Opublikowano 2020-07-15 09:52:30

Komunikat ZGK w sprawie odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Komunikat ZGK w sprawie odpadów budowlanych i rozbiórkowych - zdjęcie

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Krajny właściciel nieruchomości ma możliwość oddania do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości nie przekraczającej rocznie 400 kg na nieruchomość, a w przypadku zabudowy wielolokalowej na jeden lokal mieszkalny.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Złotowie przy ul. Szpitalnej 38 przyjmuje odpady budowlane i rozbiórkowe od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00.

Pozostałe odpady (m.in. wielkogabaryty, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) przyjmowane są w PSZOK przy ul. Szpitalnej 38 w Złotowie od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00 oraz w sobotę w godz. 10:00-14:00.

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner