Gospodarka odpadami

Opłaty za wywóz nieczystości – informacje

 

Biuro Związku Gmin Krajny informuje, iż po uprawomocnieniu się uchwał podjętych na Posiedzeniu Zgromadzenia Związku Gmin Krajny dnia 17 lutego br. każdy właściciel nieruchomości, który ma złożoną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W zawiadomieniu zawarte będą wszystkie istotne informacje np. stawka, termin wejścia w życie.

Harmonogram odbioru odpadów:

Dokonane w końcu 2018 r. rozstrzygnięcie nowego przetargu na wywóz nieczystości z gmin należących do Związku Gmin Krajny spowodowało wzrost opłat. Nowa umowa przewiduje również niewielkie zmiany w organizacji wywozu.
Jak płacimy za wywóz śmieci?

W przypadku gdy:

1. prowadzimy działalność gospodarczą

- deklarujemy ilość i wielkość pojemników,

- określamy pożądaną częstotliwość wywozu,

- deklarujemy, czy będziemy odpady segregować,

- co miesiąc płacimy 1/12 kosztu wywozu zadeklarowanej na rok liczby pojemników.

2. prowadzimy gospodarstwo domowe

- deklarujemy liczbę osób zamieszkujących,

- deklarujemy, czy będziemy odpady segregować

- co miesiąc płacimy za każdą zadeklarowana osobę określoną w cenniku kwotę.

 

Co zmieni się w 2019 r.

Wzrosną stawki jednostkowe: (o terminie wprowadzenie nowych stawek zostaniecie Państwo poinformowani pisemnie)

1. nieruchomości zamieszkane:

zbiórka selektywna: 13,00 zł (od mieszkańca za m-c)

zbiórka nieselektywna: 20,50 zł (od mieszkańca za m-c)

2. nieruchomości niezamieszkane:

 


 

3. domki letniskowe:

zbiórka selektywna: 79,00 zł (za rok)

zbiórka nieselektywna: 119,50 zł (za rok)

4. nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

zbiórka selektywna: 45,50 zł (za rok)

zbiórka nieselektywna: 62,00 zł (za rok)

Zmieni się częstotliwość wywozu pojemników z posesji domków jednorodzinnych w Złotowie i Łobżenicy. Pojemniki na odpady zmieszane będą  opróżniane tak jak w pozostałych gminach -  2 razy w miesiącu, odpady segregowane - 3 razy w miesiącu. Nie powinno to spowodować utrudnień, ponieważ prowadzone w 2018 r. monitorowanie odbioru wykazało, że jedynie 35% właścicieli nieruchomości wystawiało pojemniki we wszystkie wyznaczone w harmonogramie dni odbioru odpadów.   

Prosimy o zwrócenie uwagi na nowe harmonogramy, które są dostępne na stronach internetowych:

- Związku Gmin Krajny: www.zgk.zlotow.pl

- Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o.: www.mzuk-zlotow.pl

- Urzędów Gmin należących do Związku Gmin Krajny – w Złotowie: www.zlotow.pl – Dla mieszkańca – Warto wiedzieć – Gospodarka odpadami

 

Odpady z posesji wielorodzinnych będą wywożone tak jak dotychczas.

 

Zachęcamy mieszkańców do segregowania odpadów i wykorzystywania gniazd selektywnej zbiórki. Jest to sposób na obniżenie kosztów wywozu oraz wyraz dbałości o nasze otoczenie.

                                                                                                                                                  - Urząd Miejski

 

Przejdź na stronę ZGK Złotów

 

Harmonogram wywozu odpadów:

 

Wykaz firm zajmujących się odbieram odpadów, recyklingiem / utylizacją folii pochodzących z gospodarstw rolnych:

PPHU Az-Trans
Agnieszka Zygmanowska
Rakoniewicka 15
62-065 Grodzisk Wielkopolski
Tel. 603-255-151
(transport we własnym zakresie)


https://www.olx.pl/oferta/odbior-odpadow-recykling-utylizacja-folii-z-gospodarstw-rolnych-CID619-IDrcff9.html#fb0c275687


OPTIMA RECYKLING
Marcinkowo 12
88-110 Inowrocław
Tel. 52 351-27-96


Jopek recykling Dawid Jopek
Fabianów ul. Przemysłowa 12
63-330 Dobrzyca
+48 667 429 619
http://jopek-recykling.pl/index.php/kontakt/

 

źródło: https://zgk.zlotow.pl/164-folia-rolnicza/

 

Ostatnia modyfikacja treści: 2021-02-19 07:37:50
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner