Opublikowano 2019-04-08 19:20:19

Posiedzenie Złotowskiej Rady Seniorów z Burmistrzem Miasta Złotowa

Kliknij, aby powiększyć plakat

8-go kwietnia, w samo południe, na sali sesyjnej odbyło się posiedzenie Złotowskiej Rady Seniorów z Burmistrzem Miasta Złotowa, przy udziale zaproszonych gości. Zaprezentowane zostały działania podjęte oraz planowane przez Burmistrza, w celu zmian w infrastrukturze miejskiej, służące większej dostępności dla seniorów.

Omówiono następujące zagadnienia tematy:

1. Kompleksowy programu wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych ralizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie - Piotr Brewka.
2. Bezpieczny Senior – Komenda Powiatowa Policji w Złotowie Alicja Fidler.
3. Tereny zielone – omówienie koncepcji – Tomasz Mutschke.
4. Kilka słów o infrastrukturze, która służy utrzymaniu czystości i porządku w mieście – Sylwia Muzioł.
5. Lista ulic planowanych do realizacji w nadchodzących latach – Małgorzata Chołodowska.
6. Komunikacja miejska koncepcja uruchomienia komunikacji w Złotowie – Tomasz Mutschke.
7. PKP plany miasta dotyczące przejęcia dworca oraz nieruchomości kolejowych - Sylwia Muzioł.
8. Plaże i basen - poprawa jakości – Tadeusz Drobczyński.
9. Przewodnicząca Rady Kobiet Katarzyna Józefowska – przedstawienie propozycji współdziałania w walce z „mową nienawiści”.
10. Budżet Obywatelski - Aleksandra Zachęć – zmiany w uchwale na rok 2019.
11. Zasady tworzenia budżetu miasta – Jadwiga Skórcz.
12. Sprawy różne (Ks. Domański - order, Urodziny Miasta – zaproszenie do zgłaszania propozycji).

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner