TEREN NR 1

Teren 1
Kliknij, aby powiększyć plakat
Teren 1
Kliknij, aby powiększyć plakat

Położenie nieruchomości: ul. Powstańców w Złotowie.

Nr geodezyjny nieruchomości: 72/4, obręb Złotów 91.

Powierzchnia całkowita nieruchomości: 353983 m².

 
Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, aktualnie użytkowana rolniczo. Położona poza centrum miasta przy drodze wojewódzkiej nr 188.

 
Przeznaczenie:

Obszar nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Miasta Złotów (uchwała Rady Miejskiej w Złotowie nr XXI/138/05 z dnia 24.03.2005 r.) oznaczony symbolem 3 m/p - projektowana zabudowa mieszkaniowa i/lub przemysłowa.

Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Złotowie NR XXVII.204.2017 z dnia 26.04.2017 r.

 
Komunikacja:

  • droga wojewódzka nr 188 – ul. Powstańców.

 
Uzbrojenie:

  • sieć wodociągowa posadowiona jest w działce sąsiedniej, tj. w drodze wojewódzkiej nr 188 – działka nr 74,
  • sieć kanalizacji sanitarnej posadowiona jest również w działce sąsiedniej nr 74,
  • sieć elektroenergetyczna od strony zabudowań mieszkalnych.

 
Dodatkowe uwagi:

  • w części wydzierżawiona na cele rolnicze z mozliwością wypowiedzenia umowy dzierżawy
  • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu
  • przez teren przebiega napowietrzna linia średniego napięcia.

 

Ulga dla inwestora:

Uchwała nr XXVI.191.2017 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

 

Wszystkie tereny inwestycyjne można zobaczyć na stronie internetowej: https://www.inwestujwgminie.pl/zlotowmiasto
Ostatnia modyfikacja treści: 2018-02-08 08:35:54
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner