Złotowska Rodzina na 5 Złotów - miasto jezior i zieleni http://www.zlotow.pl/index.php/zlotowska-rodzina-na-5 2018-01-23T02:16:23Z Joomla! 1.5 - Open Source Content Management Partnerzy Gminnego Programu "Złotowska Rodzina na 5" 2015-08-18T11:36:43Z 2015-08-18T11:36:43Z http://www.zlotow.pl/index.php/zlotowska-rodzina-na-5/1039-partnerzy-gminnego-programu-zr-na-5 Piotr p.jeske@zlotow.pl <img style="width:150px;float:left;padding:5px;" src="http://zlotow.nazwa.pl//Dokumenty/logo_ZR_na_5+napis_01.jpg" alt="" /> <p style="text-align:justify;"> <a href="http://zlotow.nazwa.pl//Dokumenty/Zlotowska_Rodzina_na_5/PARTNERZY_wersja_2_2016.pdf"> <b>Wykaz partnerów Gminnego Programu „Złotowska Rodzina na 5”</b></a></p> <img style="width:150px;float:left;padding:5px;" src="http://zlotow.nazwa.pl//Dokumenty/logo_ZR_na_5+napis_01.jpg" alt="" /> <p style="text-align:justify;"> <a href="http://zlotow.nazwa.pl//Dokumenty/Zlotowska_Rodzina_na_5/PARTNERZY_wersja_2_2016.pdf"> <b>Wykaz partnerów Gminnego Programu „Złotowska Rodzina na 5”</b></a></p> Pierwsi Partnerzy "Złotowskiej Rodziny na 5" 2015-08-17T13:53:57Z 2015-08-17T13:53:57Z http://www.zlotow.pl/index.php/zlotowska-rodzina-na-5/1036-pierwsi-partnerzy-zlotowskiej-rodziny-na-5 Piotr p.jeske@zlotow.pl <img style="width:150px;float:left;padding:5px;" src="http://zlotow.nazwa.pl//Dokumenty/Zlotowska_Rodzina_na_5/Partnerzy_ZR_na_5_10.jpg" alt="" /> </br> <p style="text-align:justify;">W piątek 14 sierpnia 2015 roku w Urzędzie Miejskim w Złotowie podpisano <b>pierwsze porozumienia z partnerami</b>, którzy zadeklarowali chęć przystąpienia do Gminnego Programu „Złotowska Rodzina na 5”.</br></br></br> W podpisaniu uczestniczyli przedstawiciele następujących firm z terenu naszego miasta:</br></br> <img style="width:150px;float:left;padding:5px;" src="http://zlotow.nazwa.pl//Dokumenty/Zlotowska_Rodzina_na_5/Partnerzy_ZR_na_5_10.jpg" alt="" /> </br> <p style="text-align:justify;">W piątek 14 sierpnia 2015 roku w Urzędzie Miejskim w Złotowie podpisano <b>pierwsze porozumienia z partnerami</b>, którzy zadeklarowali chęć przystąpienia do Gminnego Programu „Złotowska Rodzina na 5”.</br></br></br> W podpisaniu uczestniczyli przedstawiciele następujących firm z terenu naszego miasta:</br></br> Program Złotowska Rodzina na 5. Informacje dla przedsiębiorców 2015-07-17T11:04:11Z 2015-07-17T11:04:11Z http://www.zlotow.pl/index.php/zlotowska-rodzina-na-5/1020-zlotowska-rodzina-na-5-info-przedsiebiorcy Piotr p.jeske@zlotow.pl <div style="float:left;"><br />{gallery}ZR5_info_firmy{/gallery}</div><br /> <br /> <p style="text-align:center;font-size:12pt;"><b>Burmistrz Miasta Złotowa zaprasza lokalne przedsiębiorstwa do współtworzenia Gminnego Programu "Złotowska Rodzina na 5" i udzielenia wsparcia naszym mieszkańcom z rodzin wielodzietnych 3 + poprzez stworzenie preferencyjnych ofert produktów i usług.</b></p> <div style="float:left;"><br />{gallery}ZR5_info_firmy{/gallery}</div><br /> <br /> <p style="text-align:center;font-size:12pt;"><b>Burmistrz Miasta Złotowa zaprasza lokalne przedsiębiorstwa do współtworzenia Gminnego Programu "Złotowska Rodzina na 5" i udzielenia wsparcia naszym mieszkańcom z rodzin wielodzietnych 3 + poprzez stworzenie preferencyjnych ofert produktów i usług.</b></p> Gminny Program "Złotowska Rodzina na 5" 2015-07-17T10:35:58Z 2015-07-17T10:35:58Z http://www.zlotow.pl/index.php/zlotowska-rodzina-na-5/1019-informacje-zlotowska-rodzina-na5 Piotr p.jeske@zlotow.pl <div style="float:left;"><br />{gallery}ZR5_info{/gallery}</div><br /> <p style="text-align:justify;"><b>Szanowni Państwo,</b><br /><br /> wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym w zakresie wsparcia i kształtowania pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych Gmina Miasto Złotów uruchamia lokalny Program <b>Złotowska Rodzina na 5</b>.<br /></br> Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez miasto Złotów. Został wprowadzony <a href="http://zlotow.nazwa.pl//Dokumenty/Zlotowska_Rodzina_na_5/VII.25.2015.pdf"> <u>uchwałą Rady Miejskiej w Złotowie uchwałą nr VII.25.2015 z dnia 30 marca 2015 r.</u></a>.</br></br> <div style="float:left;"><br />{gallery}ZR5_info{/gallery}</div><br /> <p style="text-align:justify;"><b>Szanowni Państwo,</b><br /><br /> wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym w zakresie wsparcia i kształtowania pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych Gmina Miasto Złotów uruchamia lokalny Program <b>Złotowska Rodzina na 5</b>.<br /></br> Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez miasto Złotów. Został wprowadzony <a href="http://zlotow.nazwa.pl//Dokumenty/Zlotowska_Rodzina_na_5/VII.25.2015.pdf"> <u>uchwałą Rady Miejskiej w Złotowie uchwałą nr VII.25.2015 z dnia 30 marca 2015 r.</u></a>.</br></br> System wsparcia rodzin wielodzietnych 3+ funkcjonujący na terenie miasta Złotowa. 2015-06-27T15:22:48Z 2015-06-27T15:22:48Z http://www.zlotow.pl/index.php/zlotowska-rodzina-na-5/1006-system-wsparcia-rodzin-wielodzietnych-zlotow Piotr p.jeske@zlotow.pl <p style="text-align:justify;"><b>System wsparcia rodzin wielodzietnych</b> w Gminie Miasto Złotów przedstawia się następująco:</br></br> 1) Na terenie kraju obowiązuje <a href="https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny"><b>Karta Dużej Rodziny</b></a>.</br></br> 2) Na terenie Województwa Wielkopolskiego funkcjonuje <a href="http://www.rops.poznan.pl/program-wielkopolska-karta-rodziny-1.html"><b>Wielkopolska Karta Rodziny</b>,</a> do której Gmina Miasto Złotów zgłosiła akces poprzez podpisanie porozumienia.</br></br> 3) Na terenie Gminy Miasto Złotów został uruchomiony lokalny program "Złotowska Rodzina na 5".</br></br> <p style="text-align:justify;"><b>System wsparcia rodzin wielodzietnych</b> w Gminie Miasto Złotów przedstawia się następująco:</br></br> 1) Na terenie kraju obowiązuje <a href="https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny"><b>Karta Dużej Rodziny</b></a>.</br></br> 2) Na terenie Województwa Wielkopolskiego funkcjonuje <a href="http://www.rops.poznan.pl/program-wielkopolska-karta-rodziny-1.html"><b>Wielkopolska Karta Rodziny</b>,</a> do której Gmina Miasto Złotów zgłosiła akces poprzez podpisanie porozumienia.</br></br> 3) Na terenie Gminy Miasto Złotów został uruchomiony lokalny program "Złotowska Rodzina na 5".</br></br>