Rewitalizacja Złotów - miasto jezior i zieleni http://www.zlotow.pl/index.php/rewitalizacja 2018-01-24T07:38:30Z Joomla! 1.5 - Open Source Content Management Projekty rewitalizacyjne w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2018 2018-01-03T14:12:13Z 2018-01-03T14:12:13Z http://www.zlotow.pl/index.php/rewitalizacja/1951-projkety-rewitalizacja-budzet-2018 Piotr p.jeske@zlotow.pl <p style="text-align:justify;">Miło nam poinformować Szanownych Mieszkańców, że w dniu 18 grudnia 2017 r. Rada Miejska w Złotowie przyjęła uchwałę Nr XXXV.252.2017 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018. W budżecie Gminy Miasto Złotów przewidziano łącznie <b>1 047 500,00 zł</b> na projekty rewitalizacyjne tj. budowę budynku z lokalami mieszkalnymi przy pl. Kościuszki 15 (697 500,00 zł), przebudowę budynku mieszkalnego przy pl. Kościuszki 7 (300 000,00 zł) oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wodno - kanalizacyjnej w spichlerzu. Na dofinansowanie tych inwestycji planowane jest pozyskanie środków z dostępnych źródeł zewnętrznych. <p style="text-align:justify;">Miło nam poinformować Szanownych Mieszkańców, że w dniu 18 grudnia 2017 r. Rada Miejska w Złotowie przyjęła uchwałę Nr XXXV.252.2017 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018. W budżecie Gminy Miasto Złotów przewidziano łącznie <b>1 047 500,00 zł</b> na projekty rewitalizacyjne tj. budowę budynku z lokalami mieszkalnymi przy pl. Kościuszki 15 (697 500,00 zł), przebudowę budynku mieszkalnego przy pl. Kościuszki 7 (300 000,00 zł) oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wodno - kanalizacyjnej w spichlerzu. Na dofinansowanie tych inwestycji planowane jest pozyskanie środków z dostępnych źródeł zewnętrznych. Wdrażanie programu rewitalizacji dla Gminy Miasto Złotów 2017-11-23T09:32:39Z 2017-11-23T09:32:39Z http://www.zlotow.pl/index.php/rewitalizacja/1910-wdrazanie-rewitalizacja-17-11-2017 Piotr p.jeske@zlotow.pl <p style="text-align:justify;"> <a href="http://zlotow.nazwa.pl/images/stories/info_rewitalizacja_17_11_2017.jpg" title="Image Description" class="mlbox[kartki374"><img style="width:520px;" alt="" src="http://zlotow.nazwa.pl/images/stories/info_rewitalizacja_17_11_2017_min.jpg" /></a></p> <p style="text-align:justify;"> <a href="http://zlotow.nazwa.pl/images/stories/info_rewitalizacja_17_11_2017.jpg" title="Image Description" class="mlbox[kartki374"><img style="width:520px;" alt="" src="http://zlotow.nazwa.pl/images/stories/info_rewitalizacja_17_11_2017_min.jpg" /></a></p> Uchwała ws. przyjęcia programu rewitalizacji - zmiany 2017-07-05T13:22:06Z 2017-07-05T13:22:06Z http://www.zlotow.pl/index.php/rewitalizacja/1705-rewitalizacja-zmiana-uchwaly Piotr p.jeske@zlotow.pl <img style="width:530px;float:left;padding:5px;" src="http://zlotow.nazwa.pl//Dokumenty/baner_rewitalizacja.jpg" alt="" /> <p style="text-align:justify;">Uprzejmie informujemy, Rada Miejska w Złotowie na sesji w dniu 26 czerwca 2017 r. przyjęła uchwałę o zmianie uchwały Nr XXVII.203.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu rewitalizacji. <img style="width:530px;float:left;padding:5px;" src="http://zlotow.nazwa.pl//Dokumenty/baner_rewitalizacja.jpg" alt="" /> <p style="text-align:justify;">Uprzejmie informujemy, Rada Miejska w Złotowie na sesji w dniu 26 czerwca 2017 r. przyjęła uchwałę o zmianie uchwały Nr XXVII.203.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu rewitalizacji. Przyjęcie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Złotów 2017-04-28T13:49:45Z 2017-04-28T13:49:45Z http://www.zlotow.pl/index.php/rewitalizacja/1632-przyjcie-programu-rewitalizacji-dla-gminy-miasto-zotow Piotr p.jeske@zlotow.pl <div style="font-weight:normal"> <img alt="" src="http://zlotow.nazwa.pl//Dokumenty/baner_rewitalizacja.jpg" style="width:530px;float:left;padding:5px;"> <p><p style="text-align:justify;">Z przyjemnością informujemy, że Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Złot&oacute;w na lata 2017 &ndash; 2025 opracowany przez Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. z Wrocławia w oparciu o konsultacje z mieszkańcami Złotowa, został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII.203.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. <div style="font-weight:normal"> <img alt="" src="http://zlotow.nazwa.pl//Dokumenty/baner_rewitalizacja.jpg" style="width:530px;float:left;padding:5px;"> <p><p style="text-align:justify;">Z przyjemnością informujemy, że Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Złot&oacute;w na lata 2017 &ndash; 2025 opracowany przez Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. z Wrocławia w oparciu o konsultacje z mieszkańcami Złotowa, został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII.203.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. Informacja z konsultacji społecznych ws. projektu programu rewitalizacji 2017-04-24T13:11:36Z 2017-04-24T13:11:36Z http://www.zlotow.pl/index.php/rewitalizacja/1623-konsultacje-rewitalizacja Piotr p.jeske@zlotow.pl <p style="text-align:justify;"> <a href="http://zlotow.nazwa.pl//Dokumenty/info_konsultacje_rewitalizacja.pdf"><b>INFORMACJA z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Złotów na lata 2017-2025</b></a></p> <p style="text-align:justify;"> <a href="http://zlotow.nazwa.pl//Dokumenty/info_konsultacje_rewitalizacja.pdf"><b>INFORMACJA z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Złotów na lata 2017-2025</b></a></p> Konsultacje projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Złotów na lata 2017 – 2025” 2017-04-07T12:43:55Z 2017-04-07T12:43:55Z http://www.zlotow.pl/index.php/rewitalizacja/1601-konsultacje-projektu-programu-rewitalizacji-dla-gminy-miasto-zotow-na-lata-2017-2025 Piotr p.jeske@zlotow.pl <img alt="" src="http://zlotow.nazwa.pl//Dokumenty/baner_rewitalizacja.jpg" style="width:530px;float:left;padding:5px;"> <p align="JUSTIFY">Burmistrz Miasta Złotowa w związku z Zarządzeniem Nr 80.2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. ogłasza konsultacje projektu &bdquo;Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Złot&oacute;w na lata 2017 &ndash; 2025&rdquo;.</p> <p align="JUSTIFY">Celem konsultacji jest poznanie stanowiska mieszkańc&oacute;w Złotowa w zakresie opracowanego przez Instytut IPC Sp. z o.o z Wrocławia projektu Programu po dokonaniu jego korekty zgodnie z uwagami wskazanymi przez Urząd Marszałkowski.</p> <p align="JUSTIFY"><br />Termin konsultacji określa się <strong>od 7 kwietnia do 14 kwietnia 2017 r.</strong> </p> <p align="JUSTIFY">Zapraszamy do wyrażenia opinii i zgłoszenia uwag do projektu w formie pisemnej przez formularz uwag. Wypełniony formularz należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: <span style="text-decoration: underline;"><a href="mailto:urzad@zlotow.pl">urzad@zlotow.pl</a></span> lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Złotowie, al. Piasta 1 w terminie <b>do dnia 14 kwietnia 2017 roku.</b></p> <ul> <li> <a href="http://bip.zlotow.pl/?a=4850" target="_blank"><u>ZARZĄDZENIE NR 80.2017 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu "Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Złotów na lata 2017 - 2025"</u></a> </li> <li> <a href="http://zlotow.pl/Dokumenty/konsultacje_rewitalizacja_2017/program_rewitalizacji_popr_07.04.2017.pdf"><u>Program rewitalizacji dla Miasta Złotów na lata 2017-2025 (poprawiony)</u></a> </li> <li> <a href="http://zlotow.pl/Dokumenty/konsultacje_rewitalizacja_2017/formularz_uwag_do_programu_rewitalizacji_zlotow_poprawiony.doc"><u>Formularz uwag do programu rewitalizacji dla Gminy Miasto Złotów na lata 2017-2025</u></a> </li> </ul> <img alt="" src="http://zlotow.nazwa.pl//Dokumenty/baner_rewitalizacja.jpg" style="width:530px;float:left;padding:5px;"> <p align="JUSTIFY">Burmistrz Miasta Złotowa w związku z Zarządzeniem Nr 80.2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. ogłasza konsultacje projektu &bdquo;Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Złot&oacute;w na lata 2017 &ndash; 2025&rdquo;.</p> <p align="JUSTIFY">Celem konsultacji jest poznanie stanowiska mieszkańc&oacute;w Złotowa w zakresie opracowanego przez Instytut IPC Sp. z o.o z Wrocławia projektu Programu po dokonaniu jego korekty zgodnie z uwagami wskazanymi przez Urząd Marszałkowski.</p> <p align="JUSTIFY"><br />Termin konsultacji określa się <strong>od 7 kwietnia do 14 kwietnia 2017 r.</strong> </p> <p align="JUSTIFY">Zapraszamy do wyrażenia opinii i zgłoszenia uwag do projektu w formie pisemnej przez formularz uwag. Wypełniony formularz należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: <span style="text-decoration: underline;"><a href="mailto:urzad@zlotow.pl">urzad@zlotow.pl</a></span> lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Złotowie, al. Piasta 1 w terminie <b>do dnia 14 kwietnia 2017 roku.</b></p> <ul> <li> <a href="http://bip.zlotow.pl/?a=4850" target="_blank"><u>ZARZĄDZENIE NR 80.2017 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu "Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Złotów na lata 2017 - 2025"</u></a> </li> <li> <a href="http://zlotow.pl/Dokumenty/konsultacje_rewitalizacja_2017/program_rewitalizacji_popr_07.04.2017.pdf"><u>Program rewitalizacji dla Miasta Złotów na lata 2017-2025 (poprawiony)</u></a> </li> <li> <a href="http://zlotow.pl/Dokumenty/konsultacje_rewitalizacja_2017/formularz_uwag_do_programu_rewitalizacji_zlotow_poprawiony.doc"><u>Formularz uwag do programu rewitalizacji dla Gminy Miasto Złotów na lata 2017-2025</u></a> </li> </ul> Spotkanie ws. projektu "Programu rewitalizacji Gminy Miasto Złotów na lata 2017 - 2025" 2017-03-02T06:54:06Z 2017-03-02T06:54:06Z http://www.zlotow.pl/index.php/rewitalizacja/1553-rewitalizacja-spotkanie-27-02-2017 Piotr p.jeske@zlotow.pl <img style="width:530px;float:left;padding:5px;" src="http://zlotow.nazwa.pl//Dokumenty/baner_rewitalizacja.jpg" alt="" /> <p style="text-align:justify;">W dniu 27 lutego 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie odbyło się <b>otwarte spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami naszego miasta</b>, którego celem było zaprezentowanie projektu <b>„Programu rewitalizacji Gminy Miasto Złotów na lata 2017 – 2025”</b> oraz poznanie opinii mieszkańców na jego temat.</br></br> W pierwszej części spotkania nastąpiło wręczenie nagród laureatom konkursu „Złotów – moje wymarzone miasto”. <img style="width:530px;float:left;padding:5px;" src="http://zlotow.nazwa.pl//Dokumenty/baner_rewitalizacja.jpg" alt="" /> <p style="text-align:justify;">W dniu 27 lutego 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie odbyło się <b>otwarte spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami naszego miasta</b>, którego celem było zaprezentowanie projektu <b>„Programu rewitalizacji Gminy Miasto Złotów na lata 2017 – 2025”</b> oraz poznanie opinii mieszkańców na jego temat.</br></br> W pierwszej części spotkania nastąpiło wręczenie nagród laureatom konkursu „Złotów – moje wymarzone miasto”. Spotkanie konsultacyjne ws. programu rewitalizacji 2017-02-21T09:30:31Z 2017-02-21T09:30:31Z http://www.zlotow.pl/index.php/rewitalizacja/1548-spotkanie-27-02-2017 Piotr p.jeske@zlotow.pl <script type="text/javascript" src="http://zlotow.nazwa.pl/mlbox.js"></script> <p> <a href="http://zlotow.nazwa.pl/images/stories/zaproszenie na 27 lutego_min.jpg" title="Image Description" class="mlbox[kartki371"><img style="width:520px;" alt="" src="http://zlotow.nazwa.pl/images/stories/zaproszenie na 27 lutego_min.jpg" /></a> </p> <script type="text/javascript" src="http://zlotow.nazwa.pl/mlbox.js"></script> <p> <a href="http://zlotow.nazwa.pl/images/stories/zaproszenie na 27 lutego_min.jpg" title="Image Description" class="mlbox[kartki371"><img style="width:520px;" alt="" src="http://zlotow.nazwa.pl/images/stories/zaproszenie na 27 lutego_min.jpg" /></a> </p> Przedłużenie terminu zakończenia konsultacji ws. projektu programu rewitalizacji 2017-02-15T07:40:56Z 2017-02-15T07:40:56Z http://www.zlotow.pl/index.php/rewitalizacja/1543-zarzadzenie-33-2017 Piotr p.jeske@zlotow.pl <a href="http://www.bip.zlotow.pl/?a=4753"><u>Zarządzenie Nr 33.2017 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 27.2017 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 2 lutego 2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu "Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Złotów na lata 2017 - 2025"</u></a></p> <a href="http://www.bip.zlotow.pl/?a=4753"><u>Zarządzenie Nr 33.2017 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 27.2017 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 2 lutego 2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu "Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Złotów na lata 2017 - 2025"</u></a></p> Konsultacje projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Złotów na lata 2017 – 2025” 2017-02-06T14:26:39Z 2017-02-06T14:26:39Z http://www.zlotow.pl/index.php/rewitalizacja/1533-konsultacje-projektu-programu-rewitalizacji-dla-gminy-miasto-zotow-na-lata-2017-2025 Piotr p.jeske@zlotow.pl <img alt="" src="http://zlotow.nazwa.pl//Dokumenty/baner_rewitalizacja.jpg" style="width:530px;float:left;padding:5px;"> <p align="JUSTIFY">Burmistrz Miasta Złotowa w związku z Zarządzeniem Nr 27.2017 z dnia 2 lutego 2017 r. ogłasza konsultacje projektu &bdquo;Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Złot&oacute;w na lata 2017 &ndash; 2025&rdquo;.</p> <p align="JUSTIFY">Celem konsultacji jest poznanie stanowiska mieszkańc&oacute;w Złotowa w zakresie opracowanego przez Instytut IPC Sp. z o.o z Wrocławia projektu Programu.</p> <p align="JUSTIFY"><br />Termin konsultacji określa się <strong>od 6 lutego do 15 lutego 2017 r.</strong> </p> <p align="JUSTIFY">Zapraszamy do wyrażenia opinii i zgłoszenia uwag do projektu w formie pisemnej przez formularz uwag. Wypełniony formularz należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: <span style="text-decoration: underline;"><a href="mailto:urzad@zlotow.pl">urzad@zlotow.pl</a></span> lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Złotowie, al. Piasta 1 w terminie <b>do dnia 15 lutego 2017 roku.</b></p> <ul> <li> <a href="http://zlotow.pl/Dokumenty/konsultacje_rewitalizacja_2017/zarzadzenie-27-2017.pdf"><u>ZARZĄDZENIE NR 27.2017 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu "Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Złotów na lata 2017 - 2025"</u></a> </li> <li> <a href="http://zlotow.pl/Dokumenty/konsultacje_rewitalizacja_2017/program_rewitalizacji.pdf"><u>Program rewitalizacji dla Miasta Złotów na lata 2017-2025</u></a> </li> <li> <a href="http://zlotow.pl/Dokumenty/konsultacje_rewitalizacja_2017/formularz_uwag_do_programu_rewitalizacji_zlotow.doc"><u>Formularz uwag do programu rewitalizacji dla Gminy Miasto Złotów na lata 2017-2025</u></a> </li> </ul> <img alt="" src="http://zlotow.nazwa.pl//Dokumenty/baner_rewitalizacja.jpg" style="width:530px;float:left;padding:5px;"> <p align="JUSTIFY">Burmistrz Miasta Złotowa w związku z Zarządzeniem Nr 27.2017 z dnia 2 lutego 2017 r. ogłasza konsultacje projektu &bdquo;Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Złot&oacute;w na lata 2017 &ndash; 2025&rdquo;.</p> <p align="JUSTIFY">Celem konsultacji jest poznanie stanowiska mieszkańc&oacute;w Złotowa w zakresie opracowanego przez Instytut IPC Sp. z o.o z Wrocławia projektu Programu.</p> <p align="JUSTIFY"><br />Termin konsultacji określa się <strong>od 6 lutego do 15 lutego 2017 r.</strong> </p> <p align="JUSTIFY">Zapraszamy do wyrażenia opinii i zgłoszenia uwag do projektu w formie pisemnej przez formularz uwag. Wypełniony formularz należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: <span style="text-decoration: underline;"><a href="mailto:urzad@zlotow.pl">urzad@zlotow.pl</a></span> lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Złotowie, al. Piasta 1 w terminie <b>do dnia 15 lutego 2017 roku.</b></p> <ul> <li> <a href="http://zlotow.pl/Dokumenty/konsultacje_rewitalizacja_2017/zarzadzenie-27-2017.pdf"><u>ZARZĄDZENIE NR 27.2017 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu "Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Złotów na lata 2017 - 2025"</u></a> </li> <li> <a href="http://zlotow.pl/Dokumenty/konsultacje_rewitalizacja_2017/program_rewitalizacji.pdf"><u>Program rewitalizacji dla Miasta Złotów na lata 2017-2025</u></a> </li> <li> <a href="http://zlotow.pl/Dokumenty/konsultacje_rewitalizacja_2017/formularz_uwag_do_programu_rewitalizacji_zlotow.doc"><u>Formularz uwag do programu rewitalizacji dla Gminy Miasto Złotów na lata 2017-2025</u></a> </li> </ul>