Opublikowano 2019-10-31 08:13:39

Poznaliśmy potrzeby Złotowian

Poznaliśmy potrzeby Złotowian - zdjęcie

We wrześniu pytaliśmy Naszych mieszkańców, jakie inwestycje byłby dla nich najważniejsze w przyszłym roku. Specjalnie przygotowane ankiety można było znaleźć w skrzynkach pocztowych całego miasta, wypełnić i przekazać radnemu bądź wrzucić do urny w Urzędzie Miejskim w Złotowie. Dziś możemy już podsumować wyniki.

Przeanalizowaliśmy ponad pół tysiąca ankiet, jakie do nas spłynęły.  

  • oddano 537 wypełnionych ankiet,
  • w 49 ankietach nie wpisano wartości liczbowych przy wybranych inwestycjach,
  • dokonano zliczenia punktów oddanych w 488 ankietach.

Wśród najbardziej oczekiwanych inwestycji w czołówce znalazły się: ścieżka pieszo-rowerowa od Zagrody Krajeńskiej do Blękwitu (gdzie potrzebna jest współpraca z Gmina Złotów), remont amfiteatru, modernizacja parkingów przy ul. Szkolnej i Bohaterów Westerplatte oraz modernizacja boisk przy al. Mickiewicza i ul. Wioślarskiej.


Drogi i ulice:
ul. Zamkowa - 646
Deptak na ul. Cechowej - 484
Modernizacja Placu Paderewskiego - 427
ul. Spacerowa – II etap - 77
ul. Kresowiaków – kanalizacja deszczowa, nawierzchnia, oświetlenie - 107
ul. Działkowców - 123
ul. Kr. Jadwigi – teren objęty planem z 2011 r. - 349
Przebudowa ul. Wielatowskiej (od ul. Jastrowskiej do ul. Leśnej) - 216
Przebudowa ul. Powstańców – możliwe jest tylko dofinansowanie inwestycji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Zarządu Dróg - 246
Przejście dla pieszych ul. Jastrowska przy skrzyżowaniu z ul. Wielatowską - 416
ul. Potulickich - 95
Al. Rodła - 116
ul. K. Brzuchalskiego - 338
ul. Bytomiaków - 94
Kontynuacja przebudowy ul. Ogrodowej – II etap - 95
ul. Sosnowa - 110
ul. Kolejowa wraz z chodnikiem - możliwa jest tylko partycypacja – ulica jest własnością powiatu - 496
Przebudowa skrzyżowania ul. Nieznanego Żołnierza i Bohaterów Westerplatte - 799
Inna inwestycja drogowa - 335

Parkingi przy ulicach:
ul. Półwiejska - 193
ul. Kolejowa (trójkąt) - 396
ul. Mokra - 406
Modernizacja parkingów przy ul. Szpitalnej i Boh. Westerplatte (zwiększenie ilości miejsc) - 1155
Miejsca parkingowe przy ul. Sosnowej - 107
Inna lokalizacja - 144

Ścieżki rowerowe:
Ścieżka do Międzybłocia - trasa rowerowa na nieczynnym torze (konieczna współpraca trzech gmin) - 922
Ścieżka pieszo-rowerowa - od Zagrody Krajeńskiej do Blękwitu (konieczna współpraca z Gminą Złotów) - 1843
Spójny system ścieżek rowerowych – należy wyznaczyć/zbudować ścieżkę na odcinku … - 613

Chodniki, oświetlenie, budynki użyteczności publicznej:
Wymiana słupów energetycznych na ul Łowieckiej i Chojnickiej - 260
ul. Sosnowa – oświetlenie - 73
Chodniki na osiedlu Chojnicka 2 - 322
Ogrodzenie cmentarza komunalnego - 337
Budynek komunalny na ul. Polnej - 344
Budynek TBS na Szpitalnej/ ul. Sienkiewicza - 570
Dworzec PKP– dworzec powinien pełnić inne funkcje, jakie… - 568
Utworzenie komunikacji miejskiej - 558
Budowa siedziby Domu Senior WIGOR oraz dziennych opiekunek dzieci do lat 3 - 949
Rozbudowa sieci toalet publicznych - lokalizacja nowej toalety - 683
Inna inwestycja - 583

Infrastruktura służąca wypoczynkowi i rekreacji:
Park-poczekalnia przy dworcu kolejowym, małe skwery na Starym Mieście - 735
Promenada wokół J. Proboszczowskiego - 366
Zagospodarowanie plaży przy ul. Wioślarskiej - 859
Zagospodarowanie plaży przy ul. Jeziornej - 407
Rozbudowa basenu o nieckę dla małych dzieci - 482
Plac zabaw i teren rekreacyjny przy ul Półwiejskiej - 213
Modernizacja boisk przy al. Mickiewicza i ul. Wioślarskiej - 1106
Kryty całoroczny kort tenisowy - 469
Wymiana konstrukcji zadaszenia lodowiska - 339
Inna inwestycja - 213

Baza oświatowa/kultura:
Modernizacja placu przy SP2 - 347
Przedszkole nr 1: termomodernizacja dachu, remont i doposażenie kuchni, wymiana instalacji elektrycznej - 540
Przedszkole Nr 2: wymiana instalacji centralnego ogrzewania, naprawa i konserwacja dachu - 459
Przedszkole nr 4: remont dachu, wymiana centralnego ogrzewania - 248
Zagospodarowanie poddasza w Przedszkolu Nr 3 (sala gimnastyczna, ZCUW) - 265
Zagospodarowanie poddasza w SP Nr 1 - 153
Kino cyfrowe - 881
Remont amfiteatru - 1761
Inna inwestycja - 115

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner