Opublikowano 2020-03-12 11:41:39

Konferencja „Dofinansowania organizacji pozarządowych”

Kliknij, aby powiększyć plakat

W dniu 10 marca 2020r. odbyła się konferencja „Dofinansowania organizacji pozarządowych” organizowanej przez Miasto Złotów, na której zostały podpisane umowy z organizacjami pozarządowymi dotyczące dofinansowania na realizację działań w różnych strefach publicznych. Na Konferencji zjawili się Burmistrz Miasta Złotowa Adama Pulita, Radni Miejscy, przedstawiciele organizacji pozarządowych z miasta Złotowa, które otrzymały dofinansowanie oraz przedstawiciele lokalnej prasy.

Burmistrz przywitał wszystkich przybyłych na konferencję i rozpoczął prezentacją, której tematem było podsumowanie przekazanych środków w ramach dofinansowania organizacji pozarządowych w latach 2017 -2019, prezentacja przedstawiała szczegółowo na jakie działania były kierowane fundusze. Zwrócił uwagę na fakt, że pozostają strefy zadań publicznych, w których jest wiele niewykorzystanych możliwości oraz środków, co wynika z tego, że niewiele organizacji działa w niektórych strefach - przykładowo strefie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochronie dziedzictwa przyrodniczego, przy czym zachęcił do otwarcia się na nowe możliwości. Jednocześnie ukazał, że największe inwestycje są kierowane na strefy: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym o czym świadczy chociażby program „Kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych w Złotowie” na którą zostały przeznaczone środki w kwocie 966 731,35 zł.

           

Każdy z przedstawicieli organizacji pozarządowych przed podpisaniem umowy opowiedział o swoim dorobku, pomysłach oraz o działaniach planowanych na rok 2020, które zostały zebrane w kalendarium załączonym na stronie zlotow.pl

Organizacje, które przybyły na konferencję oraz podpisanie umów:

- Miejski Ludowy Klub Sportowy „Spider”,

- Miejski Ludowy Klub Bokserski „Sparta”,

- Uczniowski Klub Sportowy „Footbal Academy Fair – Play”,

- Ludowy Klub Sportowy „Drogowiec”,

- Miejski Ludowy Klub Sportowy „Sparta”,

- Miejski Klub Tenisa Stołowego „Sparta”,

- Klub sportowy Perfecta Futsal Złotów,

- LOK  Klub Strzelecki „Supermen”,

- Złotowskie Towarzystwo Tenisowe,

- Klub Skata Krajna,

- Jednostka Strzelecka 40001 im. Szarych Szeregów,

- Stowarzyszenie Satori,

- Stowarzyszenie „Złotowski Bieg Zawilca”,

- Fundacja Złotowianka,

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Złotowie,

- Towarzystwo Śpiewu „ Św. Cecylii”,

- Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w    Złotowie,

- Ochotnicza Straż Pożarna,

- Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Złotowskiej Jedynki,

- Stowarzyszenie Motocyklistów Explorers,

- Stowarzyszenie Miłośników Śpiewu Chóralnego w Złotowie,

- Stowarzyszenie „Jedynka Dzieciom”.

 

Na zakończenie Burmistrz podkreślił istotę istnienia organizacji pozarządowych oraz ważną rolę w rozwoju miasta po przez organizowanie wydarzeń skierowanych do mieszkańców Złotowa. Nadmienił również iż cieszy się i docenia, że organizacje włączyły się w obchody roku jubileuszowego po przez zaplanowanie zdarzeń związanych z 650-leciem Miasta.

W załaczniku prezentujemy podsumowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi w latach 2017 -2019 oraz kalendarium wydarzeń zaplanowanych na jubileuszowy- 2020 rok.

 

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner