Edukacja ekologiczna w ramach imprezy miejskiej Euro Eco Festival Złotów 2017

W dniach 14 czerwca-02 lipca 2017 roku odbyły się przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania pn. "Edukacja ekologiczna w ramach miejskiej imprezy - Euro Eco Festival Złotów 2017". Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (dotacja w wysokości 20 tys. zł).

W ramach ww. przedsięwzięcia odbyły się następujące konkursy i turnieje:

1) Konkurs wiedzy ekologicznej "Omnibus energii odnawialnej" - Powiatowy konkurs wiedzy ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum


Konkurs odbył się w dniu 14 czerwca 2017 roku w godz. 10.00-14.00 w Zespole Szkół Samorządowych Nr 1 w Złotowie przy ul. Królowej Jadwigi 54. Wzięło w nim udział 34 uczniów szkół podstawowych i 27 gimnazjalistów, którzy rozwiązywali testy wiedzy złożone z zadań zamkniętych i otwartych, wymagających indywidualnej odpowiedzi uczestnika, a dotyczących zagadnień ekologicznych, pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, zanieczyszczenia środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska niskiej emisji.

Komisja konkursowa w składzie: Elżbieta Grabowska – przewodnicząca komisji oraz członkowie komisji: Maria Kalas, Emilia Kozłowska, Małgorzata Trybuchowicz, Małgorzata Sieracka, Joanna Schulz po sprawdzeniu testów konkursowych przyznała następujące nagrody zwycięzcom konkursu:


W kategorii szkół podstawowych:
I miejsce: Zuzanna Klóska ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotowie,
II miejsce: Szymon Rzechtalski ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Złotowie,
III miejsce: Oliwia Tomczyk ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Złotowie oraz Mateusz Terech ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie.

W kategorii gimnazjów:
I miejsce: Jakub Lupa z Gimnazjum Publicznego nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Złotowie,
II miejsce: Maja Sawicka z Gimnazjum nr 2 im. Ludzi spod Znaku Rodła w Złotowie oraz Julia Goska z Gimnazjum im. Św. Wojciecha w Złotowie.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody, ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i Urząd Miejski w Złotowie, które wręczyła Zastępca Burmistrza, Małgorzata Chołodowska. Były nimi bony pieniężne na zakup sprzętu elektronicznego/turystycznego w wysokości: za I miejsce – 250,00 zł, za II miejsce – 200,00 zł i za III miejsce – 150,00 zł. Ponadto przyznano nagrody w wysokości 700,00 zł dla trzyosobowych reprezentacji szkół, które w poszczególnych kategoriach uzyskały najwyższą sumę punktów. W kategorii szkół podstawowych nagrodę zdobyły Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Złotowie oraz Szkoła Podstawowa nr 3 im. plut. Michała Robaka w Złotowie, a w kategorii gimnazjów - Gimnazjum nr 2 im. Ludzi spod Znaku Rodła w Złotowie. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa oraz prezenty w postaci materiałów reklamowych Urzędu Miejskiego w Złotowie oraz sadzonki krzewów iglastych zakupione w ramach dofinansowania przez WFOŚiGW w Poznaniu. Część sadzonek nieodpłatnie przekazało Nadleśnictwo Złotów.


2) Powiatowy konkurs plastyczny „Czyste powietrze – zdrowe dzieci!”
W dniu 19 czerwca 2017 r. w godz. 9.00-11.00 w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Złotowie przy ul. Królowej Jadwigi 54 odbył się Powiatowy konkurs plastyczny „Czyste powietrze – zdrowe dzieci!” dla przedszkolaków (w wieku 5-6 lat), a w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza i Gimnazjum Nr 2 im. Ludzi spod Znaku Rodła przy ul. 8 Marca 16 dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (w 3 kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-III, klas IV-VI oraz uczniowie klas gimnazjalnych). Prace konkursowe były oceniane na podstawie następujących kryteriów: zgodność pracy plastycznej z podaną tematyką, wrażenie estetyczne, inwencja i pomysłowość oraz promocja regionu Ziemi Złotowskiej. Zgodnie z regulaminem uczestnicy konkursu mogli zgłaszać swój udział w konkursie do dnia 02 czerwca 2017 roku.

W kategorii konkursowej dla przedszkolaków wzięło udział 20 dzieci. Komisja konkursowa w składzie - Marzena Kilar (przewodnicząca), Monika Nowicka i Karolina Bartosz wyłoniła laureatów:


1.Karolinę Pierzyńską z Publicznego Przedszkola Nr 4 w Złotowie
2.Olivię Kachnowicz z Publicznego Przedszkola Nr 3 w Złotowie
3.Jowitę Kowalską z Niepublicznego Przedszkola „Mali Odkrywcy”

Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci sprzętu turystycznego w wysokości 60 zł każda, a ich prace zostaną opublikowane w kalendarzu ekologicznym na rok szkolny 2017/2018, który będzie zawierał treści propagujące kształtowanie odpowiednich postaw ekologicznych wśród najmłodszych. Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani gadżetami promocyjnymi i artykułami techniczno-biurowymi.

W konkursie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wzięło udział łącznie 60 uczestników. Komisja konkursowa w składzie: Magdalena Wacyk (przewodnicząca), Sylwia Mróz, Małgorzata Sieradzka, Alicja Dawidowicz przyznała nagrody:

W kategorii wiekowej uczniów klas I-III szkół podstawowych:
1.Nadii Budnik ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie
2.Amelii Woźniak z Zespołu Szkół Katolickich im. Św. Wojciecha w Złotowie
3.Katarzynie Janiak ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Złotowie

W kategorii wiekowej uczniów klas IV-VI szkół podstawowych:
1.Klaudii Przybyszewskiej ze Szkoły Podstawowej Nr 3
2.Zuzannie Milczyńskiej ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Złotowie
3.Mai Radowskiej z Zespołu Szkół Katolickich im. Św. Wojciecha w Złotowie

W kategorii wiekowej uczniów gimnazjum:
1.Dagmarze Piechowskiej z Gimnazjum Nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Złotowie
2.Mai Sawickiej z Gimnazjum Nr 2 im. Ludzi spod Znaku Rodła w Złotowie
3.Annie Hajzer z Zespołu Szkół Katolickich im. Św. Wojciecha w Złotowie

Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego i turystycznego w wysokości 60 zł każda. Prace konkursowe zostaną opublikowane w kalendarzu ekologicznym na rok szkolny 2017/2018. Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani gadżetami promocyjnymi i sadzonkami krzewów.

3) Czyste powietrze – Turniej Wiedzy Ekologicznej Przedszkolaków
W dniu 20 czerwca 2017 roku w godz. 9.30 – 12.30 na terenie Półwyspu Rybackiego odbył się Turniej Wiedzy Ekologicznej Przedszkolaków „Czyste powietrze”. Zgodnie z regulaminem w konkursie brały udział drużyny reprezentujące przedszkola w składzie 5 – osobowym w wieku 5-6 lat. Łącznie wzięło udział 5 drużyn z publicznych przedszkoli nr 1, 2, 3 i 4 w Złotowie oraz z Przedszkola Katolickiego im. Św. Wojciecha w Złotowie. Zadania konkursowe polegały na: mini-konkursie wiedzy ekologicznej, segregacji odpadów, wykonaniu „ekologicznej zabawki” przy użyciu odpadów.

Komisja konkursowa w składzie: Sylwia Muzioł, Sylwia Mróz oraz Katarzyna Olejarczyk podjęła decyzję o przyznaniu wszystkim drużynom zwycięstwa. Każde z biorących udział w turnieju przedszkole otrzymało zestawy upominkowe oraz sadzonki drzewek.

4) Warsztaty dla uczniów „Niska emisja a wody Złotowa”
W dniu 20 czerwca 2017 roku w godz. 9.00-15.00 na terenie Zagrody Krajeńskiej przy ul. Partyzantów w Złotowie odbyły się warsztaty pn. „Niska emisja a wody Złotowa”. Wzięło w nich udział 45 uczestników – uczniów ze złotowskich szkół podstawowych klas IV-VI, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych (3 grupy po 15 uczestników). Warsztaty poprowadzili pracownicy Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego UAM w Pile oraz z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile. W ramach warsztatów odbyły się m.in. zajęcia terenowe z poborem próbek badawczych wód powierzchniowych, zajęcia ze sketchnotingu, wykonanie dokumentacji fotograficznej, zajęcia laboratoryjne z badaniem próbek pod kątem wpływu niskiej emisji na stan ich czystości.

5) Powszechne sadzenie drzew pod hasłem „Miejska Fabryka Czystego Powietrza”
Powszechne sadzenie drzew odbyło się przy ul. Dorsza w Złotowie. Łącznie mieszkańcy Złotowa posadzili 134 sadzonki lipy wąskolistnej, które zostały ufundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

6) Zielone Koło Fortuny i Miejski Ogrodnik
W dniach 30 czerwca – 2 lipca 2017 roku w Zagrodzie Krajeńskiej odbyły się otwarte akcje ekologiczne:
- Zielone Koło Fortuny - quiz wiedzy na temat niskiej emisji, problemów zdrowotnych przez nią wywołanych, odnawialnych źródłach energii, a także sposobów dbania o czystość w mieście;
- Miejski Ogrodnik - warsztacik sadzenia aromatycznych ziół i nasion.
Łącznie w ramach ww. akcji zostało rozdanych 2200 sadzonek kwiatów i ziół.

Ostatnia modyfikacja treści: 2019-12-11 14:39:13
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner