Opublikowano 2018-08-02 12:10:07

Ważne informacje

Skład Złotowskiej Rady Seniorów:

  1. Urszula Belka - przedstawiciel starszych mieszkańców Złotowa,
  2. Elżbieta Borczyk - przedstawiciel starszych mieszkańców Złotowa,
  3. Bronisław Paczkowski - przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych - Koło Złotów,
  4. Renata Kopić Sądel - przedstawiciel starszych mieszkańców Złotowa,
  5. Piotr Kowalski - przedstawiciel starszych mieszkańców Złotowa,
  6. Krystyna Matraszek - przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Złotowie,
  7. Stanisława Przezwicka - przedstawiciel Fundacja Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Krajna",
  8. Sieglinde Szymńska - przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy z siedzibą w Złotowie,
  9. Aleksandra Wawrzeńczyk - przedsatwiciel Fundacji CIS - "Chcemy Integracji Społeczeństwa".

Ważne informacje:

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner