Investment Zone No. 1

Kliknij, aby powiększyć plakat
Kliknij, aby powiększyć plakat

Położenie nieruchomości: ul. Powstańców w Złotowie.

Nr geodezyjny nieruchomości: 72/4, obręb Złotów 91.

Powierzchnia całkowita nieruchomości: 353983 m².

 
Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, aktualnie użytkowana rolniczo. Położona poza centrum miasta przy drodze wojewódzkiej nr 188.

 
Przeznaczenie:

Obszar jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Złotowie nr XLI.297.2018 z dnia 25 czerwca 2018 - http://bip.zlotow.pl/?a=6717.

Na obszarze uchwala się następujące przeznaczenie terenów:

 • U, U/P – tereny zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – tereny te stanowią znaczną większość,
 • KD-D – tereny dróg publicznych – droga dojazdowa,
 • Kx – tereny komunikacji pieszo-rowerowej,
 • ZO – tereny zieleni ogólnodostępnej,
 • E – tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka.

 
Komunikacja:

 • teren będzie skomunikowany z drogą wojewódzką 188 z siecią dróg gminnych KD-D.

 
Uzbrojenie:

 • sieć wodociągowa posadowiona jest w działce sąsiedniej, tj. w drodze wojewódzkiej nr 188 – działka nr 74,
 • sieć kanalizacji sanitarnej posadowiona jest również w działce sąsiedniej nr 74,
 • sieć elektroenergetyczna od strony zabudowań mieszkalnych.

 
Dodatkowe uwagi:

 • w części wydzierżawiona na cele rolnicze z mozliwością wypowiedzenia umowy dzierżawy
 • przez teren przebiega napowietrzna linia średniego napięcia.
 • możliwe jest wydzielenie w ramach terenu mniejszych działek w zależności od potrzeb inwestora.

 

Ulga dla inwestora:

Uchwała nr XLII.303.2018 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27.08.2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

 

Wszystkie tereny inwestycyjne można zobaczyć na stronie internetowej: https://www.inwestujwgminie.pl/zlotowmiasto

Pliki do pobrania

Ostatnia modyfikacja treści: 2024-02-09 12:22:49
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner