Opublikowano 2019-10-01 11:11:16

Ekologia nie zna granic

Ekologia nie zna granic - zdjęcie

Projekt „Z ekologią ponad granicami” jest traktowany przez nas bardzo poważnie. I dosłownie. Dlatego od 16 do 21 września 2019 r. w Złotowie gościła 11-osobowa delegacja nauczycieli z miasta partnerskiego Nieśwież (Białoruś).

Celem tej wizyty było przede wszystkim zapoznanie dyrektorów i nauczycieli z Białorusi z polskim systemem oświaty i jej reformą oraz z działaniami realizowanymi zarówno w placówkach oświatowych jak i przez Urząd Miejski w Złotowie na rzecz ochrony środowiska.

Goście z Nieświeża odwiedzili szkoły podstawowe i przedszkola naszego miasta, zapoznali się z ich bazą dydaktyczną i sportową, obserwowali zajęcia z uczniami prowadzone przez polskich nauczycieli. Dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego w Złotowie możliwa była również wizytacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie, gdzie szczegółowo zapoznali się z kierunkami zawodowymi. Z całą pewnością był to kolejny dobry krok w kierunku doskonałej współpracy między naszymi miastami.

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner