Opublikowano 2022-04-13 14:51:34

Co to jest CEEB?

Kliknij, aby powiększyć plakat

Przypominamy o obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.
Czas na złożenie deklaracji mija 30 czerwca 2022 r.
Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: https://ceeb.gov.pl/ lub w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów.

 

1 lipca 2021 r. ruszył obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Deklaracja dotyczy źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych. Można ją złożyć w formie elektronicznej przez internet lub papierowej wysyłając listem lub składając osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma 12 miesięcy na złożenie deklaracji, natomiast dla nowo powstałych budynków termin
ten wynosi 14 dni.

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zreflektujemy się,
że nie złożyliśmy deklaracji zanim samorząd „poweźmie” o tym informację, możemy uniknąć kary przesyłając wymagane informacje do urzędu w ramach czynnego żalu.

 

 

 

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner