Pytania do Burmistrza

Zadane pytania i udzielone odpowiedzi:

Autobus miejski

Data: 2018-09-18

Zapytanie: Dzien dobry, gdzie sie podziewa autobus miejski? Bylo huczne przywitanie, probna jazda itd a na ulicach Złotowa go nie widac, jakiś rozklad jazdy, bilety... co z tym?

Odpowiedź:

Burmistrz Miasta Złotowa w odpowiedzi na Pani pytania dotyczące autobusu miejskiego informuje, że plan wprowadzenia komunikacji miejskiej w Złotowie nie uległ zmianie i nadal jest to zadanie priorytetowe dla miasta. Autobus elektryczny Ursus City Smile, który kursował w mieście w dniach 22 i 23 lutego br. był formą testu i oceny zapotrzebowania na miejską komunikację w Złotowie, a ankieta stworzona do oceny niniejszego przedsięwzięcia jednoznacznie wykazała oczekiwania mieszkańców, o czym świadczą wyniki -  96,1 % ankietowanych była za wprowadzeniem komunikacji miejskiej w Złotowie.

Obecnie jesteśmy na etapie poszukiwania możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ten cel, gdyż koszt jednego autobusu elektrycznego (a takie bierzemy pod uwagę ze względów ekologicznych, które wpisują się w strategię rozwoju i markę miasta) to około 2 mln zł, a w mieście będzie potrzebnych co najmniej 6 autobusów. Ponadto trwa poszukiwanie architektonicznego projektu dotyczącego budowy przystanków, gdyż wprowadzenie w mieście komunikacji miejskiej wiąże się z ich budową oraz przebudową dróg. Należy również wspomnieć, iż zgodnie z Ustawą o transporcie zbiorowym, do zadań organizatora komunikacji miejskiej należy:

1)  planowanie rozwoju transportu;

2) organizowanie publicznego transportu zbiorowego;

3) zarządzanie publicznym transportem zbiorowym,

co wiąże się m.in. z ustaleniem tras przejazdu czy rozkładu jazdy i wymaga dobrego przemyślania i analizy.

Nadmienia się, że w 2018r. dofinansowanie w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) - GEPARD - Bezemisyjny transport publiczny - przeznaczone jest na przedsięwzięcia dotyczące już istniejącego taboru (zakup nowych autobusów elektrycznych, szkolenie kierowców pojazdów publicznego transportu zbiorowego z obsługi bezemisyjnego taboru), co uniemożliwia złożenie wniosku o dofinansowanie w br.

Jednocześnie jesteśmy przekonani, iż niniejsze zadanie będzie realizowane niezwłocznie, gdyż naszym wspólnym celem jest dobro mieszkańca.

 

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Miasta Złotowa

Adam Pulit

Pytanie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Data: 2019-03-21 17:59:40

 

Zapytanie: Witam. Mam pytanie dotyczące ochrony środowiska. W złotowskim GS ROLNIK kupilem węgiel. Dostałem nawet certyfikat o dobrej jakości tego węgla. (Dotychczas tez kupowałem tam węgiel, lecz wczesniej tego certyfikatu nigdy nie dostałem). Lecz obecnie gdy palę tym węglem okazuje się, że "zasmradzam całą okolicę". Niedawno był u mnie kominiarz, który w jednoznaczny sposób stwierdził, że mój węgiel nie jest na 100% węglem polskim lecz weglem sprowadzonym zza wschodniej granicy. I stąd moje pytanie do burmistrza- do kogo ma się zglosić mieszkaniec Złotowa, gdy kupi rzekomo dobrej jakości polski węgiel a wegiel; ten po prostu zaatruwa okolicę. 
Pozdrawiam.

 

Odpowiadając na Pana wiadomość pragnę poinformować, iż od listopada 2018 r. obowiązują rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz. U. z 2018,
poz. 1890) oraz w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1892) w związku
z którymi paliwo stałe musi spełniać określone wymagania jakościowe, a sprzedawca musi wystawić świadectwo jakości i przekazać nabywcy kopię tego świadectwa, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Za złamanie przepisów grożą wysokie kary finansowe określone ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (tj. Dz. U. z 2018 r.,poz. 427 ze zm.).
Zgodnie z zapisami ww. ustawy został utworzony System Monitorowania i Kontrolowania Jakości Paliw, którym zarządza Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,  natomiast do przeprowadzania kontroli, zabezpieczania dowodów, pobierania i badania próbek oraz postępowania pokontrolnego
w zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o Inspekcji Handlowej.

W związku z powyższym uwagi co do jakości zakupionego opału należy zgłosić do Państwowej Inspekcji Handlowej.

Ponadto informuję, że decydując się na stosowanie węgla do celów grzewczych trzeba liczyć się
z powstawaniem gęstego, czarnego, duszącego dymu jak również sadzy, co stanowi uciążliwość
dla otoczenia, dlatego zachęcam do rozważenia zmiany sposobu ogrzewania na inne – niskoemisyjne źródło ciepła. W tym zakresie nasza gmina oferuje pomoc w dofinansowaniu przedsięwzięcia – szczegóły dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotowie: www.zlotow.pl w zakładce: Aktualności, w artykule: pn. „UWAGA! Rusza nabór wniosków na wymianę kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła”.

ZAPYTANIE W SPRAWIE PRZYCIĘCIA DRZEW PRZY ALEI PIASTA

Data: 08 -11 - 2020

Zapytanie: Panie burmistrzu mam prośbę aby po opadnięciu liści przyciąć gałęzie nachodzące na jezdnie przez cala ul aleja piasta jest przez to bardzo ciemno na tej ulicy i niebezpiecznie od początku ronda jelenia aż do skrętu na PKP te drzewa nie były jeszcze przycinane po przycięciu będzie całkiem inna ulica oświetlona i bezpieczna jest to jedna z głównych ulic zlotowa pozdrawiam

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie poprzez stronę https://zlotow.pl/Pytania_do_Burmistrza.html z dnia 8 listopada 2020 informuję, że z uwagi na reprezentacyjny charakter Al. Piasta co roku prowadzone są prace fitosanitarne na rosnących tam lipach. W roku ubiegłym cięcia pielęgnacyjne zostały wykonane w drugiej linii drzew rosnących przy chodniku i ścieżce rowerowej na odcinku od ul. Grochowskiego do ul. Norwida. W roku bieżącym do 30 listopada wykonane zostaną, selektywnie z uwagi na wiek drzew, prace przy lipach rosnących przy jezdni.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta Złotowa

Adam Pulit

                     

Ostatnia modyfikacja treści: 2018-09-20 10:43:52
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner