Dla inwestorów Złotów - miasto jezior i zieleni http://www.zlotow.pl/index.php/dla-inwestorow Tue, 23 Jan 2018 02:19:19 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management pl-pl Okienko przedsiębiorczości http://www.zlotow.pl/index.php/dla-inwestorow/okienko-przedsibiorczoci http://www.zlotow.pl/index.php/dla-inwestorow/okienko-przedsibiorczoci Podstawowym celem "okienka" jest ułatwienie przedsiębiorcom rozpoczynającym lub prowadzącym działalność gospodarczą dotarcie do informacji oraz udzielanie porad w podstawowym zakresie związanym z tą działalnością, również na temat sposobu ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych.

Pomoc istniejącym oraz powstającym małym i średnim przedsiębiorstwom w zakresie:

1. Informowania o dostępnej pomocy oraz możliwych źródłach jej finansowania
2. Wspierania i inicjowania kontaktów gospodarczych oraz gromadzenie i upowszechnianie informacji o nich
3. Udzielania informacji o możliwościach wystąpienia o pomoc finansową ze środków Unii Europejskiej
4. Promowania lokalnego biznesu
5. Udostępniania danych teleadresowych (telefony, adresy, e-maile) regionalnych instytucji finansujących, funkcjonujących na terenie kraju, które zajmują się udzielaniem profesjonalnej pomocy w wypełnianiu stosownych wniosków o uzyskanie wsparcia ze środków unijnych.

W ramach OP na stronie internetowej Urzędu Miasta ( http://www.zlotow.eu) będą ukazywały się informacje o aktualnych szkoleniach, konferencjach, seminariach dotyczących działalności gospodarcze.

Punkt informacyjny czynny jest codziennie w godzinach pracy (pokój numer 35).

]]>
r.sieg@zlotow.pl (Radek) Dla inwestorów Thu, 06 May 2010 12:17:01 +0000
Przydatne adresy internetowe dla przedsiębiorców http://www.zlotow.pl/index.php/dla-inwestorow/przydatne-adresy-internetowe http://www.zlotow.pl/index.php/dla-inwestorow/przydatne-adresy-internetowe Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej:
www.ceidg.gov.pl

Unia dla przedsiębiorczych:
www.konkurencyjnosc.gov.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.:
www.garr.pl

Fundusze strukturalne:
www.funduszestrukturalne.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości:
www.parp.gov.pl

Portal dla Przedsiębiorców
www.web.gov.pl

Cech Rzemiosł Różnych w Złotowie

ul. Cechowa 11 
77-400 Złotów
tel. +48 67 263 32 31
fax. +48 67 263 32 31
e-mail: crzr_zlotow@wp.pl

www.cech-zlotow.pl

Wielkopolskia Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Głogowska 26
60-734 Poznań
tel. +48 61 86 90 100
fax. +48 61 86 90 101
e-mail: wiph@wiph.pl

www.wiph.pl

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
 
ul. Piekary 19  
61-823 Poznań
tel: +48 61 656 35 00
fax: +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

www.warp.org.pl

Oddział w Pile:
ul. Grunwaldzka 2
64-920 Piła
tel: +48 67 214 27 28,
e-mail: pila@warp.org.pl

Serwis mikroporady.pl - Pomoc w zarządzaniu mikro firmą:
www.mikroporady.pl

Strona informacyjna dla przedsiębiorców ubiegających się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych:
www.funduszenafirme.pl

]]>
r.sieg@zlotow.pl (Radek) Dla inwestorów Tue, 11 May 2010 17:39:57 +0000