Opublikowano 2023-04-21 13:37:48

Myślisz o nowej pracy?

Myślisz o nowej pracy?  - zdjęcie

Posiadasz wiedzę w zakresie funkcjonowania stowarzyszeń i znajomość zagadnień turystyki oraz marketingu terytorialnego?

Do 14 kwietnia można składać dokumenty w konkursie na kierownika biura Lokalnej Organizacji Turystycznej „Wielkopolskie Zdroje” z siedzibą w Złotowie.

Współpraca z gronem wspaniałych i kreatywnych osób gwarantowana!

Kandydat na kierownika powinien posiadać wiedzę w zakresie funkcjonowania stowarzyszeń i znajomość zagadnień turystyki oraz marketingu terytorialnego. Mile widziane będzie doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu projektów oraz dobra znajomość języka obcego (jeden z: angielski, niemiecki).

Do obowiązków przyszłego kierownika będzie należeć m.in. współpraca z zarządem i członkami WZLOT, samorządami, stowarzyszeniami i instytucjami w zakresie kreowania produktów turystycznych i ich promocji, pozyskiwanie funduszy wspierających finansowo działalność WZLOT, nadzór nad rozwojem systemu informacji i promocji turystycznej, a także współpraca z branżą turystyczną i mediami.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście w siedzibie LOT „Wielkopolskie Zdroje” (w zamkniętej kopercie) lub przesłać pocztą na adres: Lokalna Organizacja Turystyczna „Wielkopolskie Zdroje” w Złotowie, Aleja Piasta 1, 77-400 Złotów z dopiskiem: „Kierownik biura LOT” w terminie do dnia 14 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00.

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner