Jednostki organizacyjne miasta Złotów - miasto jezior i zieleni http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie Wed, 17 Jan 2018 07:14:57 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management pl-pl Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-organizacyjne-gmz/zcas http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-organizacyjne-gmz/zcas Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej
al. Piasta 26
77-400 Złotów
tel./fax: 67 263 22 88
e-mail: zcas.zlotow@op.pl
e-mail: kultura.zcas@zlotow.pl
e-mail: sport.zcas@zlotow.pl

Przedmiotem działania ZCAS jest działalność edukacyjna, sportowo-rekreacyjna i turystyczna oraz organizacja rozrywki i zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Złotowa.
Do podstawowych zadań na ZCAS należy:
a) organizacja i współorganizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
b) organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć rozrywkowych, w tym Euro-Eco Festival,
c) popularyzacja kultury fizycznej i sportu masowego,
d) popularyzacja działań edukacyjno-kulturalnych zgodnie ze strategią Gminy Miasta Złotów,
e) utrzymanie i udostępnianie powierzonych obiektów,
f) zabezpieczenie właściwej eksploatacji i konserwacji urządzeń sportowo-rekreacyjnych,
g) zapewnienie bezpieczeństwa na kąpieliskach miejskich.

ZCAS w wykonywaniu swoich zadań współpracuje ze społecznym ruchem sportowo-rekreacyjnym i kulturalnym oraz popularyzuje ich osiągnięcia.

Więcej informacji na temat działalności jednostki, struktury na stronie internetowej Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej www.zcas.zlotow.pl/

]]>
p.jeske@zlotow.pl (Piotr) Jednostki organizacyjne Sun, 20 Mar 2016 10:03:04 +0000
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-organizacyjne-gmz/mops http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-organizacyjne-gmz/mops Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie
ul. Królowej Jadwigi 54
77-400 Złotów
tel./fax: 67 263 30 34
e-mail: mopszlotow@wp.pl

Kierownik: Piotr Brewka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Złotów. Ośrodek jest nadrzędną jednostką organizacyjną systemu pomocy społecznej w mieście Złotowie.
Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Więcej informacji na temat działalności jednostki, struktury na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie www.mopszlotow.pl

]]>
p.jeske@zlotow.pl (Piotr) Jednostki organizacyjne Sun, 20 Mar 2016 10:01:09 +0000
Urząd Miejski w Złotowie http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-organizacyjne-gmz/1203-urzad-miejski-w-zlotowie http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-organizacyjne-gmz/1203-urzad-miejski-w-zlotowie Urząd Miejski w Złotowie
Aleja Piasta 1
77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40
fax: 67 265 25 00
e-mail: urzad@zlotow.pl

Więcej informacji na temat działalności jednostki, struktury na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotowie www.bip.zlotow.pl

]]>
p.jeske@zlotow.pl (Piotr) Jednostki organizacyjne Sun, 20 Mar 2016 09:52:13 +0000
Przedszkole Publiczne Nr 4 http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-budetowe/pp-nr-4 http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-budetowe/pp-nr-4 Przedszkole Publiczne Nr 4 w Złotowie
ul. Królowej Jadwigi 54
77-400 Złotów
tel.: 67 263 27 05
e-mail: p4@przedszkola-zlotow.pl


Dyrektor: mgr Jowita Bednarsk

Więcej informacji na temat działalności Przedszkola Publicznego Nr 1 w Złotowie na stronie internetowej www.przedszkola-zlotow.pl

]]>
p.jeske@zlotow.pl (Piotr) Jednostki budżetowe Sun, 20 Mar 2016 09:13:00 +0000
Przedszkole Publiczne Nr 3 http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-budetowe/pp-nr-3 http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-budetowe/pp-nr-3 Przedszkole Publiczne Nr 3 w Złotowie
Plac Wolności 12
77-400 Złotów
tel.: 67 263-32-66
e-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl


Dyrektor: mgr Gabriela Kawa

Więcej informacji na temat działalności Przedszkola Publicznego Nr 1 w Złotowie na stronie internetowej www.przedszkola-zlotow.pl

]]>
p.jeske@zlotow.pl (Piotr) Jednostki budżetowe Sun, 20 Mar 2016 09:06:40 +0000
Przedszkole Publiczne Nr 2 http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-budetowe/pp-nr-2 http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-budetowe/pp-nr-2 Przedszkole Publiczne Nr 2 w Złotowie
ul. 8-go Marca 18
77-400 Złotów
tel: 67 263 58 13
e-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl


Dyrektor Przedszkola: mgr Jolanta Kurowska

Publiczne Przedszkole nr 2 mieści się przy ulicy 8-go Marca 18 w Złotowie. Jest to jedyne przedszkole w Złotowie oddalone od centrum miasta, jego zgiełku i ruchu ulicznego. Budynek przedszkola jest jednopoziomowy, sale dla dzieci są duże, przestrzenne i jasne. Ponadto w każdej sali są drzwi tarasowe umożliwiające dzieciom wyjście bezpośrednio do ogrodu przedszkolnego.
Więcej informacji na temat działalności Przedszkola Publicznego Nr 1 w Złotowie na stronie internetowej www.przedszkola-zlotow.pl

]]>
p.jeske@zlotow.pl (Piotr) Jednostki budżetowe Sun, 20 Mar 2016 08:54:07 +0000
Miejski Zakład Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o. o. http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/spoki-prawa-handlowego/mzwik-zlotow http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/spoki-prawa-handlowego/mzwik-zlotow Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Złotowie
ul. Wodociągowa 1A
77-400 Złotów

tel./fax 67 263 25 25 (zgłaszanie awarii)
tel./fax 67 263 34 20
tel./fax 67 263 34 30

Więcej informacji na temat działalności spółki na stronie www.mzwik.zlotow.com

]]>
p.jeske@zlotow.pl (Piotr) Spółki prawa handlowego Sun, 20 Mar 2016 06:21:11 +0000
Muzeum Ziemi Złotowskiej http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/miejskie-instytucje-kultury/muzeum-ziemi-zotowskiej http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/miejskie-instytucje-kultury/muzeum-ziemi-zotowskiej

ul. Wojska Polskiego 2a
77 - 400 Złotów

tel.: 67 263 28 72
e-mail: poczta@muzeum-zlotow.pl
www.muzeum-zlotow.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 800 - 1600,
w soboty i niedziele przyjmowane są wycieczki po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Dyrektor Muzeum: mgr Kamila Krzanik-Dworanowska

Siedzibą muzeum regionalnego w Złotowie jest szachulcowy dom mieszczański pochodzący z XVIII wieku. Po gruntownym remoncie (prace konserwatorskie prowadzono pod nadzorem Katedry Historii Architektury i Sztuki Politechniki Warszawskiej przez 3 lata) w październiku 1966 r. oddano do użytku obiekt muzealny z misją "krzewienia przywiązania i miłości do ziemi naszych przodków".

W Muzeum Ziemi Złotowskiej znajdują się zbiory archeologiczne, historyczne i etnograficzne, związane z miastem i okolicą (Krajna Złotowska).

Dział archeologiczny prezentuje zabytki pochodzące z badań prowadzonych na terenie powiatu złotowskiego w okresie powojennym, zwłaszcza ze stanowisk w Maryńcu, Stawnicy, Starej Wiśniewce. Wyeksponowane są przedmioty i narzędzia pracy z poszczególnych epok: topory i groty kamienne z epoki neolitu, ozdoby i ceramika z epoki brązu, a także urny i grób skrzynkowy - typowe dla kultury pomorskiej.

W saloniku mieszczańskim z początku XX wieku pokazany jest Złotów z pogranicza trzech kultur: polskiej, niemieckiej i żydowskiej tego okresu. Osobna ekspozycja poświęcona jest Związkowi Polaków w Niemczech oraz działalności ks. dra Bolesława Domańskiego, jak też szkolnictwu polskiemu w okresie międzywojennym.

Najbogatszy dział etnograficzny, z czarną kuchnią i izbą krajeńską, to ilustracja kultury ludowej naszego regionu.

Ponadto w muzeum prezentowane są wystawy czasowe, tematyczne, często ze zbiorów innych placówek muzealnych lub od indywidualnych artystów czy kolekcjonerów.

Bardzo bogata jest oferta książek o tematyce regionalnej wydawana przez Bibliotekę Muzeum Ziemi Złotowskiej oraz autorów współpracujących z muzeum.

]]>
r.sieg@zlotow.pl (Radek) Miejskie instytucje kultury Thu, 29 Apr 2010 10:07:15 +0000
Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Złotowie http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/miejskie-instytucje-kultury/miejska-biblioteka-publiczna-im-c-norwida-w-zlotowie http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/miejskie-instytucje-kultury/miejska-biblioteka-publiczna-im-c-norwida-w-zlotowie ul. Grochowskiego 17
77-400 Złotów

tel.: 67 263 20 00
fax: 67 263 20 00
e-mail: biblioteka@biblioteka-zlotow.pl
www.biblioteka-zlotow.pl

Dyrektor Biblioteki: Sylwia Mróz

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do czwartku 800 - 1800
w piątki 800 - 1900
w soboty 800 - 1300

Biblioteka rozpoczęła działalność 1 września 1947 roku. Idea jej utworzenia powstała z inicjatywy ówczesnego burmistrza Jana Kocika. Pełni funkcję biblioteki powiatowej.

Przestronne i dobrze wyposażone pomieszczenia, bogate, stale odnawiane i uzupełniane zbiory, bogata oferta czasopism bieżących i gazet, duży zbiór "książki mówionej", zbiory audiowizualne, działalność czytelni internetowej z 5 stanowiskami dla czytelników, czytelni głównej, rozbudowanego Oddziału dla Dzieci i Młodzieży, bogato wyposażonego działu informacji regionalnej - to wszystko tworzy warunki do rozwijania szerokiej, zróżnicowanej oferty usług edukacyjnych, kulturalnych, informacyjnych i społecznych, która doskonale trafia w potrzeby mieszkańców Złotowa. Do dyspozycji użytkowników obok tradycyjnych zbiorów są media elektroniczne. Na życzenie czytelnika sprowadzane są oraz udostępniane książki i materiały z innych bibliotek w kraju.

Od 2002 roku działania Biblioteki wspierane są technologią informatyczną, korzystanie ze sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz Internetu jest bezpłatne. Tą drogą, nawet nie wychodząc z domu, można sprawdzić, czy dana książka jest w zbiorach. Zbiory biblioteczne katalogowane są w programie SOWA TCP i SOWA 2 oraz udostępniane on-line pod adresem www.biblioteka-zlotow.pl

Działalność Biblioteki nie ogranicza się tylko do tradycyjnych form pracy z książką, promuje książkę - poprzez wystawy, konkursy i prezentacje wydawnictw. W środowisku znana jest z organizowania spotkań autorskich, prelekcji i warsztatów, na które zapraszani są znani pisarze i poeci, artyści oraz naukowcy.

]]>
r.sieg@zlotow.pl (Radek) Miejskie instytucje kultury Thu, 29 Apr 2010 10:05:22 +0000
Gimnazjum Nr 2 im. Ludzi spod Znaku Rodła http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-budetowe/gimnazjum-nr-2-im-ludzi-spod-znaku-roda http://www.zlotow.pl/index.php/miejski-zakad-usug-komunalnych-spoka-z-oo-w-zotowie/jednostki-budetowe/gimnazjum-nr-2-im-ludzi-spod-znaku-roda ul. 8-go Marca 16
77-400 Złotów
tel./fax:   67 265 00 88
e-mail: gimnazjum2zlotow@vp.pl


Dyrektor szkoły: mgr Renata Grochowska

]]>
r.sieg@zlotow.pl (Radek) Jednostki budżetowe Thu, 29 Apr 2010 10:03:58 +0000