Opublikowano 2018-01-04 15:44:55

Nie ma zgody na spalanie śmieci

Nie ma zgody na spalanie śmieci - zdjęcie

Podczas palenia śmieci do środowiska uwalnia się wiele szkodliwych substancji,które rozprzestrzeniają się w sposób niekontrolowany i są wdychane przez Ciebie i Twoje dzieci. Substancje te kumulują się w organizmie uszkadzając komórki oraz narządy wewnętrzne i na pewno dadzą o sobie znać np. w postaci chorób nowotworowych. Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.). zabrania się termicznego przekształcania odpadów poza spalarnią lub współspalarnią odpadów. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi mandat w wysokości do 500 zł lub grzywna do 5000 zł.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.).
N podstawie art. 379 Burmistrz Miasta Złotowa upoważnił do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów prawa ochrony środowiska funkcjonariuszy Straży Miejskiej.
Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:
1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 - na pozostały teren;
2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner