Przebudowa drogi gminnej nr 120014P w Złotowie

Fundusz Dróg Samorządowych

Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 120014P w Złotowie

Kwota dofinansowania: 398 562,00 zł

Kwota całkowita: 797 125,98 zł

Realizacja projektu polegała na przebudowie drogi – ul. Drzymały, wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokości 5,5 m. Wzdłuż drogi po lewej stronie wykonano chodnik o szerokości 2,0 m. Zaprojektowano zjazdy indywidualne do posesji. Odwodnienie drogi zaprojektowano poprzez budowę kanalizacji deszczowej z wpustami deszczowymi zlokalizowanymi w ścieku z kostki brukowej betonowe. Wybudowano odcinek sieci grawitacyjnej kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami deszczowymi oraz inspekcyjnymi w obrębie pasa drogowego. Na pozostałym terenie wykonano tereny zielony jak strefę biologicznie czynną.

Zadanie zrealizowano w 2019 roku.

Ostatnia modyfikacja treści: 2019-12-11 13:51:25
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner