Opublikowano 2019-10-21 08:44:38

Szczegóły głosowania do Budżetu Obywatelskiego

Szczegóły głosowania do Budżetu Obywatelskiego - zdjęcie

Głosowanie trwa od 30 września do 18 października 2019 r.!

Można głosować w dwóch formach: papierowej i elektronicznej.

Głosowanie w wersji papierowej:

KARTY DO GŁOSOWANIA DOSTĘPNE BĘDĄ:

  • w Urzędzie Miejskim w Złotowie Sala Bezpośredniej Obsługi Interesanta na parterze budynku;
  • w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida;
  • w Muzeum Ziemi Złotowskiej;
  • na basenie Laguna;
  • do pobrania na stronie www.zlotow.pl w zakładce Budżet Obywatelski, Edycja 2020.

KARTA DO GŁOSOWANIA

KARTY WRZUCAMY DO OZNACZONYCH URN.

WAŻNE:

  • kartę do głosowania należy wypełnić czytelnie, DRUKOWANYMI LITERAMI, i czytelnie podpisać,
  • głosujący może wybrać TYLKO JEDNO zadanie z przedstawionej z  listy, stawiając znak „X” przy wybranym zadaniu,
  • zaznaczenie dwóch zadań lub głosowanie więcej niż jeden raz powoduje nieważność głosowania. 

Głosowanie elektroniczne:

platforma na stronie http://zlotow.konsultacjejst.pl – BUDŻET OBYWATELSKI.

GŁOSUJ ELEKTRONICZNIE

Przed oddaniem głosu warto zapoznać się z listą i opisem zadań umieszczonym na platformie zlotow.konsultacjejst.pl (od 30 września).

SZCZEGÓŁY PROJEKTÓW

Przypominamy:

Do realizacji zakwalifikowane zostaną zadania, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na realizację zadań przewidzianych w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na rok 2020, czyli 500.000,00 zł. W przypadku, gdy dwa lub więcej zadań uzyska taką samą liczbę głosów, o ich kolejności na liście zadecyduje publiczne losowanie.

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner