Zwolnienie od podatku od nieruchomości - de minimis

ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XXVI.191.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

z dnia 27 marca 2017 roku

ZWALNIA SIĘ OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA OKRES 2 LAT

budynki lub ich części oraz budowle lub ich części, będące własnością przedsiębiorców, stanowiące NOWE INWESTYCJE (nowo wybudowane), związane z uruchomieniem lub poszerzeniem dotychczasowej działalności gospodarczej, w wyniku których utworzono nowe miejsca pracy (w przypadku rozbudowy istniejących budynków i budowli zwolnienie przysługuje w odniesieniu do nowo powstałych powierzchni)

W PRZYPADKU SPEŁNIENIA NASTĘPUJĄCYCH WARUNKÓW PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW:

 • MIKRO I MAŁYCH (liczba zatrudnionych - mniej niż 10 osób, obrót netto - do 2 mln euro lub suma bilansowa do 2 mln euro):
  Poniesienie nakładów związanych z nową inwestycją w kwocie przekraczającej 50 tysięcy zł
  Utworzenie (nie później niż w okresie 1 roku od dnia zakończenia nowej inwestycji) co najmniej 1 nowego miejsca pracy związanego z nową inwestycją, w tym samozatrudnienie
 • ŚREDNICH (liczba zatrudnionych - mniej niż 50 osób, obrót netto - do 10 mln euro lub suma bilansowa do 10 mln euro):
  Poniesienie nakładów związanych z nową inwestycją w kwocie przekraczającej 500 tysięcy zł
  Utworzenie (nie później niż w okresie 1 roku od dnia zakończenia nowej inwestycji) co najmniej 5 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją
 • POZOSTAŁYCH:
  Poniesienie nakładów związanych z nową inwestycją w kwocie przekraczającej 2 miliony zł
  Utworzenie (nie później niż w okresie 1 roku od dnia zakończenia nowej inwestycji) co najmniej 20 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją
 • POZOSTAŁYMI WARUNKAMI SĄ M. IN.:
  Prowadzenie działalności gospodarczej na nieruchomościach objętych zwolnieniem podatkowym co najmniej przez 3 lata od zakończenia inwestycji
  Utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy przez okres co najmniej 3 lat od ich utworzenia

 

Zwolnienie od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis zgodnie z uchwałą nr XXVI.191.2017 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 marca 2017 roku

 

Niezbędne informacje można uzyskać u Pani Iwony Małach: pokój nr 29, tel. 67 263 26 40 wew. 26

Ostatnia modyfikacja treści: 2018-07-23 16:07:20
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner