Treasurer of the Town of Złotów Commune

Jadwiga Skórcz
Skarbnik Gminy

funkcja: Skarbnik Gminy Miasta Złotów
adres: Urząd Miejski w Złotowie, Aleja Piasta 1, 77 - 400 Złotów
telefon: 67 263 26 40 wew. 13
fax: 67 265 00 25
e-mail: skarbnik@zlotow.pl

Kompetencje

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

  • planowanie potrzeb finansowych Gminy i tworzenie projektów budżetu Gminy;
  • inicjowanie działań koniecznych do uzyskania środków finansowych;
  • nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy;
  • sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminy i gminnych jednostek organizacyjnych oraz kontrolowanie wykorzystania dotacji z budżetu Gminy i wykonywanie budżetu Gminy;
  • bieżące informacje o stanie realizacji budżetu;
  • nadzór nad wymiarem i poborem podatków i opłat;
  • kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.

Dyżury

w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00
od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00

pok nr. 26

Ostatnia modyfikacja treści: 2022-09-05 13:26:22
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner