Ogłoszenia i komunikaty

01 czerwca 2020

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu m.p.z.p. miasta Złotowa

obejmującego nieruchomości położone między ul. Norwida a ul. Marii Zientara-Malewskiej
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner