.07.2023 r skierowanym do Wspólnota Mieszkaniowa  Leśna 5D, 6E 77-400 Złotów stanowisko. Obszar usługowy o którym Pan wspomniał posiada własne miejsca parkingowe i z naszych obserwacji są one wystarczające na jego potrzeby.

Trawnik, którego likwidację Pan postuluje, objęty jest umową na "Pielęgnację zieleni miejskiej i utrzymanie czystości placów zabaw" (umowa nr 272.20.2023 z dnia 1 czerwca 2023 r.) w związku z czym nie są państwo zobowiązani do jego koszenia.

Przeciwskazania dla realizacji Pana propozycji okreslono w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09) § 19 odległości miejsc postojowych od okien budynków oraz od granicy działki budowlanej dla samochodów osobowych w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych włącznie wynosi min 7 m. W § 18 ww Rozporządzenia wskazano także, że zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, stanowiska postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również stanowiska postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Liczbę stanowisk postojowych i sposób urządzenia parkingów należy dostosować do wymagań ustalonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem potrzebnej liczby stanowisk, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

Tym samym wskazana przez Pana działka 1261/1 nie spełnia parametru technicznego wskazanego w rozporządzeniu, w związku z czym nie może zostać wykorzystana jako parking. Przepisy w tej materii jasno wskazują, że to na działce będącej w posiadaniu wspólnoty należy wyznaczyć odpowiednie miejsca postojowe lub wykorzystywać do tego celu garaże.

Ostatnia modyfikacja treści: 2018-09-20 10:43:52
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner