Opublikowano 2021-04-02 12:16:56

Epizod VI

Dżentelmeni o faktach nie dyskutują, dżentelmeni fakty znają!

Epizod VI: Na czym siedziały kaczki? 2

Aktualności Lokalne  z 27 stycznia 2021 r.

Kaczki na łuku nie były problematyczne dla tej konstrukcji, z nowym projektem jest jednak inaczej.

Aktualności Lokalne  z 31 marca 2021.

Radny K. Koronkiewicz: Rozwaliliście, nie potraficie naprawić.

Fakty: Po tym, jak na przejeżdżający samochód spadła tablica z napisem „Kaczy Dołek” miasto zleciło opracowanie ekspertyz technicznych ustawionej nad ulicą Grudzińskich „konstrukcji wsporczej pod reklamę”. W ekspertyzie napisano min.: Słupy miały być przytwierdzone do żelbetowej konstrukcji mostu 16 kotwami M16 jak widać na złączonych fotografiach nie wszystkie kotwy zostały założone. (…) Układ krzyżulców rygla wykonano niezgodnie z projektem dlatego tez dokonałem nowych obliczeń, z których wynikła konieczność wzmocnienia prętów nr 113 i 114 z uwagi na fakt, że ich smukłość jest za duża. (…) W projekcie konstrukcji wsporczej pod kaczki nie przewidziano podwieszenia tablicy świetlnej. Została ona zamontowana bez żadnych pozwoleń i uzgodnień.

Wszystkie niezbędne poprawki konstrukcji i instalacji elektrycznej zostały wykonane. W 2020 r. zlecono również ekspertyzę techniczną zmiany obciążenia witacza z myślą o montażu na nim makiety charakterystycznych złotowskich budynków. Wykonana ekspertyza dopuszczała takie zmiany.  

Ponieważ potencjalni wykonawcy zgłosili szereg zastrzeżeń do jakości konstrukcji i ŻADEN NIE CHCIAŁ SIĘ PODJĄĆ jej modernizacji, zlecono kolejną opinię techniczna. Jej wyniki uzyskano w lutym 2021 r. Wnioski z tej opinii, oparte na analizie wykonanej dokumentacji technicznej, wskazują szereg bardzo istotnych braków: brak informacji na temat fundamentów, nieprawidłowy schemat statyczny konstrukcji, brak informacji na temat wymagań dotyczących mocowania paneli witacza, brak wskazania podparcia wystających elementów witacza.

Wniosek: Ze względu na wady pierwotnego projektu i konstrukcji witacza jego dalsze użytkowanie zagraża bezpieczeństwu – niemożliwe są zarówno ponowne zawieszenie tablicy z nazwą „Kaczy Dołek” jak i zamocowane zaprojektowanego szablonu. Wykonanie konstrukcji w  2014 i 2015 r. kosztowało miasto 126 583,32 zł.

Z ostatniej chwili: Ponowne postawienie konstrukcji z niezbędnymi zmianami może kosztować 60 000 zł. Czy warto w dobie znacznie poważniejszych potrzeb?

UM

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner