Opublikowano 2020-12-29 14:28:41

Pani Agnieszka Narloch w pierwszej dziesiątce konkursu „Wielkopolska Otwarta na Wolontariat”

Pani Agnieszka Narloch w pierwszej dziesiątce konkursu „Wielkopolska Otwarta na Wolontariat” - zdjęcie

Województwo Wielkopolskie, zgodnie z Uchwałą Nr 2962/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2020 roku, przeprowadziło I edycję Konkursu pod nazwą „Wielkopolska Otwarta na Wolontariat”, zwanego dalej „Konkursem”. Celem Konkursu było nagrodzenie/wyróżnienie inicjatyw wolontariackich realizowanych/zrealizowanych przez wielkopolskich wolontariuszy w 2020 roku.

Konkurs prowadzony był na terenie Wielkopolski. Konkurs skierowany był do wolontariuszek i wolontariuszy działających w ramach organizacji pozarządowych, instytucji i innych podmiotów oraz osób prywatnych i grup nieformalnych,  które w roku 2020 zrealizowały na terenie województwa wielkopolskiego działania wolontariackie dla i na rzecz osób starszych, rodzin, osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, osób z wysokiego ryzyka socjalnego, migrantów, instytucji, organizacji i innych. Konkurs był konkursem otwartym.

Kapituła Konkursu dokonała zatwierdzenia formalnego 60 zgłoszeń konkursowych i dokonała wyboru Laureatów I edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta na Wolontariat” .

W pierwszej 10 konkursu znalazła się znana w Złotowie z niesienia bezinteresownej pomocy Pani Agnieszka Narloch za jej inicjatywę POMOCNI ZŁOTÓW.

Od wielu lat Pani Agnieszka pomaga osobom potrzebującym dając im nadzieję w trudnych sytuacjach. Zaraża swoją postawą innych i daje przykład, który uczy Nas dostrzegać potrzeby drugiego człowieka.

W tym trudnym dla wszystkich roku zainicjowała akcję "Pomoc dla seniora" - zorganizowała grupę osób, które pomagały seniorom (osoby z grupy ryzyka zarażeniem COVID-19) w robieniu zakupów czy dowożeniu posiłków dzięki czemu osoby starsze mogły pozostać w domach.

Dziękujemy Pani Agnieszcze Narloch oraz wszystkich osobom zaangażowanym "POMOCNI ZŁOTÓW" za wielkie serce i dobrą wolę jednocześnie życząc wielu sukcesów w realizacji życiowych zamierzeń!

 

 

 

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner