Opublikowano 2023-03-23 08:48:15

Ciepły posiłek dla seniora!

Kliknij, aby powiększyć plakat

Nadchodzące zimowe miesiące mogą być szczególnie trudne dla seniorów 70+, którzy nie korzystają z pomocy MOPS, a których nie będzie stać na codzienny ciepły posiłek. Takim osobom chcemy zapewnić możliwość zakupu dwudaniowego obiadu za kwotę  7 zł.   Jest to wspólna inicjatywa Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Złotowie, Burmistrza Miasta Złotowa i Radnego Rady Miejskiej Stanisława Wojtunia.

Karnety na miesięczny abonament tanich obiadów serwowanych w Barze „Smakosz” i Barze „Miś”  wydawane będą w Klubie Seniora w Domu Polskim przy ul. Domańskiego 5.

Od 24 do 28 października po karnety mogą zgłosić się osoby 70+, które:

- mieszkają w Złotowie,

- są emerytami i nie pracują,

- nie korzystaj ze stałej pomocy MOPS.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie:  67 263 33 50 lub 693 800 129.

Na listopad wydanych zostanie pilotażowo 30 miesięcznych karnetów. Jeśli spełniających kryteria chętnych będzie więcej, możliwe będzie zwiększenie liczby korzystających z posiłków. Środki na realizację programu będą pochodzić ze środków PCK, budżetu GMZ  oraz ofiarności mieszkańców Złotowa.

JEŚLI CHCESZ WSPOMÓC AKCJĘ MOŻESZ wpłacić dowolna kwotę na konto Oddziału Rejonowego PCK w Złotowie  09 1160 2202 0000 0002 4988 8550 z dopiskiem: „Ciepły posiłek dla seniora”.

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner