Business Environment

Spis treści:

Akademia PARP
Baza Konkurencyjności
Cech Rzemiosł Różnych w Złotowie
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Enterprise Europe Network
Krajowy System Usług
Portal Innowacji PARP
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Serwis mikroporady.pl
Strona informacyjna dla przedsiębiorców ubiegających się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych
Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy
Wielkopolskia Izba Przemysłowo-Handlowa
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

 

 

Akademia PARP

http://www.akademiaparp.gov.pl/

Akademia PARP to portal edukacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw z systemem bezpłatnych szkoleń internetowych. Projekt jest realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

 

Baza Konkurencyjności

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/

Baza konkurencyjności to internetowa baza ofert zawierająca ogłoszenia beneficjentów. Wbudowana wyszukiwarka ogłoszeń pozwala w szybki i łatwy sposób odnaleźć zapytania ofertowe zamieszczone przez beneficjentów. Publikacja ogłoszeń beneficjentów jest warunkiem spełnienia tzw. zasady konkurencyjności. Zasada konkurencyjności odnosi się do beneficjentów korzystających z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i jest regulowana na poziomie wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. Internetowa baza ofert pozwala w jednym miejscu zgromadzić zamówienia składane przez beneficjentów.

 

Cech Rzemiosł Różnych w Złotowie

ul. Cechowa 11 
77-400 Złotów
tel. +48 67 263 32 31
fax. +48 67 263 32 31
e-mail: crzr_zlotow@wp.pl

www.cech-zlotow.pl

Jednym z najważniejszych zadań, jakie rzemiosło realizuje obecnie jest nauka zawodu. W zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w Cechu uczy się zawodu wielu pracowników młodocianych. Przy Cechu działa również Ośrodek Szkolenia Kursowego, który organizuje dla pracodawców, uczniów i zatrudnionych w zakładach rzemieślniczych pracowników różnego rodzaju kursy.

 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

www.ceidg.gov.pl
Serwis nadzorowany jest przez Ministra Gospodarki i oferuje:

  • rejestrację firmy online, zarządzanie wpisem bez wychodzenia z domu,

  • aktualne dane o działalności gospodarczej,

  • automatyczne przekazywanie danych do wniosku do US, GUS, ZUS/KRUS,

  • całkowicie bezpłatna procedurę rejestracyjną,

  • dostęp do aktualnych przepisów dotyczących zakładania działalności gospodarczej

  • kontakt z urzędem za pomocą maila, chatu itp.


Enterprise Europe Network

http://www.een.org.pl/

Sieć Enterprise Europe Network pomaga małym firmom wykorzystać możliwości rynku ogólnoeuropejskiego, Oferuje bezpłatne usługi z zakresu:

  • dostępu do rynków zagranicznych

  • prawa Unii Europejskiej, prawa międzynarodowego i prawa krajowego

  • prawa własności intelektualnej

Agencja rządowa zarządzająca funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój zasobów ludzkich.

Do działań PARP należą m.in. działalność badawczo-analityczna, działalność publikacyjna, wdrażanie programów rozwoju gospodarki, działalność doradczo-szkoleniowa, działalność pożyczkowa.

 

Krajowy System Usług

- serwis nadzorowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

http://ksu.parp.gov.pl

Celem działania KSU jest wspieranie rozwoju i promocja przedsiębiorczości w Polsce. Ośrodki KSU oferują doradztwo dla firm w zakresie innowacji, ochrony środowiska, zarządzania finansami, zarządzania energią, wykorzystania technologii informacyjnych, a dla osób z branży przetwórstwa również w zakresie marketingu i sprzedaży. Ponadto, przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc w uzyskaniu pożyczki lub poręczenia.

 

Portal Innowacji PARP

www.pi.gov.pl

portal internetowy przekazujący informacje o działaniach proinnowacyjnych, prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

www.parp.gov.pl

 

Serwis mikroporady.pl

- Pomoc w zarządzaniu mikro firmą: www.mikroporady.pl

Bezpłatna pomoc w zarządzaniu mikro firmą, serwis prowadzony jest przez Akademię Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundację dr Bogusława Federa.

Serwis Mikroporady ® współpracuje z Portalem Innowacji PARP oraz jest polecany przez CEIDG , dla nowo zakładanych firm.

Mikroporady ® dostarczają bezpłatne wsparcie na każdym etapie działalności gospodarczej, od podjęcia decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej aż do zamknięcia, przekształcenia lub zawieszenia. Zawartość Serwisu ma różne powiązania: wzory dokumentów do pobrania, edytowania i samodzielnego dostosowania do własnych potrzeb (umowy i regulaminy w wielu wariantach i wersjach) są powiązane z rekomendacjami, poradami i instrukcjami. Serwis zawiera 154 wyjaśnień potrzebnych i niezbędnych pojęć, definicji, oraz przykłady z życia - kazusy prawne - kluczowe rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego zapadłe w przedstawionych konkretnych sytuacjach działalności mikro i małych przedsiębiorców.


Strona informacyjna dla przedsiębiorców ubiegających się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych:
www.funduszenafirme.pl

Na stronie znajdują się przydatne informacje związane z zakładaniem, prowadzenie i zamykaniem działalności gospodarczej, a także pozyskiwaniem środków zewnętrznych na cele związane z rozwojem firmy.

 

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy

Rządowy serwis dedykowany przedsiębiorcom. Na stronie znajdują się informacje związane z zakładaniem działalności gospodarczej, rozliczaniem podatków, szukaniem finansowania, prowadzeniu i zamykaniem firmy i inne.

 

Wielkopolskia Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Głogowska 26
60-734 Poznań
tel. +48 61 86 90 100
fax. +48 61 86 90 101
e-mail: wiph@wiph.pl

www.wiph.pl

Misją Izby jest wspieranie rozwoju przedsiębiorstw oraz skuteczne reprezentowanie interesów regionalnych mikro, małych i średnich firm.

 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

www.warp.org.pl

ul. Piekary 19  
61-823 Poznań
tel: +48 61 656 35 00
fax: +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Oddział w Pile:
ul. Grunwaldzka 2
64-920 Piła
tel: +48 67 214 27 28,
e-mail: pila@warp.org.pl

Przedmiotem działalności Spółki jest rozwijanie aktywności gospodarczej poprzez świadczenie pomocy przedsiębiorcom na obszarze województwa wielkopolskiego. WARP zapewnia przedsiębiorcom dostęp do: pożyczek (prowadząc Fundusz Pożyczkowy, który oferuje pożyczki w ramach unijnej Inicjatywy JEREMIE); dotacji (prowadząc Regionalną Instytucję Finansującą, która spełnia funkcję regionalnego partnera PARP; doradztwa (Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile świadczy kompleksową usługę informacyjną nt. Funduszy Europejskich całkowicie bezpłatną dla każdego zainteresowanego); szkoleń.

 

Ostatnia modyfikacja treści: 2019-06-18 10:25:38
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner