Zgłaszam awarię

Pogotowie ciepłownicze Cofely Złotów Spółka z o.o. w Złotowie

ul. Za Dworcem 3, 77-400 Złotów
Pogotowie techniczne: tel. 67 263 29 69, faks: 67 263 31 07

Pogotowie gazowe DUON Dystrybucja S.A.

Biuro Obsługi Technicznej - Złotów
ul. Studzienna 10, 77-400 Złotów
tel. 67 265 10 59, kom. 607 661 937, e-mail: krzysztof.wodz@duon.pl

Pogotowie energetyczne ENEA S.A. Posterunek Energetyczny

ul. Szpitalna 34, 77-400 Złotów
tel. 67 263 25 50
Nr alarmowy 991

Pogotowie wodociągowo – kanalizacyjne

Zgłaszanie awarii sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, deszczowych (całodobowo)
Numer alarmowy: 67 263 25 25

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Złotowie

ul. Wodociągowa 1A, 77-400 Złotów
tel./faks: 67 263 25 25, 67 263 34 20, 67 263 34 30
e-mail: sekretariat@wodociago.zlotow.pl
www.mzwik.zlotow.com

Awarie na Twoim osiedlu - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast”

ul. Norwida 5 77-400 Złotów
do godziny 15.00: tel./fax 67 263 34 51, tel. 67 263 34 50, po godzinie 15.00 tel. 67 263 30 28
e-mail: biuro@smpiast.eu, www.smpiast.eu

Zgłaszanie awarii oświetlenia na terenie miasta - Urząd Miejski w Złotowie

al. Piasta 1 77-400 Złotów (pok. nr 22)
tel. 67 263 26 40 wew. 30, kom. 660 762 982

Dyżury:

poniedziałek 7:00 – 16:00
wtorek – czwartek 7:00 – 15:00
piątek 7:00 – 14:00

Awarie oświetlenia można zgłosić poprzez stronę www.zlotow.pl – zakładka „Awaria oświetlenia? Zgłoś nam!”

Zgłaszanie bezdomnych zwierząt znajdujących się na terenie miasta - Urząd Miejski w Złotowie

al. Piasta 1 77-400 Złotów (pok. nr 22)
tel. 67 263 26 40 wew. 22 lub 30, kom. 606 757 732 (Komendant SM w Złotowie), kom. 660 762 982

Dyżur:

poniedziałek 7:00 – 16:00
wtorek – czwartek 7:00 – 15:00
piątek 7:00 – 14:00

Schronisko dla zwierząt w Złotowie

ul. Brzozowa 77-400 Złotów
tel. 67 216 57 50, faks: 67 216 57 52
e-mail: wetserwis@wetserwis.com.pl

Awarie oświetlenia

Awarie oświetlenia możecie Państwo zgłosić w Systemie zgłaszania usterek i awarii oświetlenia w mieście Złotów

Ostatnia modyfikacja treści: 2018-08-29 14:50:41
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner