Administrative Business

Urząd Miejski w Złotowie

al. Piasta 1 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40, faks: 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl, www.zlotow.eu, www.bip.zlotow.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek 7:00 - 16:00
od wtorku do czwartku 7:00 - 15:00
piątek 7:00 – 14:00

Kasa Urzędu Miejskiego w Złotowie (parter – sala główna)

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 8.00 – 16.00
wtorek – czwartek: 8.00 – 15.00
piątek: 8.00 -14.00

(w kasie istnieje możliwość płatności kartą)

Urząd Stanu Cywilnego w Złotowie

Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1 77-400 Złotów (I piętro pok. nr 25)
tel. 67 263 26 40 wew. 34, faks: 67 265 00 25
e-mail: urzad@zlotow.pl, www.zlotow.eu, www.bip.zlotow.pl


Wzór wniosku o wydanie odpisu skróconego zupełnego wielojęzycznego aktu

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek 7:00 - 16:00
od wtorku do czwartku 7:00 - 15:00
piątek 7:00 - 14:00

Związek Gmin Krajny w Złotowie

ul. Wawrzyniaka 4A, 77-400 Złotów
tel. 67 353 39 41, 67 265 83 06
e-mail: zgkrajny@wp.pl, www.zgk.zlotow.pl,www.zgkrajna.poznan.ibip.pl

Zakres spraw

  • wszelkie kwestie związane z gospodarką odpadami, w tym:
  • złożenie/wycofanie deklaracji na wywóz odpadów
  • dokonanie płatności za wywóz odpadów

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek 7:00 - 16:00
od wtorku do czwartku 7:00 - 15:00
piątek 7:00 - 14:00

Godziny otwarcia kasy (partner w sali głównej):

poniedziałek 8:00 - 16:00
od wtorku do czwartku 8:00 - 15:00
piątek 8:00 - 14:00

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami

al. Piasta 15a, 77-400
tel./faks: 67 263 27 77
e-mail: mzgl.@mzgl.com.pl, secretariat@mzgl.com.pl, www.mzgl.com.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piatek 7.00 – 15.00

Kasa:

poniedziałek 8.00 – 16.00
wtorek – piątek 7.00 – 13.00

Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie

ul. Kolejowa 11, 77-400 Złotów
tel. 67 263 54 34, tel./faks: 67 263 27 79
e-mail: pozl@praca.gov.pl, www.pupzlotow.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek: 7.00 -15.00

Urząd Skarbowy w Złotowie

al. Piasta 25, 77-400 Złotów
tel. 67 263 54 20, nr tel. informacji: 67 263 25 19, faks: 67 263 39 00
e-mail: us3036@wp.mofnet.gov.pl
www.urzadskarbowy24.pl/urzad-skarbowy-zlotow/

Godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Pile - Inspektorat w Złotowie

al. Piasta 37, 77-400 Złotów
tel. 67 264 21 00, faks: 67 264 21 25

Godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek 8.00-15.00

Stanowisko obsługi klienta:

poniedziałek 8.00 – 18.00
wtorek – piątek 8.00 – 15.00

Prokuratura Rejonowa w Złotowie

ul. Konopnickiej 15, 77-400 Złotów
tel. 67 263 26 42, faks: 67 264 31 10

e-mail: zlotow@poznan.po.gov.pl,www.poznan.po.gov.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek 7.15 – 15.15

Sąd Rejonowy w Złotowie

ul. Konopnickiej 15, 77-400 Złotów
tel. 67 264 28 00, faks: 67 264 28 95
e-mail: zlotow@poznan.so.gov.pl
www.poznan.so.gov.pl

Godziny otwarcia:

Biuro podawcze: poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30
Kasa: poniedziałek-piątek 8.00 – 14.00

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Złotowie

ul. Szpitalna 38, 77-400 Złotów
tel. 67 263 30 11/12, faks: 67 263 30 12
e-mail: bernadeta.mashel@mzuk-zlotow.pl, www.mzuk-zlotow.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek 7.00-15.00

Urząd Pocztowy w Złotowie

al. Piasta 4, 77-400 Złotów
tel. 67 263 25 64, 67 263 23 30
e-miał: zlotow.up@poczta-polska.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 8:00-19:00
sobota: 8:00-13:00

Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie

ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Złotów
tel. 67 263 34 84

e-mail: pzd@pzd-zlotow.pl, www.pzd-zlotow.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek 7.00-15.00

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu – Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie

ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Złotów
tel. 67 263 34 34, 61 225 84 90, faks: 67 263 56 18
e-mail: rdwzlotow@wzdw.pl,www.wzdw.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek 7:00-15:00

Nadleśnictwo Złotów

al. P. J. Lenne 1, 77-400 Złotów
tel. 67 263 34 71, faks: 67 263 25 57
e-mail: zlotow@pila.lasy.gov.pl, www.zlotow.pila.lasy.gov.pl

Telefon alarmowy do Nadleśnictwa Złotów:

67 263 34 71 lub 602 458 187

Godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek 7:00-15:00

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Złotowie

ul. Hubego 1/1, 77-400 Złotów
tel./faks: 67 349 16 91/92
tel. alarmowy: 693 532 730
e- mail: sekretariat@psse-zlotow.pl, psse.zlotow@pis.gov.pl
www.pssezlotow.pis.gov.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – piątek 7.25 – 15.00

Powiatowy Inspektor Weterynarii w Złotowie

ul. 8-go Marca 5, 77-400 Złotów
tel. 67 263 51 54
tel. alarmowy: 515 138 900
e- mail: zlotow.piw@wetgiw.gov.pl
www.piwzlotow.nbip.pl/piwzlotow/

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek: 7.00 – 15.00

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Złotowie

ul. Za Dworcem 3a. 77-400 Złotów
tel./faks: 67 263 53 84
e- mail: pinbzlotow1@poczta.onet.pl
www.pinb-zlotow.pl

Godziny otwarcia:

7.30 – 15.30

Warsztat Terapii Zajęciowej w Złotowie

ul. Hubego 1, 77-400 Złotów
tel. 67 349 16 96, kom. 535 904 350
e-mail: wtzzlotow@wp.pl, www.wtzzlotow.org

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krajna Złotowska”

al. Piasta 32, 77-400 Złotów
tel. 67 263 33 98
e-mail: biuro@krajnazlotowska.pl, www.krajnazlotowska.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Ostatnia modyfikacja treści: 2023-05-12 09:18:42
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner