Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 2018

Kliknij, aby powiększyć plakat

na wsparcie realizacji przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodnej, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza wraz z odnawialnymi źródłami energii oraz ochrony przed hałasem - zgodnie z Listą przedsięwzięć priorytetowych.

Tytuł projektu: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Złotów – modernizacja oświetlenia, montaż OZE" - budynek przy ul. 8 Marca 16.

Termin realizacji projektu: czerwiec – sierpień 2018 roku

Całkowita wartość projektu: 1 300 082,31 zł

Kwota dofinansowania: 191 753,00 zł

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

1.     1. Wymiana źródeł światła - oprawy LED w Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie

2.     2. Kompleksowy remont instalacji elektrycznej, odgromowej oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie

3.     3. Instalacja fotowoltaiczaj w Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie.

4.     4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branży elektrycznej

  źródło:www.wfosgw.poznan.pl/

Ostatnia modyfikacja treści: 2018-11-08 10:54:24
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner