Gospodarka nieruchomościami Złotów - miasto jezior i zieleni http://www.zlotow.pl/index.php/gospodarka-nieruchomosciami 2018-01-23T02:18:52Z Joomla! 1.5 - Open Source Content Management Sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Bohaterów Westerplatte 2/15 wraz z prawem użytkowania wieczystego udziału w gruncie 2017-01-24T12:00:13Z 2017-01-24T12:00:13Z http://www.zlotow.pl/index.php/gospodarka-nieruchomosciami/1520-sprzedaz-lokalu-boh-w-tte-2-15 Piotr p.jeske@zlotow.pl <a href="http://www.bip.zlotow.pl/?a=4714"><b>OGŁOSZENIE</b></a> <a href="http://www.bip.zlotow.pl/?a=4714"><b>OGŁOSZENIE</b></a> Sprzedaż 10 działek pod zabudowę w rejonie ulic Leśna , Głębinowa, Ogrodowa, Kocika, Kresowiaków 2017-01-23T14:13:56Z 2017-01-23T14:13:56Z http://www.zlotow.pl/index.php/gospodarka-nieruchomosciami/1517-sprzedaz-23-01-2017 Piotr p.jeske@zlotow.pl <a href="http://www.bip.zlotow.pl/?c=735"><b>OGŁOSZENIE</b></a> <a href="http://www.bip.zlotow.pl/?c=735"><b>OGŁOSZENIE</b></a> Przetarg nieograniczony na sprzedaż lok. mieszk. wraz z prawem użytk.wieczystego udziału w gruncie i jednoczesną sprzedażą działki pod zabudowę gospod. wraz z udziałem w podwórzu 2016-11-22T14:09:32Z 2016-11-22T14:09:32Z http://www.zlotow.pl/index.php/gospodarka-nieruchomosciami/1435-przetarg-lokal-paderewskiego-22-11-2016 Piotr p.jeske@zlotow.pl <a href="http://www.bip.zlotow.pl/?a=4585"><b>OGŁOSZENIE</b></a> <a href="http://www.bip.zlotow.pl/?a=4585"><b>OGŁOSZENIE</b></a> Sprzedaż 10 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w rej. ul. Głębionowej, Ogrodowej, Kocika i Kresowiaków 2016-11-22T14:08:01Z 2016-11-22T14:08:01Z http://www.zlotow.pl/index.php/gospodarka-nieruchomosciami/1434-sprzedaz-10-dzialek-glebinowa-22-11-2016 Piotr p.jeske@zlotow.pl <a href="http://www.bip.zlotow.pl/?a=4586"><b>OGŁOSZENIE</b></a> <a href="http://www.bip.zlotow.pl/?a=4586"><b>OGŁOSZENIE</b></a> Sprzedaż działki pod zabudowę jednorodzinnym domem mieszkalnym z garażem przy ul. Towarowej 2016-07-19T13:27:44Z 2016-07-19T13:27:44Z http://www.zlotow.pl/index.php/gospodarka-nieruchomosciami/1330-sprzedaz-towarowa-19-07-2016 Piotr p.jeske@zlotow.pl <p style="text-align:center;"><b>O G Ł O S Z E N I E &nbsp;&nbsp O &nbsp;&nbsp P R Z E T A R G U</b></p> <p style="text-align:justify;">Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z garażem wbudowanym. Dla nieruchomości wydano decyzję GPiK-DWZ.6730.5.2016 o warunkach zabudowy z dnia 17 marca 2016 r. <p style="text-align:center;"><b>O G Ł O S Z E N I E &nbsp;&nbsp O &nbsp;&nbsp P R Z E T A R G U</b></p> <p style="text-align:justify;">Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z garażem wbudowanym. Dla nieruchomości wydano decyzję GPiK-DWZ.6730.5.2016 o warunkach zabudowy z dnia 17 marca 2016 r. Sprzedaż działek pod zabudowę usługowo-rzemieślniczą ul. Chojnicka oraz ul. Nieznanego Żołnierza 2016-05-23T14:10:49Z 2016-05-23T14:10:49Z http://www.zlotow.pl/index.php/gospodarka-nieruchomosciami/1267-chojnicka-23-05-2016 Piotr p.jeske@zlotow.pl <p style="text-align:center;"><b>O G Ł O S Z E N I E &nbsp;&nbsp O &nbsp;&nbsp P R Z E T A R G U</b></p> <p style="text-align:justify;">Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-rzemieślniczą: <p style="text-align:center;"><b>O G Ł O S Z E N I E &nbsp;&nbsp O &nbsp;&nbsp P R Z E T A R G U</b></p> <p style="text-align:justify;">Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-rzemieślniczą: Sprzedaż działek z udziałem w dr. wew. pod zabudowę mieszkaniową ul. Kresowiaków 2016-05-23T14:07:45Z 2016-05-23T14:07:45Z http://www.zlotow.pl/index.php/gospodarka-nieruchomosciami/1266-kresowiakow-23-05-2016 Piotr p.jeske@zlotow.pl <p style="text-align:center;"><b>O G Ł O S Z E N I E &nbsp;&nbsp O &nbsp;&nbsp P R Z E T A R G U</b></p> <p style="text-align:justify;">Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w rejonie ulicy Kresowiaków: <p style="text-align:center;"><b>O G Ł O S Z E N I E &nbsp;&nbsp O &nbsp;&nbsp P R Z E T A R G U</b></p> <p style="text-align:justify;">Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w rejonie ulicy Kresowiaków: Sprzedaż działek pod zabudowę garażową ul. Rybacka 2016-05-23T14:05:32Z 2016-05-23T14:05:32Z http://www.zlotow.pl/index.php/gospodarka-nieruchomosciami/1265-rybacka-23-05-2016 Piotr p.jeske@zlotow.pl <p style="text-align:center;"><b>O G Ł O S Z E N I E &nbsp;&nbsp O &nbsp;&nbsp P R Z E T A R G U</b></p> <p style="text-align:justify;">Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż czterech nieruchomości położonych przy ulicy Rybackiej, z przeznaczeniem pod zabudowę garażową (wydano decyzję Nr 7 Burmistrza Miasta Złotowa o warunkach zabudowy z dnia 26 marca 2014 r.), objętych księgą wieczystą PO1Z/00030693/4 (działki w Studium leżą w obszarze 1- Śródmieście, w jednostce m1): <p style="text-align:center;"><b>O G Ł O S Z E N I E &nbsp;&nbsp O &nbsp;&nbsp P R Z E T A R G U</b></p> <p style="text-align:justify;">Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż czterech nieruchomości położonych przy ulicy Rybackiej, z przeznaczeniem pod zabudowę garażową (wydano decyzję Nr 7 Burmistrza Miasta Złotowa o warunkach zabudowy z dnia 26 marca 2014 r.), objętych księgą wieczystą PO1Z/00030693/4 (działki w Studium leżą w obszarze 1- Śródmieście, w jednostce m1): Sprzedaż działki przy ul. Moniuszki z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną 2016-05-10T11:22:59Z 2016-05-10T11:22:59Z http://www.zlotow.pl/index.php/gospodarka-nieruchomosciami/1245-sprzedaz-dzialki-moniuszki-wielorodzinna Piotr p.jeske@zlotow.pl <p style="text-align:center;"><b>O G Ł O S Z E N I E &nbsp;&nbsp O &nbsp;&nbsp P R Z E T A R G U</b></p> <p style="text-align:justify;">Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i budynku garażowo-gospodarczego. Dla nieruchomości wydano decyzję nr 26 o warunkach zabudowy z 11 kwietnia 2016 r. Data wcześniejszego przetargu -29.01.2016 r. <p style="text-align:center;"><b>O G Ł O S Z E N I E &nbsp;&nbsp O &nbsp;&nbsp P R Z E T A R G U</b></p> <p style="text-align:justify;">Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i budynku garażowo-gospodarczego. Dla nieruchomości wydano decyzję nr 26 o warunkach zabudowy z 11 kwietnia 2016 r. Data wcześniejszego przetargu -29.01.2016 r. Przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na działalność handlową - punkt gastronomiczny 2016-05-10T10:59:13Z 2016-05-10T10:59:13Z http://www.zlotow.pl/index.php/gospodarka-nieruchomosciami/1244-przetarg-punkt-gastronomiczny-promenada Piotr p.jeske@zlotow.pl <p style="text-align:center;"><b>O G Ł O S Z E N I E &nbsp;&nbsp O &nbsp;&nbsp P R Z E T A R G U</b></p> <p style="text-align:justify;">Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu o powierzchni 25 m2 z działki nr 171/3, położonej w obr. 93 m. Złotowa, z przeznaczeniem na działalność handlową - punkt gastronomiczny, sprzedaż lodów, napojów (w rejonie promenady przy Półwyspie Rybackim). <p style="text-align:center;"><b>O G Ł O S Z E N I E &nbsp;&nbsp O &nbsp;&nbsp P R Z E T A R G U</b></p> <p style="text-align:justify;">Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu o powierzchni 25 m2 z działki nr 171/3, położonej w obr. 93 m. Złotowa, z przeznaczeniem na działalność handlową - punkt gastronomiczny, sprzedaż lodów, napojów (w rejonie promenady przy Półwyspie Rybackim).