Investment Zone No. 2

Kliknij, aby powiększyć plakat

Położenie nieruchomości: ul. Powstańców i ul. Sosnowa w Złotowie (plac cyrkowy).

Nr geodezyjny nieruchomości: 181/2, obręb Złotów 90.

Powierzchnia całkowita nieruchomości: 43582 m².

 
Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Maksymalna dostępna powierzchnia przeznaczona do zagospodarowania wynosi około 3 ha (pozostałą część stanowi droga publiczna oraz las – konieczność wydzielenia). Położona poza centrum miasta przy drodze wojewódzkiej nr 189.

 
Przeznaczenie:

Obszar nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Miasta Złotów (uchwała Rady Miejskiej w Złotowie nr XXI/138/05 z dnia 24.03.2005 r.) teren oznaczony jest symbolem 6-uw - teren projektowanych usług wielkopowierzchniowych. Inwestor zobowiązany jest do wystąpienia o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Konieczne jest opracowanie miejscowego planu zagospodarowania terenu.

 
Komunikacja:

  • droga wojewódzka nr 189 – ul. Powstańców (konieczność uzgodnienia zjazdu),
  • droga powiatowa nr 1050 (konieczność uzgodnienia zjazdu),
  • droga gminna – ul. Sosnowa.


Uzbrojenie:

  • sieć wodociągowa na terenie w działce nr 181/2,
  • sieć kanalizacji sanitarnej na terenie w działce nr 181/2,
  • sieć kanalizacji deszczowej na terenie w działce nr 181/2,
  • sieć elektroenergetyczna na terenie.

 
Dodatkowe uwagi:

  • pomiędzy ul. Sosnową a działką znajduje się naziemny ciepłociąg,
  • konieczność uzgodnienia zjazdu z drogi wojewódzkiej lub drogi powiatowej.

 

Ulga dla inwestora:

Uchwała nr XLII.303.2018 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27.08.2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

 

Wszystkie tereny inwestycyjne można zobaczyć na stronie internetowej: https://www.inwestujwgminie.pl/zlotowmiasto

Pliki do pobrania

Ostatnia modyfikacja treści: 2024-02-09 12:23:16
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner