Pytania do Burmistrza

Zadane pytania i udzielone odpowiedzi:

Autobus miejski

Data: 2018-09-18

Zapytanie: Dzien dobry, gdzie sie podziewa autobus miejski? Bylo huczne przywitanie, probna jazda itd a na ulicach Złotowa go nie widac, jakiś rozklad jazdy, bilety... co z tym?

Odpowiedź:

Burmistrz Miasta Złotowa w odpowiedzi na Pani pytania dotyczące autobusu miejskiego informuje, że plan wprowadzenia komunikacji miejskiej w Złotowie nie uległ zmianie i nadal jest to zadanie priorytetowe dla miasta. Autobus elektryczny Ursus City Smile, który kursował w mieście w dniach 22 i 23 lutego br. był formą testu i oceny zapotrzebowania na miejską komunikację w Złotowie, a ankieta stworzona do oceny niniejszego przedsięwzięcia jednoznacznie wykazała oczekiwania mieszkańców, o czym świadczą wyniki -  96,1 % ankietowanych była za wprowadzeniem komunikacji miejskiej w Złotowie.

Obecnie jesteśmy na etapie poszukiwania możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ten cel, gdyż koszt jednego autobusu elektrycznego (a takie bierzemy pod uwagę ze względów ekologicznych, które wpisują się w strategię rozwoju i markę miasta) to około 2 mln zł, a w mieście będzie potrzebnych co najmniej 6 autobusów. Ponadto trwa poszukiwanie architektonicznego projektu dotyczącego budowy przystanków, gdyż wprowadzenie w mieście komunikacji miejskiej wiąże się z ich budową oraz przebudową dróg. Należy również wspomnieć, iż zgodnie z Ustawą o transporcie zbiorowym, do zadań organizatora komunikacji miejskiej należy:

1)  planowanie rozwoju transportu;

2) organizowanie publicznego transportu zbiorowego;

3) zarządzanie publicznym transportem zbiorowym,

co wiąże się m.in. z ustaleniem tras przejazdu czy rozkładu jazdy i wymaga dobrego przemyślania i analizy.

Nadmienia się, że w 2018r. dofinansowanie w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) - GEPARD - Bezemisyjny transport publiczny - przeznaczone jest na przedsięwzięcia dotyczące już istniejącego taboru (zakup nowych autobusów elektrycznych, szkolenie kierowców pojazdów publicznego transportu zbiorowego z obsługi bezemisyjnego taboru), co uniemożliwia złożenie wniosku o dofinansowanie w br.

Jednocześnie jesteśmy przekonani, iż niniejsze zadanie będzie realizowane niezwłocznie, gdyż naszym wspólnym celem jest dobro mieszkańca.

 

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Miasta Złotowa

Adam Pulit

Pytanie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Data: 2019-03-21 17:59:40

 

Zapytanie: Witam. Mam pytanie dotyczące ochrony środowiska. W złotowskim GS ROLNIK kupilem węgiel. Dostałem nawet certyfikat o dobrej jakości tego węgla. (Dotychczas tez kupowałem tam węgiel, lecz wczesniej tego certyfikatu nigdy nie dostałem). Lecz obecnie gdy palę tym węglem okazuje się, że "zasmradzam całą okolicę". Niedawno był u mnie kominiarz, który w jednoznaczny sposób stwierdził, że mój węgiel nie jest na 100% węglem polskim lecz weglem sprowadzonym zza wschodniej granicy. I stąd moje pytanie do burmistrza- do kogo ma się zglosić mieszkaniec Złotowa, gdy kupi rzekomo dobrej jakości polski węgiel a wegiel; ten po prostu zaatruwa okolicę. 
Pozdrawiam.

 

Odpowiadając na Pana wiadomość pragnę poinformować, iż od listopada 2018 r. obowiązują rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz. U. z 2018,
poz. 1890) oraz w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1892) w związku
z którymi paliwo stałe musi spełniać określone wymagania jakościowe, a sprzedawca musi wystawić świadectwo jakości i przekazać nabywcy kopię tego świadectwa, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Za złamanie przepisów grożą wysokie kary finansowe określone ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (tj. Dz. U. z 2018 r.,poz. 427 ze zm.).
Zgodnie z zapisami ww. ustawy został utworzony System Monitorowania i Kontrolowania Jakości Paliw, którym zarządza Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,  natomiast do przeprowadzania kontroli, zabezpieczania dowodów, pobierania i badania próbek oraz postępowania pokontrolnego
w zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o Inspekcji Handlowej.

W związku z powyższym uwagi co do jakości zakupionego opału należy zgłosić do Państwowej Inspekcji Handlowej.

Ponadto informuję, że decydując się na stosowanie węgla do celów grzewczych trzeba liczyć się
z powstawaniem gęstego, czarnego, duszącego dymu jak również sadzy, co stanowi uciążliwość
dla otoczenia, dlatego zachęcam do rozważenia zmiany sposobu ogrzewania na inne – niskoemisyjne źródło ciepła. W tym zakresie nasza gmina oferuje pomoc w dofinansowaniu przedsięwzięcia – szczegóły dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotowie: www.zlotow.pl w zakładce: Aktualności, w artykule: pn. „UWAGA! Rusza nabór wniosków na wymianę kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła”.

ZAPYTANIE W SPRAWIE PRZYCIĘCIA DRZEW PRZY ALEI PIASTA

Data: 08 -11 - 2020

Zapytanie: Panie burmistrzu mam prośbę aby po opadnięciu liści przyciąć gałęzie nachodzące na jezdnie przez cala ul aleja piasta jest przez to bardzo ciemno na tej ulicy i niebezpiecznie od początku ronda jelenia aż do skrętu na PKP te drzewa nie były jeszcze przycinane po przycięciu będzie całkiem inna ulica oświetlona i bezpieczna jest to jedna z głównych ulic zlotowa pozdrawiam

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie poprzez stronę https://zlotow.pl/Pytania_do_Burmistrza.html z dnia 8 listopada 2020 informuję, że z uwagi na reprezentacyjny charakter Al. Piasta co roku prowadzone są prace fitosanitarne na rosnących tam lipach. W roku ubiegłym cięcia pielęgnacyjne zostały wykonane w drugiej linii drzew rosnących przy chodniku i ścieżce rowerowej na odcinku od ul. Grochowskiego do ul. Norwida. W roku bieżącym do 30 listopada wykonane zostaną, selektywnie z uwagi na wiek drzew, prace przy lipach rosnących przy jezdni.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta Złotowa

Adam Pulit

                     

In vitro dla mieszkańców złotowa?

Data: 19.03.2021r.

Zapytanie: Dzień dobry Panie Burmistrzu. Na jednym z forów pojawił się temat jakoby miasto rozważało dofinansowanie in vitro dla mieszkańców Złotowa. Czy faktycznie tak jest i czy są na to szanse? 

Odpowiedź:

Dzień dobry,

dnia 08 marca 2021 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaproponował Gminie Miasto Złotów współpracę przy „Programie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa Wielkopolskiego”.

Po zapoznaniu się ze szczegółami programu, który jest dostępny na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pod adresem  https://.www.umww.pl/in-vitro postanowiłem zrobić rozpoznanie potrzeb na terenie Miasta w tym zakresie i obecnie dochodzą do mnie informacje o pozytywnym odbiorze tej propozycji. Osobiście jestem za poparciem tej inicjatywy, w związku z tym sprawę przekazuję do zaopiniowania Komisji Radnych Rady Miejskiej w Złotowie. Ostatecznie przekazanie środków będzie zależeć od decyzji Rady Miejskiej i nastąpi na podstawie przyjętej Uchwały Rady Miejskiej.

Mam nadzieję, że sprawa zostanie rozpatrzona pozytywnie i będziemy mogli wspierać osoby, które tego potrzebują.

Z poważaniem

Adam Pulit
Burmistrz Miasta Złotowa

Ostatnia modyfikacja treści: 2018-09-20 10:43:52
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner