Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Tytuł projektu: "Przebudowa dróg gminnych, ulic A. Dorsza i Zamkowej w Złotowie wraz z budową, przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej".

W ramach projektu przebudowano jezdnię ul. Dorsza i ul. Zamkowej, wlotów skrzyżowań dróg krzyżujących się, zjazdów indywidualnych i publicznych; budowę: chodników około drogi rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego; placu utwardzonego; korekta geometrii i umocnienie skarpy na ul. Zamkowej; zagospodarowanie terenów nieutwardzonych niską zielenią drogową.

Termin realizacji projektu: sierpień – listopad 2016 roku

Całkowita wartość projektu: 2 152 313,18 zł

Kwota dofinansowania: 925 791,47 zł

Ostatnia modyfikacja treści: 2018-09-13 12:19:03
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner