Why “Złotów. Greater Poland Resorts”

Kliknij, aby powiększyć plakat

Misja: Złotów jest miastem znanym ze zdrowych warunków do życia, z lasów i jezior a także wieloletniej specjalizacji w rehabilitacji. Miasto dba o to, by można było tu powracać do zdrowia, mieszkać i inwestować w biznes nastawiony na rozwijającą się zdrowotną branżę rynku.

Mijający rok był czasem wyznaczania strategii rozwoju miasta na nadchodzące lata. To konieczne, by w ciągle zmieniającym się świecie, jasno określić cel główny, kroki milowe na drodze do jego osiągnięcia oraz niezbędne do realizacji działania. Tylko takie kompleksowe podejście i długofalowe planowanie pozwoli na skuteczne działania w kierunku zrównoważonego rozwoju miasta.

Szukając pomysłu na rozwój Złotowa musieliśmy odpowiedzieć na podstawowe pytanie: Czym nasze miasto wyróżnia się wśród innym podobnych ośrodków? Wysoki poziom zaufania społecznego, czystość i porządek, rozwinięta sieć ścieżek rowerowych i spacerowych, mała uciążliwość ruchu samochodowego, brak przemysłu ciężkiego, jeziora i zieleń, wiele możliwości spędzania wolnego czasu, obszar miasta, pozwalający na poruszanie się po nim bez samochodu – to nasze atuty, które musimy wykorzystać. Przecież nikt z nas nie marzy o tym, by w Złotowie wybudowano wielki zakład produkcyjny, który będzie uciążliwy dla otoczenia. Ale jednocześnie potrzebujemy, jak powietrza, nowych miejsc pracy. Te nowe miejsca pracy mogą i powinny powstawać w branżach, które będą wykorzystywały walory Złotowa, a jednocześnie pozwolą mieszkańcom żyć zdrowo i wygodnie. Stąd pomysł na „Złotów. Wielkopolskie Zdroje”.

Nie oznacza to, że z dnia na dzień staniemy się miastem - uzdrowiskiem. Zakładamy, że w perspektywie kilku, kilkunastu lat Złotów stanie się miastem pełniącym funkcje porównywalne do uzdrowiskowych. Skoro, jak wykazała diagnoza, dla nas mieszkańców ważne są takie wartości jak zdrowie, odpoczynek, bezpieczeństwo, rozwój, akceptacja i dostępność, to wspólny wysiłek samorządu i przedsiębiorców powinien być skoncentrowany wokół rozwoju hotelarstwa, usług turystycznych, szkoleniowych, gastronomii, usług zdrowotnych i rehabilitacyjnych, infrastruktury spacerowo-rekreacyjnej. Powinniśmy też koniecznie zadbać o czystość powietrza i stan środowiska naturalnego w naszym mieście. Dzięki temu Złotów stanie się jeszcze bardziej przyjazny seniorom, osobom z niepełnosprawnościami, rodzinom z małymi dziećmi, turystom, osobom szukającym spokojnego, aktywnego wypoczynku.

Zbudowanie rozpoznawalnego wizerunku Złotowa jako miejsca przyjaznego i wygodnego do zamieszkania oraz oferującego przyjezdnym usługi pobytowe, zdrowotne i sportowe na wysokim poziomie, niesie dla miasta i jego mieszkańców wiele nowych korzyści i szans. Możemy na tym zarobić! Możemy rozwijać istniejące firmy, możemy w ten sposób zatrzymać w mieście młodych, kreatywnych ludzi, możemy ściągać do Złotowa nowych inwestorów i mieszkańców, możemy rozbudować ofertę turystyczną. Pozwoli to na tworzenie nowych miejsc pracy, na podniesienie jakości życia nie tylko w samym mieście, ale w całym regionie.

Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w prace związane z powstawaniem strategii marki, uczestnikom spotkań konsultacyjnych i ankietowanym. Dzięki Wam zebraliśmy informacje, które pozwoliły na opracowanie diagnozy i wytyczenie dalszego kierunku rozwoju miasta. Chciałbym jednocześnie zachęcić wszystkich mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w procesie wdrażania nowego pomysłu na Złotów. To przecież NASZE miasto i to, jak się w nim żyje, zależy od nas!

 

Adam Pulit
Burmistrz Miasta Złotowa

 

Ostatnia modyfikacja treści: 2019-06-17 15:15:58
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner