DD "Senior-Wigor" Złotów - miasto jezior i zieleni http://www.zlotow.pl/index.php/ddo-senior-wigor 2018-01-21T12:29:57Z Joomla! 1.5 - Open Source Content Management Informacje na temat DD "Senior-WIGOR" w Złotowie 2015-12-28T08:43:36Z 2015-12-28T08:43:36Z http://www.zlotow.pl/index.php/ddo-senior-wigor/1133-zajawka-2015 Piotr p.jeske@zlotow.pl <div style="float:left;"><br />{gallery}senior_wigor_1{/gallery}</div><br /> <p style="text-align:justify;"> Dzienny Dom „Senior-WIGOR”</br> ul. Panny Marii 11, 77-400 Złotów</br> tel. 731 162 606</br> <a href="http://seniorwigorzlotow.pl/ "><u>DD "Senior-WIGOR"</u></a></br></br> W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem Nr 124.2015 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 3 września 2015 r. na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Utworzenie oraz prowadzenie dziennego Domu Pobytu Senior-WIGOR w Złotowie” wyłoniono operatora <b>Fundację CIS – Chcemy Integracji Społecznej</b> (termin realizacji zadania od 1.10.2015 do 31.12 2015 r.). Dzienny Dom „Senior-WIGOR” został utworzony w Złotowie przy ul. Panny Marii 11 (w byłych salkach katechetycznych przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Złotowie). <div style="float:left;"><br />{gallery}senior_wigor_1{/gallery}</div><br /> <p style="text-align:justify;"> Dzienny Dom „Senior-WIGOR”</br> ul. Panny Marii 11, 77-400 Złotów</br> tel. 731 162 606</br> <a href="http://seniorwigorzlotow.pl/ "><u>DD "Senior-WIGOR"</u></a></br></br> W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem Nr 124.2015 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 3 września 2015 r. na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Utworzenie oraz prowadzenie dziennego Domu Pobytu Senior-WIGOR w Złotowie” wyłoniono operatora <b>Fundację CIS – Chcemy Integracji Społecznej</b> (termin realizacji zadania od 1.10.2015 do 31.12 2015 r.). Dzienny Dom „Senior-WIGOR” został utworzony w Złotowie przy ul. Panny Marii 11 (w byłych salkach katechetycznych przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Złotowie). Rozstrzygnięcie konkursu „Prowadzenie Dziennego Domu Opieki Senior-WIGOR w Złotowie” 2015-12-22T09:51:18Z 2015-12-22T09:51:18Z http://www.zlotow.pl/index.php/ddo-senior-wigor/1122-rozstrzygnicie-konkursu Piotr p.jeske@zlotow.pl SENIORZE WYJDŹ Z DOMU! 2015-12-14T11:48:56Z 2015-12-14T11:48:56Z http://www.zlotow.pl/index.php/ddo-senior-wigor/1146-seniorze-wyjdz-z-domu Piotr p.jeske@zlotow.pl <p style="text-align:center;"><b>ZAPISZ SIĘ DO DZIENNEGO DOMU "SENIOR-WIGOR" W ZŁOTOWIE!</b></font></p> <p style="text-align:center;">Z dziennej opieki skorzystać mogą seniorzy – mieszkańcy miasta Złotowa powyżej 60 roku życia.<br /> Dzienny Dom Opieki „Senior WIGOR”:<br /> - zapewnia 8 godzinny pobyt od poniedziałku do piątku pod opieką wykwalifikowanej kadry,<br /> w zakresie świadczeń opiekuńczo-terapeutycznych;<br /> - oferuje ciekawe formy wspólnego spędzania czasu, także ogólną gimnastykę usprawniającą oraz dwa posiłki dziennie: drugie śniadanie i obiad. <p style="text-align:center;"><b>ZAPISZ SIĘ DO DZIENNEGO DOMU "SENIOR-WIGOR" W ZŁOTOWIE!</b></font></p> <p style="text-align:center;">Z dziennej opieki skorzystać mogą seniorzy – mieszkańcy miasta Złotowa powyżej 60 roku życia.<br /> Dzienny Dom Opieki „Senior WIGOR”:<br /> - zapewnia 8 godzinny pobyt od poniedziałku do piątku pod opieką wykwalifikowanej kadry,<br /> w zakresie świadczeń opiekuńczo-terapeutycznych;<br /> - oferuje ciekawe formy wspólnego spędzania czasu, także ogólną gimnastykę usprawniającą oraz dwa posiłki dziennie: drugie śniadanie i obiad. Zarządzenienr 176.2015 Burmistrza Miasta Zlotowa z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie Dziennego Domu Opieki Senior-WIGOR w Złotowie" 2015-11-18T13:45:16Z 2015-11-18T13:45:16Z http://www.zlotow.pl/index.php/ddo-senior-wigor/1107-zarzadzenie-176-senior-wigor Piotr p.jeske@zlotow.pl <p style="text-align:justify;"> <p style="text-align:justify;"> Otwarcie Dziennego Domu Opieki Senior-WIGOR w Złotowie 2015-10-20T08:05:51Z 2015-10-20T08:05:51Z http://www.zlotow.pl/index.php/ddo-senior-wigor/1079-otwarcie-wigor-2015 Piotr p.jeske@zlotow.pl <img style="width:150px;float:left;padding:5px;" src="http://zlotow.nazwa.pl//Dokumenty/WIGOR_2015.jpg" alt="" /> <p style="text-align:justify;"> <b>19 października 2015 r. o godz. 9.00</b> nastąpiło uroczyste otwarcie <b>Dziennego Domu SENIOR WIGOR w Złotowie</b>, który mieści się w byłych salkach katechetycznych parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Złotowie. Przybyłych gości przywitała Pani Dorota Staszewska – Wiceprezes Fundacji Chcemy Integracji Społeczeństwa (podmiotu wybranego w drodze konkursu na prowadzenie Dziennego Domu Opieki SENIOR). <img style="width:150px;float:left;padding:5px;" src="http://zlotow.nazwa.pl//Dokumenty/WIGOR_2015.jpg" alt="" /> <p style="text-align:justify;"> <b>19 października 2015 r. o godz. 9.00</b> nastąpiło uroczyste otwarcie <b>Dziennego Domu SENIOR WIGOR w Złotowie</b>, który mieści się w byłych salkach katechetycznych parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Złotowie. Przybyłych gości przywitała Pani Dorota Staszewska – Wiceprezes Fundacji Chcemy Integracji Społeczeństwa (podmiotu wybranego w drodze konkursu na prowadzenie Dziennego Domu Opieki SENIOR). Zarządzenie Nr 136.2015 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 25 września 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2015 r. 2015-09-25T12:19:06Z 2015-09-25T12:19:06Z http://www.zlotow.pl/index.php/ddo-senior-wigor/1067-zarzadzenie-136-2015 Piotr p.jeske@zlotow.pl <a href="http://www.bip.zlotow.pl/?a=3593"><b>Zarządzenie Nr 136.2015 Burmistrza Miasta Złotowa</b></a></p> <a href="http://www.bip.zlotow.pl/?a=3593"><b>Zarządzenie Nr 136.2015 Burmistrza Miasta Złotowa</b></a></p> Zapisy do Ośrodka Wsparcia - Dzienny Dom Senior-Wigor 2015-09-07T11:22:36Z 2015-09-07T11:22:36Z http://www.zlotow.pl/index.php/ddo-senior-wigor/1049-zapisy-senior-wigor Piotr p.jeske@zlotow.pl <p style="text-align:justify;"> <b>Szanowni Państwo,</b></br></br> za sprawą otrzymania przez Gminę Miasto Złotów dofinansowania w wysokości około 90 tys. </br>z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego "Senior-WIGOR" na lata 2015-2020 <b>powstanie Ośrodek - Dzienny Dom „Senior-WIGOR”</b> w byłych salkach katechetycznych parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Panny Marii 11 </br>w Złotowie. <p style="text-align:justify;"> <b>Szanowni Państwo,</b></br></br> za sprawą otrzymania przez Gminę Miasto Złotów dofinansowania w wysokości około 90 tys. </br>z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego "Senior-WIGOR" na lata 2015-2020 <b>powstanie Ośrodek - Dzienny Dom „Senior-WIGOR”</b> w byłych salkach katechetycznych parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Panny Marii 11 </br>w Złotowie. ZARZĄDZENIE Nr 124.2015 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 3 września 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Utworzenie oraz prowadzenie dziennego Domu Pobytu Senior-WIGOR w Złotowie" 2015-09-03T12:49:30Z 2015-09-03T12:49:30Z http://www.zlotow.pl/index.php/ddo-senior-wigor/1047-zarzadzenie-nr-124-2015 Piotr p.jeske@zlotow.pl <a href="http://www.bip.zlotow.pl/?a=3538"><b>Zarządzenie Nr 124.2015 Burmistrza Miasta Złotowa</b></a></p> <a href="http://www.bip.zlotow.pl/?a=3538"><b>Zarządzenie Nr 124.2015 Burmistrza Miasta Złotowa</b></a></p>