Paid Parking Zones

Na terenie Miasta Złotowa wyznaczonych jest 5 stref płatnego parkowania (SPP), w których zainstalowano 8 urządzeń do poboru opłat za postój pojazdu: 6 parkomatów i 2 szlabany wjazdowe przy ul. Sienkiewicza (targowisko miejskie).

Lokalizacja parkomatów:

 • ul. Wojska Polskiego na odcinku od Placu 31 Stycznia (rondo z jeleniem) do skrzyżowania z ul. Półwiejską (na wysokości Muzeum Ziemi Złotowskiej) – 2 parkomaty;
 • ul. Bohaterów Westerplatte na odcinku od ronda Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Grochowskiego (wyłącznie w zakresie miejsc parkingowych przeznaczonych do parkowania równoległego) – 2 parkomaty;
 • część drogi gminnej ul. Studziennej oznaczonej numerem 120095P, na odcinku między al. Mickiewicza, a ul. Wojska Polskiego wzdłuż budynku ,,Cech Rzemiosł Różnych” (parking) – 1 parkomat;
 • teren Placu Paderewskiego oraz część ul. Wojska Polskiego (od skrzyżowania z ul. Półwiejską do skrzyżowania z Pl. Paderewskiego) – 1 parkomat.

W strefie płatnego parkowania w Złotowie są obecnie 2 możliwości wykupienia biletu za postój pojazdu samochodowego:

 • wykupienie biletu bezpośrednio przy parkomacie za pomocą monet (0,10 zł, 0,20 zł, 0,50 zł, 1,00 zł, 2,00 zł, 5,00 zł),
 • wykupienie biletu poprzez aplikację w telefonie za pomocą dostępnej usługi moBilet. Aplikacja jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich na stronie internetowej www.mobilet.pl. Na parkomatach znajdują się kody z aplikacją do skanowania bezpośrednio na telefon komórkowy. Posiadanie aplikacji umożliwia kupowanie biletu z e-portmonetki zintegrowanej z kontem moBILET, bez potrzeby posiadania portfela, gotówki i „drobnych”.

Aplikacja moBILET działa w trybie offline. Uruchomienie i korzystanie z większości funkcji (np. zmiana ustawień, wybieranie pozycji z list, czy okazanie biletu do kontroli) nie wymaga połączenia z Internetem, a nawet z siecią GSM. Do połączenia z Internetem dochodzi tylko i wyłącznie w momencie zakupu biletu, aktualizacji taryfy i sprawdzaniu stanu konta. Wiąże się to jednak z przesłaniem bardzo małej ilości danych.

Aplikacja moBILET – instrukcja:

Parkując w SPP nie musimy z góry płacić w parkometrze za postój. Mając moBILET oraz odpowiednio oznakowany samochód (naklejka), za parkowanie można płacić przez komórkę:

 1. uruchamiasz aplikację moBILET, wybierasz „Parkowanie”;
 2. wybierasz pojazd i określasz przewidywany czas postoju;
 3. potwierdzasz rozpoczęcie parkowania, a aplikacja zdalnie aktywuje bilet w systemie;
 4. kontroler SPP sprawdza Twój status po numerze rejestracyjnym samochodu;
 5. w każdej chwili możesz zdalnie przedłużyć ważność e-biletu albo zakończyć postój;
 6. płacisz z konta przedpłacanego tylko za wykorzystany czas!

Naklejki na szybę pojazdu ,,Parkuję z moBilet”, dostępne są do pobrania u kontrolera SSP, w Urzędzie Miejskim w Złotowie al. Piasta 1 pok. nr 09 – suterena.

Z uwagi na jednakowe stawki w strefach płatnego parkowania w Złotowie wykupiony bilet obowiązuje na wszystkich ww. strefach płatnego parkowania w ramach wykupionego czasu, oprócz parkowania na parkingach ze szlabanami.

Dzienna stawka postoju pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania
na ul. Wojska Polskiego, Pl. Paderewskiego oraz ul. Studziennej wynosi 17,20 zł. tj. za 8 godzin postoju pojazdu w godz. od 9:00 do 17:00.

Istnieje możliwość opłacenia abonamentu miesięcznego za postój pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania w Urzędzie Miejskim w Złotowie (kasa), po czym wydawana jest karta parkingowa przez kontrolera SPP w pokoju nr 09 po okazaniu pokwitowania wpłaty za abonament. Abonament można wykupić minimalnie na miesiąc w kwocie 100,00 zł a maksymalnie 12 miesięcy za kwotę 1200,00 zł (od stycznia do grudnia). Karta parkingowa wydawana jest na okaziciela, nie jest przypisana ani do właściciela, ani do konkretnego numeru rejestracyjnego pojazdu i jest ważna na wszystkich strefach płatnego parkowania.

W strefie płatnego parkowania w Złotowie ustalona jest również stawka zerowa za parkowanie następujących pojazdów:

 • oznakowane pojazdy konstrukcyjne przeznaczone do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej,
 • pojazdy oznakowane, firm wykonujących prace związane z remontami i utrzymaniem dróg oraz zieleni publicznej, pojazdy służb oczyszczania miasta,
 • oznakowane pojazdy używane do celów specjalnych: pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodnokanalizacyjnego – w czasie wykonywania zadań.

 

Ostatnia modyfikacja treści: 2023-03-15 08:05:44
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner