Opublikowano 2018-05-04 15:03:25

Pogodna Jesień Życia w powiecie złotowskim

Pogodna Jesień Życia w powiecie złotowskim - zdjęcie

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja Romaniszyn Sp. z o. o. w Pile w partnerstwie z Fundacją Ekspert Kujawy realizuje na terenie powiatu złotowskiego projekt pn. "Pogodna jesień życia w powiecie złotowskim" współfinansowany ze środków WRPO na lata 2014-2020.  Projekt jest skierowny do do osób niesamodzielnych zamieszkujących powiat złotowski i do opiekunów osób niesamodzielnych.

Celem jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez utworzenie 18 miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych - 18 opiekunów/ek będzie świadczyło usługi, które obejmą wsparciem 110 osób niesamodzielnych (w tym z niepełnosprawnościami), biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

W ramach projektu osoby niesamodzielne i ich opiekunowie otrzymają:

  • opiekę higieniczną oraz pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
  • usługi treningowe w zakresie uczenia się i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
  • pielęgnację zaleconą przez lekarza na poziomie nie objetym zakresem usług specjalistycznych,
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze,
  • szkolenia specjalsityczne dla opiekuna.

Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2018 r. Wartość projektu: 1.936.867,20 zł, w tym wartość dofinansowania 1.840.023,84 zł.

 

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner