NGO Database

Działania na rzecz dzieci i młodzieży

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miejskiego w Złotowie

Adres: Aleja Piasta 2, 77-400 Złotów
Telefon: 606 904 765
E-mail: tpdzlotow@wp.pl
Strona www:  https://www.facebook.com/zarzadmiejski.tpd/

 

 

Stowarzyszenie „Jedynka Dzieciom”

Adres: ul. Bohaterów Westerplatte 9, 77-400 Złotów
Telefon: (+48) 67 265 00 36
E-mail: szkpod1@pi.onet.pl
Strona www: http://www.jedynka-zlotow.pl

 

 

Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Fair-Play w Złotowie

Adres: ul. Rozdroże 3, 77-400 Złotów
Telefon kom.: 608388696
E-mail: zioleek@poczta.onet.pl
Strona www: https://sport.bm.pl/fair-play

 

 

Miejski Ludowy Klub Sportowy Sparta Złotów

Adres: Al. Mickiewicza 18, 77-400 Złotów
Telefon/Fax: (+48) 67 263 32 24
Telefon kom.: 603-357-987
E-mail: spartazlotow@gmail.com
Strona www: https://mlksspartazlotow.futbolowo.pl/

 

 

Uczniowski Klub Sportowy „Spartanki”

Adres: ul. Królowej Jadwigi 54, 77-400 Złotów
Telefon: (+48) 67-263-34-86
E-mail:
Strona www:

 

 

Uczniowski Klub Sportowy „RODŁO” przy SP nr 1

Adres: ul. Bohaterów Westerplatte 9, 77-400 Złotów
Telefon: (+48) 67 265 00 36
E-mail:
Strona www:

 

 

Fundacja „Złotowianka” z siedzibą w Złotowie

Adres: ul. Widokowa 1, 77-400 Złotów
Telefon kom.: 519 723 793, 512 977 766
E-mail: kontakt@fundacjazlotowianka.pl
Strona www: http://fundacjazlotowianka.pl

 

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Oświaty w Złotowie

Adres: ul. Królowej Jadwigi 54, 77-400 Złotów
Telefon: (+48) 67  263-34-86/87
E-mail: snrowz@poczta.onet.pl
Strona www: http://sp3zlotow.pl

 

 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Złotów

Adres: ul. Bohaterów Westerplatte 19 B, 77-400 Złotów
Telefon: 502-140-984
E-mail: zlotow@zhp.pl; zlotow@zhp.wlkp.pl
Strona www: www.zlotow.zhp.wlkp.pl

 

 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Adres: ul. Moniuszki 18, 77-400 Złotów
Telefon: (+48) 67 263 31 98
E-mail: zsk_zlotow@op.pl
Strona www: https://pl-pl.facebook.com/SRKzlotow

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Fundacja CIS – Chcemy Integracji Społeczeństwa

Adres: ul. Hubego 1  77-400 Złotów
Telefon kom.: (+48) 67 349 23 75
E-mail: wtzzlotow@wp.pl
Strona www: http://www.wtzzlotow.org

 

 

Fundacja Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Krajna”

Adres: ul.  Konopnickiej 15 A, 77-400 Złotów
Telefon: (+48) 67 263 3586
E-mail: fundacjakrajna@wp.pl
Strona www: http://www.fundacjakrajna.pl

 

 

Fundacja „Złotowianka” z siedzibą w Złotowie

Adres: ul. Widokowa 1,  77-400 Złotów
Telefon kom.: 519 723 793, 512 977 766
E-mail: kontakt@fundacjazlotowianka.pl
Strona www: http://fundacjazlotowianka.pl

 

Ekologia

Okręg Nadnotecki Polski Związek Wędkarski w Pile – Koło Miejskie Polski Związek Wędkarski w Złotowie

Adres: ul. Szpitalna 14, 77-400 Złotów
Telefon: 694 265 046
E-mail:
Strona www: http://www.pzw.org.pl/zlotowmiasto/

 

 

Stowarzyszenie Przyjazna Edukacja

Adres: ul. Grochowskiego 17, 77-400 Złotów
Telefon kom.:
E-mail:
stowarzyszenie@przyjaznaedukacja.pl
Strona www: www.przyjaznaedukacja.pl

Kultura

Ochotnicza Straż Pożarna w Złotowie

Adres: ul. Domańskiego 48a,77-400 Złotów
Telefon: (+48) 67 222 33 40; (+48) 67 263 39 68
E-mail:
Strona www: http://pspzlotow.fundata.pl

 

 

Towarzystwo Śpiewu „Św. Cecylii”

Adres: ul. Wawrzyniaka 4A, 77-400 Złotów
Telefon: 668 295 501
E-mail: chor.cecyliazlotow@op.pl
Strona www: 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miejskiego w Złotowie

Adres: Aleja Piasta 2, 77-400 Złotów
Telefon: 606 904 765
E-mail: tpdzlotow@wp.pl
Strona www: https://tpdzlotow.pl

 

 

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „AGAT”

Adres: ul. Wańkowicza 9/7, 77-400 Złotów
Telefon: 578 826 139
E-mail: mateuszgapp@gmail.com
Strona www: www.szare-szeregi.pl

 

 

Wielkopolska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju w Poznaniu, Klub Strzelecki „SUPERMEN” w Złotowie

Adres: Al. Piasta 11A, 77-400 Złotów
Telefon: (+48) 67 265 33 42
E-mail: supermenzlotow@o2.pl
Strona www:

 

 

Fundacja „Złotowianka” z siedzibą w Złotowie

Adres: ul. Widokowa 1,  77-400 Złotów
Telefon kom.: 519 723 793, 512 977 766
E-mail: kontakt@fundacjazlotowianka.pl
Strona www: http://fundacjazlotowianka.pl

 

 

Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Złotowskiej „Jedynki”

Adres: ul. Jeziorna 51, 77-400 Złotów
Telefon:
E-mail: atm.zlotow@gmail.com
Strona www:

 

 

Stowarzyszenie „Jedynka Dzieciom”

Adres: ul. Bohaterów Westerplatte 9, 77-400 Złotów
Telefon: (+48) 67 265 00 36
E-mail: szkpod1@pi.onet.pl
Strona www: http://www.jedynka-zlotow.pl

 

 

Złotowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „Przy Fontannie”

Adres: ul. Słowackiego 7/21, 77-400 Złotów
Telefon:
E-mail:
Strona www:

 

 

Stowarzyszenie Artystyczno – Kulturalne „Złototwórczość”

Adres: ul. Domańskiego 32/2, 77-400 Złotów
Telefon: 512 104 266
E-mail: aureus@life.pl
Strona www: www.s2.org.pl

 

 

Złotowskie Stowarzyszenie Kulturalne

Adres: Al. Piasta 32, 77-400 Złotów
Telefon: (+48) 67 263 51 16
E-mail:
Strona www:

 

 

Stowarzyszenie Przyjazna Edukacja

Adres: ul. Grochowskiego 17, 77-400 Złotów
Telefon kom.:
E-mail: stowarzyszenie@przyjaznaedukacja.pl
Strona www: www.przyjaznaedukacja.pl

 

 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Adres: ul. Moniuszki 18, 77-400 Złotów
Telefon: (+48) 67 263 31 98
E-mail: zsk_zlotow@op.pl
Strona www: https://pl-pl.facebook.com/SRKzlotow

 

Przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom społecznym

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Adres: ul. Moniuszki 18, 77-400 Złotów
Telefon: (+48) 67 263 31 98
E-mail: zsk_zlotow@op.pl
Strona www: https://pl-pl.facebook.com/SRKzlotow

 


Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Fair-Play w Złotowie

Adres: ul. Rozdroże 3, 77-400 Złotów
Telefon kom.: 608388696
E-mail: zioleek@poczta.onet.pl
Strona www: https://sport.bm.pl/fair-play

 

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Oświaty w Złotowie

Adres: ul. Królowej Jadwigi 54, 77-400 Złotów
Telefon: (+48) 67  263-34-86/87
E-mail: snrowz@poczta.onet.pl
Strona www: http://sp3zlotow.pl

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miejskiego w Złotowie

Adres: Aleja Piasta 2, 77-400 Złotów
Telefon: 606 904 765
E-mail: tpdzlotow@wp.pl
Strona www: https://www.facebook.com/zarzadmiejski.tpd/

 

 

Stowarzyszenie „Jedynka Dzieciom”

Adres: ul. Bohaterów Westerplatte 9, 77-400 Złotów
Telefon: (+48) 67 265 00 36
E-mail: szkpod1@pi.onet.pl
Strona www: http://www.jedynka-zlotow.pl

 

 

Klub Abstynentów „Ostoja”

Adres: al. Piasta 26, 77-400 Złotów
Telefon: 695 676 016
E-mail: ostojazlotow@wp.pl
Strona www:

 

 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Złotów

Adres: ul. Bohaterów Westerplatte 19 B, 77-400 Złotów
Telefon: 502-140-984
E-mail: zlotow@zhp.pl; zlotow@zhp.wlkp.pl
Strona www: www.zlotow.zhp.wlkp.pl

 

Przedsiębiorczość

Cech Rzemiosł Różnych w Złotowie

Adres: ul. Cechowa 11, 77-400 Złotów
Telefon /fax: (+48) 67 263 32 31
E-mail: biuro@cech-zlotow.info
Strona www: www.cech-zlotow.pl

 

Ratownictwo

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego Oddział Miejsko - Powiatowy w Złotowie z siedzibą w miejscowości Stawnica 33, 77-400 Złotów

Telefon:
E-mail: wopr@wopr-zlotow.pl
Strona www: http://wopr-zlotow.pl

 

Seniorzy

Złotowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Adres: ul.  Grochowskiego 19, 77-400 Złotów
Telefon:
E-mail: biuro@utw-zlotow.pl
Strona www: http://utw-zlotow.pl

 

 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy z siedzibą w Złotowie

Adres: al. Piasta 26, 77-400 Złotów
Telefon: (+48) 67 265 32 62
E-mail:
Strona www:

 

 

Fundacja CIS – Chcemy Integracji Społeczeństwa

Adres: ul. Hubego 1, 77-400 Złotów
Telefon: (+48) 67 349 23 75
E-mail: wtzzlotow@wp.pl
Strona www: http://www.wtzzlotow.org

 

 

Złotowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „Przy Fontannie”

Adres: ul. Słowackiego 7/21, 77-400 Złotów
Telefon: 604 479 210
E-mail:
Strona www:

Sport

Miejski Ludowy Klub Sportowy Sparta Złotów

Adres: Al. Mickiewicza 18, 77-400 Złotów
Telefon/Fax: (+48) 67 263 32 24
Telefon kom.: 518 591 909
E-mail: spartazlotow@gmail.com
Strona www: https://mlksspartazlotow.futbolowo.pl/

 

 

Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Fair-Play w Złotowie

Adres: ul. Rozdroże 3, 77-400 Złotów
Telefon kom.: 608388696
E-mail: zioleek@poczta.onet.pl
Strona www: https://sport.bm.pl/fair-play

 

 

Ludowy Klub Sportowy „Drogowiec”

Adres: ul. Jeziorna 83, 77-400 Złotów
Telefon kom.: 606 363 374
E-mail: mariuszwalter@op.pl
Strona www: https://pl-pl.facebook.com/LKS-Drogowiec-Złotów

 

 

Miejski Ludowy Klub Sportowy „SPIDER”

Adres: Al. Piasta 41, 77-400 Złotów
Telefon kom.: 691 125 099
E-mail: przemo977@o2.pl
Strona www: https://pl-pl.facebook.com/mlksspiderzlotow

 

 

Klub Sportowy Perfecta Futsal Złotów

Adres: Al. Piasta 10/20, 77-400 Złotów
Telefon kom.: 724 711 220
E-mail: kary180281@wp.pl
Strona www: https://pl-pl.facebook.com/KS-Perfecta-Futsal-Złotów

 

 

Klub Skata Krajna

Adres: ul. Różana 12, 77-400 Złotów
Telefon kom.: 601 768 712
E-mail: edgar712@wp.pl
Strona www: http://www.pzskat.pl/page/9,okregi/117,wlkp-kuj-pom.html

 

 

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej - Uczniowski Klub Sportowy „Spartanki”

Adres: ul. Królowej Jadwigi 54, 77-400 Złotów
Telefon: (+48) 67-263-34-86
E-mail:
Strona www:Złotowskie Towarzystwo Tenisowe

Adres: Al. Mickiewicza 18, 77-400 Złotów
Telefon:
E-mail: kontakt@tenis-zlotow.pl
Strona www: http://tenis-zlotow.pl

 

 

Stowarzyszenie „ZŁOTOWSKI BIEG ZAWILCA”

Adres: Al. P. J. Lenne 1,  77-400 Złotów
Telefon: 600 268 589
E-mail: standio@gmail.com
Strona www: http://biegzawilca.pl/

 

 

Uczniowski Klub Sportowy „RODŁO” przy SP nr 1

Adres: ul. Bohaterów Westerplatte 9,  77-400 Złotów
Telefon: (+48) 67 265 00 36
E-mail:
Strona www:

 

Turystyka

Stowarzyszenie Złotowski Korpus Ekspedycyjny

Adres: ul. Plażowa 2  77-400 Złotów
Telefon:
E-mail: zlokoeks@gmail.com
Strona www: www.korpus.com.pl

 

 

Złotowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Adres: ul.  Grochowskiego 19  77-400 Złotów
Telefon: 500 030 848
E-mail: biuro@utw-zlotow.pl
Strona www: http://utw-zlotow.pl/

 

Zdrowie

Fundacja CIS – Chcemy Integracji Społeczeństwa

Adres: ul. Hubego 1  77-400 Złotów
Telefon kom.: (+48) 67 349 23 75
E-mail: wtzzlotow@wp.pl
Strona www: http://www.wtzzlotow.org

 

 

Fundacją Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Krajna”

Adres: ul.  Konopnickiej 15 A, 77-400 Złotów
Telefon: (+48) 67 263 3586
E-mail: fundacjakrajna@wp.pl
Strona www: http://www.fundacjakrajna.pl

 

 

Fundacja „Złotowianka” z siedzibą w Złotowie

Adres: ul. Widokowa 1,  77-400 Złotów
Telefon kom.: 519 723 793, 512 977 766
E-mail: kontakt@fundacjazlotowianka.pl
Strona www: http://fundacjazlotowianka.pl

Ostatnia modyfikacja treści: 2019-06-17 15:31:25
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner