Tereny zielone

 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

DZIAŁANIE: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Tytuł projektu: Podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów.

Wartość całkowita: 4 542 734,93 zł

Wartość kwalifikowalna: 2 525 636,33 zł

Wartość dofinansowania: 2 146 790,88 zł

Przedmiotem projektu jest kompleksowe zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów. Dzięki realizacji projektu nowe oblicze zyska osiem terenów w Złotowie, których łączna powierzchnia wynosi 23,78 ha. Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2018 – 2020.

 

Na 2018 r. zaplanowano realizację dwóch projektów:

Jezioro Miejskie – zwiększenie bioróżnorodności wzdłuż promenady spacerowej

Wykonane zostanie zejście do promenady od ulicy Staszica wraz z oświetleniem a na ukształtowanie terenu zostanie wykorzystane do ekspozycji zieleni i łąki kwietnej.

Teren rekreacyjno-wypoczynkowy przy ul. Promykowej – ogrody tematyczne

Tu powstaną ogrody tematyczne - prezentacja rodzimych gatunków drzew i krzewów, gatunków miododajnych oraz gatunków, które można zastosować na żywopłoty. Zaplanowano również strefy rekreacji: tablice do pisania, boisko do siatkówki, boisko do gry w bule oraz wytyczenie ścieżek spacerowych oraz wydzielenie strefy dla psów.   

 

W 2019 r. przewidziano zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Baba, na Górze Żydowskiej oraz w obszarze dawnego cmentarza ewangelickiego.

Jezioro Baba – Park przy ulicy Mokrej

w oparciu o istniejące ścieżki gruntowe powstanie system ścieżek spacerowych oraz niewielki plac wypoczynkowy z ławkami.

Góra Żydowska – Park Nastrojów

W koncepcji zagospodarowania uwzględniono dawne funkcje terenu. Na wzniesieniu, w otoczeniu lapidarium, zaproponowano uporządkowanie terenu i wprowadzenie nawierzchni utwardzonej w celu zabezpieczenia gruntu wokół pomnikowych drzew. Powstanie plac wypoczynkowy oraz miejsca z których można będzie podziwiać panoramę miasta.

Dawny cmentarz ewangelicki – Park Pamięci

Nazwa „Park Pamięci” nawiązuje do dawnej funkcji miejsca oraz jego  otoczenia. Powstanie tu m.in. drewniany pomost z barierką z widokiem na Jezioro Miejskie, a istniejący plac zostanie uformowany w kolisty plac wypoczynkowy. Na skarpach zostaną ustawione drewniane ławki. W centralnej części parku zlokalizowana zostanie szeroka promenada spacerowa.

 

W 2020 r. zostaną zagospodarowane tereny przy Jeziorze Zaleskim, Parku Miejskim przy al. Piasta oraz Jeziorze Burmistrzowskim.

Jezioro Zaleskie – zwiększenie bioróżnorodności

Koncepcja zagospodarowania zakłada adaptację zieleni wzdłuż linii brzegowej jeziora oraz wprowadzenie form roślinnych głównie w strefach o charakterze reprezentacyjnym np. w sąsiedztwie pomostów, stref wejściowych/zejściowych nad brzeg jeziora.

Park Miejski przy Starostwie – rozbudowa infrastruktury warstwowej i gatunkowej

Projekt przewiduje, taką aranżację form przestrzennych zieleni i detali architektonicznych, by możliwa była w parku realizacja wydarzeń kulturalnych np. koncertów, konkursów recytatorskich - przewidziano m.in. utworzenie drewnianego podestu na podwyższeniu. Istniejący układ ścieżek spacerowych zostanie zaadaptowany, a istniejąca zieleń – odmłodzona.

Jezioro Burmistrzowskie – Eko-Park

Wokół jeziora zostanie nasadzona zieleń o charakterze izolacyjnym, rozbudowane istniejące grupy krzewów, posadzone krzewy okrywowe na skarpach, powstaną strefy roślin bagiennych i łąki kwietne. Z uwagi na planowaną w przyszłości zabudowę mieszkaniową w otoczeniu jeziora od strony ul. Rogatki zaplanowano plac zabaw oraz trawiasty plac wypoczynkowy wraz z boiskiem do gry w bule.

Ostatnia modyfikacja treści: 2018-06-05 15:28:16
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner