TEREN NR 5

Teren 6
Kliknij, aby powiększyć plakat
Teren 6
Kliknij, aby powiększyć plakat

Położenie nieruchomości: ul. Kujańska w Złotowie.

Numer geodezyjny nieruchomości: 250/2, obręb Złotów 90.

Powierzchnia całkowita nieruchomości: 25184 m².

 
Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Położona poza centrum miasta, zalesiona, przy drodze wojewódzkiej nr 189.

 
Przeznaczenie:

Obszar nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Miasta Złotów (uchwała Rady Miejskiej w Złotowie nr XXI/138/05 z dnia 24.03.2005 r.) teren oznaczony jest symbolem 8u - istniejące tereny usługowe, w większości nie zainwestowane - utrzymanie dotychczasowej funkcji, dopuszczalne usługi nieuciążliwe.

 
Komunikacja:

  • droga wojewódzka nr 189 – ul. Kujańska (konieczność uzgodnienia zjazdów),
  • droga gminna – ul. Ogrodowa
  • droga wewnętrzna na zapleczu działki.

 

Uzbrojenie:

  • sieć wodociągowa przy działce nr 250/2 w działkach sąsiednich nr 237, 248/1
  • sieć kanalizacji sanitarnej w działakch sąsiednich nr 251, 237, 248/1
  • sieć elektroenergetyczna w działce 237

 

Dodatkowe uwagi:

  • teren jest zalesiony.

 

Ulga dla inwestora:

Uchwała nr XLII.303.2018 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27.08.2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

 

Wszystkie tereny inwestycyjne można zobaczyć na stronie internetowej: https://www.inwestujwgminie.pl/zlotowmiasto
Ostatnia modyfikacja treści: 2018-11-15 10:33:29
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner